Vastinen ylikonstaapeli Ilkka Iivarin Hämeen Sanomien yleisönosastokirjoitukseen – Kokoomuksen lupaukset poliisille

Kynästä, perjantaina 19.09.2008

Ylikonstaapeli Ilkka Iivari kommentoi kirjoitustani Hämeen Sanomissa 18.9.2008. Iivari otti kantaa kirjoitukseeni jossa kerroin hallituksen toimista poliisin toiminnan turvaamiseksi ja vahvistamiseksi ja myös siitä miten kokoomus piti vaalilupauksensa poliiseille. Ylikonstaapeli Iivarin väheksyy hallituksen toimia ja määrärojen merkittäviä lisäyksiä poliisin toiminnan turvaamiseksi. Voin kuitenkin todeta, että tällaisia lisäyksiä ei edellisen hallituksen aikana tullut.

Nyt tehtävä 15 miljoonan lisäys ensi vuoden budjetissa tulee nimenomaan kohdennetusti poliisin toimintarahoihin. Tällä rahalla tullaa erityisesti korjaamaan siis poliisin toiminnan tasoa ja poliisien määrää. Lupauksemme oli juuri kenttätyössä toimivien poliisien määrää laskun pysäyttäminen. Näillä toimilla lasku ei vain pysähdy vaan poliisien määrä myös nousee. Lisäksi kokoomuksen lupaus oli se, että saadaan lisää poliiseja asutuskeskuksiin vastaamaan mm. kasvaneen väkivaltarikollisuuden ongelmaan.

15 miljoonaa on varsin merkittävä summa. Esimerkkinä sen vaikutuksesta voi mainita esimerkiksi jo tälle vuodelle tehdyn lisäbudjetin 3 miljoonan euron lisämäärärahan. Tuolla 3 miljoonalla eurolla voitiin palkata jo tänä vuonna 140 poliisia lisää kenttätyöhön.

Olen täysin samaa mieltä, että toimenpiteitä olisi pitänyt tehdä jo useampi vuosi sitten – määrätietoisesti. Poliisien riittämättömät määrärahat ja sitä kautta poliisimiesten vajaus on aiheutunut vuosien aikana. Asiaan ei kuitenkaan ole ennen tällä aktiivisuudella puututtu. Poliiseja on vain koulutettu ja koulutettu ja samaan aikaan mm. palkkausmäärärahoja leikattu. Voin hyvin ymmärtää sen tuskan ja harmin kun suoraan valmistuttua joutuukin työttömyyskortistoon. Ja vielä alalla missä on paljon tehtävää ja tekemätöntä työtä.

Sisäasiainministeri Anne Holmlund onkin ripeästi tarttunut itse ongelman ytimeen. Poliisiministerimme asetti tämän vuoden helmikuussa työryhmän laatimaan suunnitelman poliisin pitkän aikavälin henkilöstötarpeista. Nyt tehdään yhteiskunnallinen tulevaisuusarvio poliisin toimintaympäristöstä ja tehtävistä. Tarkoituksena on määrittää poliisin ydintehtävät, tarvittavat henkilöstömäärä ja resurssitaso. Työ tehdään kiireisenä tämän vuoden loppuun mennessä.

Nyt tulevan vuoden 15 miljoonan euron lisämääräraha on poliisin johdonkin mukaan merkittävä helpotus poliisin henkilöstötarpeiden myös keskipitkän aikavälin suunnitelmiin.

Rehellisyyden nimissä on kuitenkin todettava, että toimintaympäristö muuttuu. Se tarkoittaa myös muutoksia poliisien toimiin ja määriin. Tarvitsemme jatkossa osaavia poliiseja ennen muuta järjestyksen- ja liikenteenvalvontaan, mutta kasvassa määrin myös rikostutkintaan ja järjestäytyneen rikollisuuden ja kansainvälisen rikollisuuden pariin. Meidän onkin huolehdittava, että toiminta uudistuu toimintaympäristönkin uudistuessa. Selvää on, että poliisi on nyt ja huomennakin keskeisin sisäisestä turvallisuudesta vastaava viranomainen, jonka suorituskyky on turvattava kaikissa tilanteissa.

Juuri tämän takia meidän linja on, että poliisin toiminnan turvaamiseksi tehdään nyt kaikki tarvittava. Ponnisteluja tilanteen selkeyttämiseen, kehittämishankkeiden eteenpäinviemiseen ja riittävän rahoituksen turvaamiseen jatketaan määrätietoisesti. Kansalaisten turvallisuudentunnetta ja uskoa poliisin toimintakykyyn ei saa siis enää horjuttaa.

Timo Heinonen
kansanedustaja (kok)

Kommentit