Puhe Lopen Yrittäjien 30-vuotisjuhla 2.12.2006 Loppisali

Kynästä, torstaina 07.12.2006

Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Timo Heinonen

Puhe Lopen Yrittäjien 30-vuotisjuhla 2.12.2006 Loppisali
(Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Arvoisa Eduskunnan varapuhemies, maakuntaneuvos – arvoisat yrittäjät, hyvät Lopen Yrittäjien perustajajäsenet – hyvät ystävät.

Haluan aluksi onnitella kaikkia tänään tunnusta ja kiitosta saaneita Yrittäjiä ja erityisesti Lopen vuoden yrittäjiksi valittuja Jaana ja Jarmo Laukkasta.

Minulla on mieluisa tehtävä tuoda Lopen kunnan virallinen tervehdys 30-vuotistatoimintaansa juhlivan Lopen Yrittäjien juhlaan.

Tässä tilaisuudessa on syytä olla monessakin mielessä kiitollinen. Lopen Yrittäjät järjestöjänä ja yrittäjät omien yritysten kautta ja yksityisinä henkilöinäkin ovat tehneet merkittävää työtä Lopen kunnan kehittymisen eteen 30-vuotta järjestönä ja todellisuudessa jo pitkään sitä ennenkin.

Yrittäjähenkeä on aina Lopelta löytynyt. Aina nykyaikaan asti jatkuneesta Lopen voimakkaasta maatalousvaltaisuudesta huolimatta kunnassamme on aina ollut maalaispitäjälle tyypillistä käsityöläisten, kotiteollisuuden sekä vanhan mylly- ja sahateollisuuden lisäksi muutamia merkittäviä teollisuuslaitoksia.

Raaka-ainevaroiltaa kuntamme on tarjonnut kahdelle teollisuuden haaralle hyvin luontevat mahdollisuudet menestyä – metsät ovat olleet sahateollisuuden kehittymisen sysäyttäjänä ja malmipitoiset järvet ja suot ovat tasoittaneet aikanaan tietä rautateollisuudelle. Tästä muistona edelleen kuntamme vaakunaa koristaa ja komistaa raudan merkki, mikä nousee järven aalloista.

Myös maantieteellisesti Loppi on ollut keskeisellä paikalla ja on sitä 2000-luvun Suomessa entistä merkittivämmin. Tänään olemme jo erittäin keskellä kasvu Suomea.
—-

Sellaiset merkittävät teollisuuden uran uurtajat kuin Salon kartanon Adolf Erik Sohlman, joka 1800-luvulla perusti Lopelle rautaruukin, öljynpuristamon ja tärpättitehtaan ja sahateollisuuden isot nimet H.G Paloheimo heidän kärjessään, joka myöhemmin rautatien myötä rakensi Lopen Launosiin myös Santamäen tiilitehtaan ja sähköisti Lopen. Ovat henkilöitä jotka ansaitsevat kiitokset ja kiitollisuuden muiston myös tässä juhlassa.

1900-luvun osaajista tärkeässä roolissa ovat olleet ainakin nyt jo yli 100-vuotiaan V.Leino Oy:n perustaja Vilho Leino, hänen jälkeensä Rauni ja Oiva Leppänen ja nyt Anne ja Juha Leppänen ja autotalliyrityksestä 1955 loppilaisosaajien ja perustajien käsissä Pohjoismaiden suurimmaksi kasvanut kevytmetallivalimo Lopen Metallivalimo, joka tänä päivänä tunnetaan nimellä Alteams. Tästä merkittävästä työstä kiitos kuuluu jo edesmenneelle suuresti arvostamalleni, Lopen Yrittäjien perustajajäsenelle ja pitkäaikaiselle puheenjohtajalle – Antti Kallionpäälle Liisa-vaimonsa ja perheensä kanssa.

Myöskään Marcellon ja Jouko Saarisen roolia Lopen kehittymisessä ei tule unohtaa eikä Lehdon Sementtivalimoa, Kotirannan, Tuomenojan ja Nikanderien sahoja, H&P Tuomista – myöhemmin H&H Tuomista, Säästö-Kareja, Loppi Oy:ta, Janavaloa, Lopen Ilmaa, Vahinkopalvelua ja Lakan Betonia. Näiden kaikkien yritysten merkitys on ollut Lopelle erittäin merkittävä vain muutamia mainitakseni.

Lisäksi useat kauppiaat Mikkolan suku, Maaniitty ja Onni Kontro ansaitsevat kiitoksen sanat työstään ja panoksistaan Lopen hyväksi ja samalla esille tulee ehdottomasti nostaa lukuisat maatilat, joita vasta viime vuosina on opittu pitää yrittäjinä. Sillä nimittäin ehdottomasti – Lopen tunnetuin – yrittäjyyden tuote on Lopen peruna – maanviljelijöidemme ammattitaidonnäyte myös markkinointisaralla. Siinä brändissä olisi ollut tekemistä tämänkin päivän mainostoimistoille.

Tänään kunnat elävät haasteellista aikaa. Työllisyys ei ole kohonnut lamaa edeltäneelle 75 prosentin tasolle. 70 prosentin työllisyydenkin kanssakin on täysi työ ja tutkimusten mukaan juuri tuo 75 prosentin työllisyys on ehto sille jos haluamme ylläpitää maassamme totuttuja palveluita tulevaisuudessakin. Keskeisin haaste ja toisaalta haasteiden ratkaisija on siis työllisyyden parantaminen.

