Eduskuntaan

Blogi, tiistaina 28.08.2012

Niin se vaan taas menee, että auton nokka kohti Helsinkiä ja eduskuntaa. Tänään hieman taustatöitä ja hieman uutta esitystäkin maamme hallitukselle. Palaan siihen iltapäivällä tai illansuussa. Tänään myös tapaan kunnallisvaaliehdokkaitamme ja tarkoitus hieman katsoa kampanjoita Helsingissä läpi. On mukava saada auttaa taas montaa nuorta ehdokastamme poliittiselle uralle.

Niin se vaan menee kun itse on aikanaan ja edelleen saanut valtavasti apua ja tukea mm. Iiro Viinaselta ja päivittäin Ben Zyskowicziltä ja kumppaneilta niin sitä ymmärtää sen tuen ja avun arvon. Ja kun paljon on itse saanut niin yrittää edes jotain osaamista ja tietoa eteenkin päin antaa.

Niin se vaan menee. Mutta nyt aamukahvit ja Hämeen Sanomat ja Aamuposti ja matkaan.

….

Miten turvaamme laadukkaan varhaiskasvatuksen?

Tänään jatkoin edelleen varhaiskasvatusasioiden parissa täällä eduskunnassa. Koulutuksen arviointineuvostohan julkaisi esiopetuksen laadun arvioinnin pari viikkoa sitten 17 päivänä elokuuta 2012. Koulutuksen arviointineuvoston nimittämä arviointiryhmä keräsi esiopetuksen laadun arviointiaineiston pääosin vuosina 2010- 2011.

Arviointiryhmä esitti esiopetuksen kehittämiselle peräti yhdeksän kehittämisehdotusta. Kehittämisehdotuksista todetaan, että esiopetuksen laadun ohjausjärjestelmät ja roolit on määriteltävä nykyistä selkeämmin. Tälle tavoitteelle luodaan nyt hyvä maaperä kun vuoden 2013 alusta varhaiskasvatuksen kehittäminen siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Tämän jälkeen koko kasvatuksen ja opetuksen ketjua varhaiskasvatuksen ja esiopetus ja perusopetus voidaan kehittää kokonaisuutena.

Muta arviointineuvosto nosti kehittämisehdotuksissaan vahvasti esille myös esiopetuksen pedagogiikan ja opettajien pedagogisen tietoisuuden ja lapsen eheän oppimispolun jatkumon tärkeyden. Arviointineuvosto korostaa, että eheä oppimispolku olisi turvattava kansallisin ja paikallisin opetussuunnitelmallisin ratkaisuin ja erilaisin tukitoimin varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta perusopetukseen.

Maassamme on koulutettu lastentarhanopettajia 120 vuotta. Lastentarhanopettajakoulutus siirtyi yliopistoissa annettavaksi koulutukseksi vuonna 1995. Eduskunnassa todettiin jo 1990 että ” lastentarhanopettajakoulutuksen tulee olla yhteydessä muuhun opettajakoulutukseen samanlaisen tieto- ja asennepohjan turvaamiseksi”.

Vuosien 1995 -2005 yliopistollisen lastentarhanopettajakoulutuksen aloittaneiden uusien opiskelijoiden määrät vähenivät vuosittaisesta yli 500:sta noin 350:een.

Opetusministeriön Koulutus ja tutkimus 2007–2012 kehittämissuunnitelman mukaiset lastentarhanopettajakoulutuksen vuosittaiset aloituspaikkatarpeet vuosille 2008–2009 olivat 390–420 ja vuosille 2010–2012 360–390 uutta opiskelijaa.  Esitetyt aloituspaikkamäärät eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä, eivätkä yliopistot myöskään lisänneet koulutuksen aloitusmääriä tavoitteen mukaisesti.

Opettajat Suomessa 2010 -selvityksen (OPH) mukaan hyväksyttyjen, opiskelupaikan vastaanottaneiden opiskelijoiden määrät (yhteenlaskettuna suomenkielinen ja ruotsinkielinen lastentarhanopettajakoulutus) olivat vuonna 2008 328, vuonna 2009 359 ja vuonna 2010 392 uutta opiskelijaa.

Tätä edeltäneen Opettajat Suomessa 2008 -julkaisun mukaan opiskelupaikan vastaanottaneiden uusien opiskelijoiden määrät yliopistojen lastentarhanopettajakoulutuksiin olivat lukuvuonna 2001- 2002 428, lukuvuonna 2005-2006 350 ja lukuvuonna 2007-2008 347 opiskelijaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ehdottanut yliopistoille, että sopimuskaudella 2013- 2016 lastentarhanopettajakoulutuksen vuosittainen tutkintotavoite nostetaan aiemmasta 370:stä 500:an. Erityislastentarhanopettajakoulutuksen vuotuiseksi tavoitteeksi ministeriö ehdottaa 100:a.

