Puhe FinnBuild messuilla: Timo Heinonen julkisti uuden sukupolven ikkunat

Kynästä, keskiviikkona 24.09.2008

Hyvät rakentamisen ammattilaiset. Minulla on ilo saada olla tänään mukana FinnBuild –messuilla ja erityisen tyytyväinen olen siitä, että olemme hämäläisellä Lammin Ikkunoiden osastolla.

Meitä hämäläisiä syytetään usein hitaudesta. Oikeasti se on harkitsemista.

Mutta tänään saamme kuitenkin todistaa hämäläistä nopeutta – edelläkäymistä.

****

Meillä Suomessa ilmastohaasteeseen on havahduttu monella tavalla vasta nyt. Monessa mielessä varsin myöhään, mutta ei toivottavasti liian myöhään.

Virheisiin meillä ei kuitenkaan enää ole varaa. Ei virheliikkeisiin ei vääriin ratkaisuihin. Tänään tehdyt ratkaisut näkyvät pitkään jopa kertoimin.

EU:n tasolla on päätetty lähivuosina hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 20 prosentilla sekä uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden lisäämisestä 20 prosentilla.

Tämä tavoite on kova ja kunnianhimoinen. On kuitenkin erittäin todennäköistä, että osana kansainvälistä yhteisöä tulemme vielä sitoutumaan rajumpiinkin päästövähennyksiin vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.

Rakennukset ja rakennuskantamme vastaa noin 40 prosenttia koko maan energiankulutuksesta. Ja kasvihuonekaasupäästöistä noin 30 prosenttia.

Rakentaminen ja asuminen onkin liikenteen lisäksi keskiössä kun puhumme ilmastohaasteesta. Erityisesti rakentamisen ohjaus on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Me tarvitsemme toki myös toimia uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseksi, mutta erittäin tärkeää on myös päästöjen vähentäminen ja samalla energiatehokkuuden parantaminen. Emme saa yksisilmäisesti katsoa ja toimia vain toisella sektorilla.

Onkin äärimmäisen tärkeää, että otamme määrätietoisia askelia rakentamisen energiatehokkuuden parantamisessa ei vain huomenna vaan ennen muuta jo tänään.
Suomessa on noin 2,7 miljoonaa asuntoa ja joka vuosi rakennetaan noin 30 000 uutta asuntoa.
Asunoministeri Jan Vapaavuori totesi, että asuntojen energiatehokkuutta ei voida parantaa kuitenkaan pelkillä tuilla.

Haluan kuitenkin nostaa esille yhden merkittävän toimenpiteen. Osaltaan energiatehokkuuden parantamisen tähtää kuitenkin erityisesti myös hallituksemme päätös kotitalousvähennyksen nostamisesta 3000 euroon.

Tämä ei kohdistu pelkästään suoraan vain energiatehokkuuteen, mutta kun uusitaan esimerkiksi taloon ikkunat kotitalousvähennyksen sitä tukiessa, niin onhan se hyvä asia myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Hyvät rakentajat –
Viimeksi maamme rakennusmääräyksiä tiukennettiin neljä vuotta sitten. Tällöin tavoitteena oli vähentää uudisrakennusten energiankulutusta 25 – 30 %.

Tavoite on toteutunut, mutta osoittautunut jo nyt riittämättömäksi, koska samaan aikaan tapahtunut kokonaisvolyymin kasvu on syönyt nämä säästöt.
Esimerkiksi asuntojen osalta nykyinen asuntokantamme kuluttaa lämmitykseen yhtä paljon energiaa kuin mitä kului 1,7 miljoonan asunnon lämmittämiseen vuonna 1970.

*****
Olemme pitkään olleet edelläkävijöitä rakennusten energiatehokkuuden kehityksessä. Viime vuosina olemme kuitenkin – meilläkin tapahtuneesta myönteisestä kehityksestä huolimatta jääneet jälkeen monista Euroopan maista. Muistakin kuin Pohjoismaista. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa juuri voimaan tulleet määräykset ovat selvästi Suomen nykyisiä vaatimuksia tiukemmat.
Myös meillä ollaankin tekemässä nyt vastaavia toimenpiteitä. Hallituksemme tavoitteena on kiristää määräyksiä noin 30-40 prosentilla. Tavoitteenamme on ohjata rakentamista nimenomaan kohti matalaenergiarakentamista.

Uudet säädökset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2010 alusta. Ne on kuitenkin tarkoitus antaa Teille rakentamisen ammattilaisille jo tänä vuonna, jotta teille jää riittävästi aikaa varautua uusiin määräyksiin.
On selvää, että uudet tiukkenevat määräykset tulevat koskemaan ehdottomasti ulkoseinän ja yläpohjan lämmöneristystä. Mutta lisäksi erityisesti myös ovia ja ikkunoita ja rakennusten tiiveyttä ja tehokasta lämmön talteenottoa sekä ennen kaikkea kokonaisuuden suunnittelua.

****

Hyvät rakentamisen ammattilaiset ja paikallaolijat.

Hämäläisestä nopeudesta ja edelläkäynnistä kertoo Lammin Ikkunat Oy:n tänään virallisesti julkistama energiaikkunamallisto. Mallisto joka tulee laskemaan merkittävästi ikkunoiden lämpöhukkaa.

Perinteisestä ikkunaneliöstä karkaa lämpöä noin 7 kertaa enemmän kuin ulkoseinäneliöstä. Ikkunat muodostavatkin vielä kolmanneksen hyvänkin talon lämmönhukasta.
Perinteisesti kun olemme puhuneet energiaa säästävistä ikkunoista olemme puhuneet kolmilasisista ikkunoista, joissa on selektiivikalvo ja usein myös lasien välissä argon- tai kryptonkaasua.
Erityisellä mielenkiinnolla yhteisen suureen haasteen edessä tänään haluan itsekin kuulla lisä Lammin Ikkunoiden uusimmasta innovaatiosta.

Hyvät ystävät….. Näillä sanoilla minulla on ilo julistaa ikkunoiden uusi aikakausi alkaneeksi – vastuullien aikakausi.

Tässä on Lammin ikkunoiden Watti-mallisto

Kommentit