Perusopetuksen laatuun panostetaan

Blogi, maanantaina 27.08.2012

Viime hallituskaudella opetuministeri Sari Sarkomaa käynnisti maassamme toivotun perusopetuksen laadun parantamiseen tähtäävän hankkeen. Idea oli se, että ikäryhmien pienentymisestä säästyvät rahat ohjataan takaisin perusopetuksen laadun parantamiseen. Tärkeimpinä painopisteitä opetusryhmien pienentäminen, erityisopetus ja tukiopetus, mutta myös maksuttomien kerhojen palauttamien koululaisten arkeen.

Perusopetus paremmaksi, POP-ohjelmasta, tulikin menestys. Opetusryhmiä pystyttiin pienentämään, tukiopetukseen ja erityisopetukseen panostamaan ja esimerkiksi kahden ensimmäisen vuoden aikana maahamme syntyi lähes 20 000 peruskoululaisille suunnattua kerhoa, jossa harrastustoiminta tuotiin kaikkien saavuttettaviin ilman kalliita osallistumismaksuja.

POP-hanketta päätettiin jatkaa myös tällä hallituskaudella. Tavoitteena edelleen parantaa koulutuksen laatua. Ensi vuonna yleissivistävän koulutuksen kehittämiseen ja laadun vahvistamiseen ehdotetaankin kohdennettavaksi jo noin 100 miljoonaa euroa. Perusopetuksen laatua vahvistetaan mm. pienentämällä opetusryhmien kokoja. Opetusryhmien pienentämiseen on varattu valtion rahoja peräti 60 miljoonaa euroa. Ja lisäksi lasten oikeutta turvalliseen ja joustavaan koulupäivään tullaan vahvistamaan lisäämällä aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä tukemalla koulujen kerhotoimintaa myös ensi vuonna. Uutena tulemme käynnistämään ensi vuonna valtakunnallisen Lukuinto-ohjelman, jonka tavoitteena on innostaa lapsia lukuharrastuksen pariin.

Perusopetuksen laatukriteerit valmistuivat myös viime hallituskaudella. Laatukriteerit on otettu nyt käyttöön monissa kunnissa ja niiden tavoitteena on muodostaa kansalliset perusopetuksen laadun määrittely- ja arviointiperusteet, joiden avulla kunnat ja koulut pystyvät itse arvioimaan koulujensa ja koulutuspalvelujensa laatua ja pohtimaan tarvittavia kehittämistoimia. Kannustankin kaikkia kuntia nyt ottamaan käyttöön tämän arvokkaan työkalun. Parhaimmillaan laatukriteereihin perustavan arviointitiedon avulla kyetään kunnissa itse tunnistamaan havaittuja koulutuksen epäkohtia ja  korjaamaan niitä vuosittain budjetin ja tavoitteiden laadinnan yhteydessä.

Tänä vuonna laajensimme nämä perusopetuksen laatukriteerit koskemaan myös aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä kerhotoimintaan. Tällä tavalla halusimme vahvistaa aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhojen asemaa osana hyvää koulupäivää ja lasten arkea.

Tavoitteena on myös poistaa raja-aitoja elinikäisen oppimisen polulta. Yksi suurin hankkeemme onkin uuden varhaiskavastuslain tekeminen. Tätä valmistelutyötä me kokoomuksessa olemme hoputtamassa. Työ nimittäin tehtiin jo hyvin pitkälle valmiiksi edellisen hallituksen aikana. Nyt se pitää saattaa valmiiksi. Tähän suurempaan uudistukseen tähtää myös varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen hallinnon ja ohjauksen siirto valtakunnankin tasolla samaa ministeriöön, opetus- ja kulttuuriministeriön alle, ensi vuoden alussa. Tämän siirron tavoitteena on nimenomaan vahvistaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa.

Ensi vuosi tuo myös paljon muuta. Tavoitteena on käynnistää mm. lukiokoulutuksen uudistaminen. Itse sainkin yhdessä sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Raija Vahasalon kanssa tehtäväksemme puolueemme puheenjohtajalta, pääministeri Jyrki Kataiselta valmistella meidän näkökulmasta uudistuksen suuntaviivoja vielä tämän syksyn aikana. Tähän työhön on hieno tarttua.