Koulutusmäärän lisäyksen mahdollistamiseksi vuonna 2012 kohdennettiin 1,5 miljoonaa euroa lisärahoitusta yliopistolliseen lastentarhanopettajakoulutukseen.  Yliopistot ovat päättäneet lisätä tällä rahoituksella lastentarhanopettajakoulutuksen aloituspaikkoja. lastentarhanopettajakoulutuksen sisältämää kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin Tutkintoa suorittamaan valittavien yhteismäärä vuonna 2012 on noin 550 uutta opiskelijaa. Vuonna 2010 uusien opiskelijoiden määrä oli 392.

Yliopistojen suurena huolena on kuitenkin se miten varmistaa jatkorahoitus lastentarhanopettajakoulutukselle. Tässä vuoden 2012 budjetissa olevassa rahoituksessa oli kyse vain yhden vuoden määrärahasta. Se ei siis kata riittävästi lastentarhanopettajakoulutukseen nyt 2012 tehtyjä lisäysmääriä.  Lastentarhanopettajakoulutus, varhaiskasvatuksen kandidaattikoulutus kestää vähintään kolme vuotta. Lisäksi lisäystarvetta koulutukselle on yhä olemassa. Kaiken kaikkiaan nykyiset koulutusmäärät yliopistoissa eivät takaa riittävää pedagogista henkilöstö varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin

Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajien kouluttaminen muun opettajakoulutuksen yhteydessä luo merkittävät edellytykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen eheän oppimispolun kehittämiselle. Opettajakoulutuksen saaneet lastentarhanopettajat takaavat sen, että esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa pedagoginen tietoisuus ja pedagogian kehittäminen toteutuu arviointineuvoston esiin nostamalla tavalla.

Lastentarhanopettajia koulutettiin suuret määrät erityisesti päivähoitolain voimaantulon aikoihin 1970- luvulla. Nämä opettajat ovat nyt siirtymässä eläkkeelle. Toisaalta on arvioitavissa että uuden varhaiskasvatuslain myötä myös lastentarhanopettajien tarve kasvaa.

Pedagogisen, yliopistollisen koulutuksen saaneista lastentarhanopettajista on tällä hetkellä valtava pula erityisesti Etelä-Suomessa ja kasvukeskuksissa.

Nyt täytyy kysyä, että miten tästä päästään eteenpäin. Jätin aiheesta tänään maamme hallitukselle kysymyksen ja huoleni. Kysymyshän kuuluu, että mihin toimenpiteisiin ministeriö aikoo ryhtyä, jotta jatkossa on riittävästi pedagogisen lastentarhanopettajakoulutuksen saaneita henkilöitä varmistamassa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogisen kehittämisen ja toteuttamisen ja miten varmistetaan vuoden 2012 lisämäärärahalla aloittaneiden koko kolmivuotinen koulutus.

 

….

Kello 22.34 ja päivä päätökseen. Kiitos kommenteista liittyen tuohon lastentarhanopettaja ja varhaiskasvatuskeskusteluumme. Viedään aihetta eteenpäin vaikka tänään kuulin, että aikamoista riitelyä asian parissa ja ei taida edetä. No onneksi hallitusohjelmakirjaus on selkeä ja voimme vaatia demariministereiltä asian kuntoonsaattamista. Ja lupaan, että tulemme vaatimaan.

Nyt kuitenkin päivä päätökseen. Huomenna jatkamme. Toivottavasti vanhuspalvelulakikin saataisiin takaisin raiteille tänä yönä. On surullista, että yhden ministerin sooloilu vaarantaa koko omaishoitaja- ja kotihoitokentän. Halu on kova vain keskittyä laitostamaan entisestään jo muutenkin kovin laitosvaltaista vanhustenhoitoamme. Itse kannatan riittävää henkilöstömitoitusta niin laitoshoitoon, mutta myös kotipalveluun ja pitää myös kehittää omaishoitoakin. Hyvä vanhustenhoito ei ole ihan niin yksinkertaista kun puhemiehen hyväksi vakuuttama ministeri yrittää väittää. Toivottavasti järki voittaa ja saamme riittävästi henkilökuntaa laitoshoitoon, mutta myös muihin ikäihmisten palveluihin.

Nyt sohvalle 🙂

Kommentit