On sanottu, että hyvin hoidettu elinkeinopolitiikka on kunnan parasta sosiaali- ja yleistä hyvinvointipolitiikkaa
On sanottu, että kunnan menestyminen on suoraan verrannollinen yritystensä hyvinvointiin niiden työllistämiskykyyn ja kannattavuuteen. Nämä varmasti pitävät paikkansa.

Menestyksen avaintekijöitä ovat elinkeinorakenteen monipuolisuus ja elinkeinoelämän vireys sekä ylipäänsä yksityinen yrittäjyys.

….

Arvoisa juhlayleisöt – tämän valtuustokauden alussa Lopen kunnassa luottamushenkilöiden toivomuksesta perustettiin kuntaan uusi elinkeinolautakunta ja laadittiin pitkän tauon jälkeen kuntaamme jälleen oma elinkeinostrategia yhdessä Lopen Yrittäjien kanssa. Siitä olen kiitollinen ja tyytyväinen.

Elinkeinolautakunnassa on mukana useita yrittäjätaustaisia luottamushenkilöitä puheenjohtajana mm. rakennusalan yrittäjä Harri Nurmo ja jäseninä mm. vuoden loppuun Lopen Yrittäjien puheenjohtajana toimiva Teuvo Zetterman, kuljetusalalla pitkän yrittäjätyön tehnyt Raili Vuorinen jne. mutta mukana kokouksissa on myös EKES:n toimitusjohtaja Pekka Peitiäinen ja Lopen Yrittäjäjärjestön edustaja jne. Parasta asiantuntemusta – suoraan yrittäjyyden ytimestä.
Nämä olivat tärkeitä päätöksiä – päänavauksia. Uskallan todeta ja väittää, että tämän kahden vuoden aikana kuntamme on ottanut aiempaa selkeämmän yrittäjäystävällisen otteen kunnan kehittämiseen. Kunnan elinkeinopolitiikka on osaltaan tukenut sitä työtä, mitä te yrittäjät olette kunnan alueella tehneet kuntamme menestymisen ja mm. työllisyyden eteen jo vuosikymmeniä.
Vuonna 2005 tammi-syyskuun aikana kuntaamme syntyi 23 uutta yritystä ja tänä vuonna samassa ajassa uusia yrityksiä rekisteröitiin Lopelle peräti 45. Samaan aikaan Hausjärvelle uusia yrityksiä syntyi 16 ja Riihimäelle 93. Koko seutukunnalle peräti 154.
***

Viimeisen kahden vuoden aikana olemme myyneet Lopella lisäksi useamman yritystontin, varautuneet maapolitiikassa vetovoimaisten alueiden tulevaisuuden näkymiin ja jatkaneet aktiivista kaavoituspolitiikkaa. Ja merkittävänä päänavauksena rakennuttaneet kunnan toimesta yritystalon Kantatie 54:n varteen. Epäilyjäkin aiheuttanut yritystalo vuokrattiin jo kuukausia ennen sen valmistumista ja vielä tänä vuonna kiinteistössä aloittaa toiminta yksi maamme suurimmista väliseinäelementtitehtaista ja myös talopakettaja tekevä Nordia House.

Osittain on kunnallamme ollut sormet pelissä myös muutamia vanhojen teollisuustilojen käyttöön saamisessa. Mutta siitä huolimatta kaikki ponnistukset eivät kuitenkaan ole tuottaneet haluttua tulosta eivätkä tuota tulevaisuudessakaan. Mutta yhteistä yrittäjän tahtoa – yrittäjyyttä tarvitaan niin kuntamme yrittäjiltä kuin kunnaltakin. Sitä toivon meiltä kaikilta.

***
Lopen Yrittäjät järjestönä on tehnyt Lopella arvokasta työtä nyt jo 30 vuotta. Tämä työ ei koskaan lopu ja olemme sopineet jälleen uusista yhteistyönmuodoista kunnan ja yrittäjien kesken.

Meidän yhteinen tavoitteemme tulee olla yritysmyönteisen ilmapiirin vahvistaminen. Lopen pitää olla yrityksille yhtä houkutteleva kuin asukkaillekin. Meidän pitää tunnistaa vahvuutemme – meidän tulee tehdä työtä yhdessä.

On meidän kaikkien etu että Lopelle saadaan uusia yrityksiä, mutta on meidän kaikkien yhteinen etu, että täällä jo nyt toimivat yritykset voivat hyvin, menestyvät ja työllistävät.

Arvoisat juhlavieraat – hyvät tekemisen ammattilaiset – Olen todennut aiemminkin, että yrityksille ja yritysten menestymiselle on myös tärkeää, että kunnalliset peruspalvelut, liikenneasiat, kunnallistekniikka sekä kuntatalous ovat hyvässä kunnossa. Voin väittää, että hyvin hoidettu elinkeinopolitiikka on kunnan parasta sosiaali- ja yleistä hyvinvointipolitiikkaa.

Pitkää ikää Yrittäjäjärjestölle – Hauskaa iltaa – nauttikaa!

Kommentit