Ensi vuoden alussa tulee voimaan myös nuorten yhteiskuntatakuu ja siihen sisältyvä koulutustakuu. Yhteiskuntatakuu on kirjattu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi ja sen tavoitteena on siis varmistaa, että kaikki nuoret löytävät polun koulutukseen ja työhön ja sitä myötä osalliseksi yhteiskuntaan. Jokaiselle nuorelle siis tullaan takaamaan opiskelupaikka tai muu tie eteenpäin. Tämän toteuttamiseksi koulutuksen aloituspaikkoja tullaan lisäämään ja kohdentamaan uudelleen. Lisäksi nuorten aikuisten osaamisohjelmalla mahdollistamme ammatillisen tutkinnon suorittaminen niille nuorille, jotka ennen takuun voimaantuloa ovat jääneet vaille tutkintoa tai opiskelupaikkaa. Koulutus-, työvoima- ja sosiaalipalvelujen ulkopuolella olevien nuorten tavoittamiseksi kehitetään myös työpajatoimintaa ja laajennetaan etsivää nuorisotyötä. 

Tähän tärkeään tehtävään olemme varaamassa ensi vuodeksi merkittävästi lisää rahaa. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen on annettu opetus- ja kulttuuriministeriön, mutta myös työ- ja elinkeino-ministeriön vastuulle. Ensi vuodeksi varaamme tähän kohdennettuun työhön 60 miljoonaa euroa lisää rahaa ja lisäksi vielä nuorten aikuisten osaamisohjelmalle ehdotetaan 27 miljoonaa euroa.

Panostukset osaamiseen eivät nimittäin koskaan mene hukkaan.

Nyt maanantain ohjelmiin. Tänään aamusta ensin Riihimäelle ja sitten Sajaniemen Taidemäelle ja siitä kunnan asioiden pariin. Tänään siis Lopella kunnanvaltuustopäivä ja se tietää mm. ryhmäkokouksia ja muuta. 

Kello 15.23 ja päiväkahvit kotosalla. Aikamoista vauhtia ollut tämäkin päivä ja monenlaista laitettu eteenpäin ja saatu aikaankin. Sajaniemen Taidemäellä piipahdin kertomassa lyhyesto Loppijärven hyväksi pyörittämästämme rahankeräyskampanjasta. Huoli oli yhteinen ja toivotaan, että ammattilaiset osaavat tehdä näilläkin keräysvaroilla sellaisia toimenpiteitä, että järven tila paranee. Aikamoista osaamista vaatii ja siksi järkevää, että me amatöörit emme sinne lähde päätöksiä tekemään vaan korkeintaan vaan talkooavuksi jos sellaista tarvitaan. Annetaan asiansa osaavien alansa ammattilaisten päättää kannattaako ja jos kannattaa niin mistä niittää ja toisaalta hoitokalastetaanko jne. Itse eniten toivoisin, että saisimme pikkuhiljaa ihan jokaiseen järveemme laskevaan ojaan ja jokeen imeytyskentän. Se olisi tärkeintä tässä hoitotöiden listassa. Kun ulkoinen kuormitus vähenisi niin hoitotyöt tuottaisivat paremmin tulosta eikä kaikki olisi vain tekohengitystä.

Sajaniemen Taidemäellä nousi keskusteluun myös vanhan koulurakennuksen tulevaisuus. Nykyisin olemme vuokranneet kunnan omistaman rakennuksen Taidemäki yhdistykselle nimellisesti ja he vastaavat talon ja sen ympäristön kunnossa pidosta ja ylläpidosta. Minusta voisi olla ihan järkevää ja perusteltua jopa myydä kiinteistö yhdistyksille nimellisellä hinnalla ja näin he pääsisivät vaapaammin kehittämään toimintaansa. Nyt jo kyläläiset ovat tehneet erittäin hyvää työtä mäellä ja talo on vilkas kyläkeskus mistä löytyy jo parturi ja monenlaisia muitakin palveluita. Minusta keskustelu tällaisestäkin vaihtoehdosta kannattaisi käynnistää. Itse ainakin pitäisin sitä hyvän ja järkevän toiminnan kehittämisen kannalta erittäinkin myönteisenä.

Mutta nyt siis hetki aikaa kotosalla. Illalla Lopen kunnanvaltuustoon, mutta sitä ennen vielä tosin muutakin puuhaa edessä.

Valtuustonkokouksesta kotiin. Tänään valtuusto olikin lähes kaksituntinen kun aluksi ensimmäinen tunti meni Hyrian ammattikoulun asioiden infossa. Mutta siis itse kokous jälleen tunnissa läpi ja isoja asioita eteenpäin. Hieman ihmettelin miksi keskustan valtuustoryhmästä muutamat niin ponnekkaasti vastustivat kunnan osallistumista uuteen kerrostalohankkeeseen. Lopella on pitkät perinteet, että kunta on ollut aina omalla pienellä panoksellaan käynnistämässä tällaisia hankkeita aina 60-luvulta asti ja minusta tapa on ollut hyvä. Usein tällaisten talojen rakentaminen ei lähtisi lainkaan liikkeelle ilman kunnan myötävaikutusta. Tällaisia kerrostaloja siis Lopella lukuisia joka vuosikymmeneltä ja vastaavia myös Kelan-talo ja tori, pari vuotta vanha uusi Terveystalo ja sen asunnot (jotka siis kunnan) ja myös monta muuta. Jos esimerkiksi kunta ei aikanaan olisi hankkinut 90-luvun alussa kahta asunton Kelan talosta ei Lopen torikaan olisi rakentunut tai jos emme olisi muutama vuosi sitten investoineet uusia asuntoja terveystalomme yläkertaa ei Lopella olisi vieläkään uusia neuvola ja hammashoitolatiloja. Minusta tällaiset startti jutut on tärkeitä kehittyvälle kunnalle ja erittäinkin kannettavia. Ja kun nykyisin noudatamme myös periaatetta, että heti miten luovumme näistä asunnoista kun voimme niin silloin roolimme on nimenomaan uusia hankkeita mahdollistava. 

Nytkin kunta saa reilun 10 vuoden tauon jälkeen jälleen kerrostalon ja jos näiden vastustajien tahdon mukaan olisimme menneet niin ei nämä nyt talosta varanneet noin kymmenen loppilaista perhettä ja eläkeläispariskuntaakaan olisi asuntoja saaneet. Tällaiset hankkeet vain tämän kokoiseen kuntaan niin suuria, että kerralla ei esimerkiksi tämän talon 16 uutta kerrostaloasuntoa mene kaupaksi, mutta kunnan startilla hanke saadaan liikkeelle ja hienoja uusia asuntoja Lopelle.

No onneksi valtaosa kannatti vanhan hyväksi havaitun perinteen jatkamista ja Loppi kehittyy tälläkin saralla myönteisesti. Minusta tällaisen kunnan pitää ennen muuta hakea ja tukea kasvua ja sitä tämä ja myös uudet teollisuusalueet ja uudet asuinalueet parhaalla tavalla toteuttavat. Itse siis kannatan mieluusti kasvuhakuista politiikkaa kuihtumisen ja palveluiden karsiutumisen sijaan.

Kunta myös linjasi tänään, että seurailemme tilannetta kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ympärillä. Olemme kunnanvaltuustona linjanneet strategiassa, että meillä on halu jatkaa itsenäisenä kuntana. Tänään valtuusto päätti yksimielisesti, että seuraamme miten rakennalaki etenee ja teemme sen jälkeen ratkaisut mihin toimenpiteisiin meidän tulee ryhtyä. Ei siis hötkyillä.

Mutta nyt valtuusto siis jo takana. Meidän kokoomuslaiset valtuutetut tekivät tänään kaksi mielestäni varsin hyvää aloitetta. Kari Maunula esitti Lopen teidän turvallisuuden kartoittamista ja koulujen läheisyyksien liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimista. Jaan kyllä huolen siitä, että onko kantatie 54:n varressa käveleminen turvallista alakoululaisille ja myös sen, että muutamat muut vaaranpaikat käydään yhdessä läpi. Myös koulujen läheisyyksissä on tarpeita uusille liikenneturvallisuutta parantaville toimenpiteille. Tänä syksynä jo yksi koululainen jäi auton alle yläkoulun ja lukion piha- ja tiealueella ja olen varma, että pienin toimenpitein tämäkin paikka saadaan turvallisemmaksi. Täysi tuki siis Kari Maunulan aloitteelle. 

Ja toisessa aloitteessan Anniina Nummelin esitti lisäsatsauksia Lopen peruskouluihin. Laatukriteerien käyttöönotto Lopella antaisi tähän lisää työkaluja ja tuen mielelläni Anniinan esitystä. Niin ja siis hänhän on jo nyt Anniina Lucenius. 

Nämä kaksi kokoomuslaisvaltuutetun tekemään aloitetta allekirjoitti myös koko valtuustoryhmämme eli turvallisille kouluteille ja perusopetuksen laatukriteereille jo nyt vahva tuki Lopen valtuustossa. Asiat toivottavasti etenevät.

Huomenna sitten Helsinkiin. Menen hieman sparraamaan yhtä uutta kuntavaaliehdokastamme sinne. Katsotaan mitä hänen kanssa keksimme.

 

 

Kommentit