Peruskouluun panostetaan – Tablettisukupolven lapsien valmis osaaminen pitää hyödyntää

Kynästä, sunnuntaina 18.09.2016

Koulujen alun yhteydessä on uutisoitu paljon uudesta peruskoulun opetussuunnitelmasta. Uudistettu opetussuunnitelma vie suomalaista peruskoulua eteenpäin. Opetussuunnitelma on hyvä, mutta suomalainen peruskoulu kaipaa vielä suurempaa ja kokonaisvaltaisempaa rakenteellista uudistamista. Suomen vuodesta 2006 laskeneet PISA-tulokset ovat olleet laajasti kaikkien tiedossa jo useamman vuoden ajan. Suunnan kääntäminen on välttämätöntä, jotta voimme jatkossakin kertoa ylpeänä peruskoulustamme. Ja vielä tärkeämpää se on lastemme kannalta – emmehän me peruskouluamme kehitä PISA-tuloksia varten vaan sitä varten, että lapsemme pärjäävät tulevaisuudessa.

Tähän uudistamistarpeeseen pyrimme nyt yhdeltä osalta vastaamaan ”Uusi peruskoulu” -ohjelmalla. Asiantuntijaryhmä on määritellyt peruskoulun uudistustyölle kolme keskeistä tavoitetta: oppijalähtöisyys, maailman parhaat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Ohjelma on yksi kärkihankkeistamme ja sitä tuetaan 90 miljoonalla eurolla kolmen seuraavan vuoden aikana.

Opettajien työ on suuressa murroksessa. Uusien opetusvälineiden ja -tapojen opettelun lisäksi digitalisaatio muuttaa opettajan perinteistä roolia. Jo kouluun tullessaan monet lapsista hallitsevat tietokoneet, tabletit ja muut vempaimet. Tämä valmis osaaminen pitääkin kouluissa ottaa täyteen käyttöön ja tulevaisuudessa opettaja onkin ehkä enemmän valmentaja ja oppilaan mentori, ei yksinäinen luennoitsija luokan edessä. Valtaosa uudistusohjelman rahoituksesta käytetään opettajien osaamisen vahvistamiseen, jotta jatkossakin opettajiemme osaaminen on maailman huippua. Lisäresursseilla opettajien perus- ja täydennyskoulutusta uudistetaan mahdollistamaan oman osaamisen kehittämisen läpi työuran. Yksi menestymisemme peruskivi on ollut aina korkeastikoulutetut ja motivoituneet opettajat ja tämän kulmakiven varaan rakennamme tulevaisuudenkin peruskoulua.

Uusi peruskoulu -ohjelma tarjoaa myös jokaiselle Suomen 2500 peruskoululle mahdollisuuden ”tutoropettajaan”, jonka tehtäviin kuuluu antaa opastusta muille opettajille uudesta pedagogiikasta ja digitaalisuuden mahdollisuuksista. Kun maailma ympärillä muuttuu ja niin muuttuvat lapset ja heidän osaamisensakin niin myös koulun pitää pysyä vauhdissa mukana. Vaikka välillä jatkossakin on ihan hyvä ja kannatettava pitää niitä perinteisiäkin tunteja. Kouluja kannustetaan myös kansainvälistymään ja kokeilemaan rohkeasti uusia toimintatapoja. Kokeilukulttuurin myötä syntyneet parhaat käytännöt levitetään kaikkien koulujen käyttöön.

Suomi juhlii ensi vuonna 100-vuotiasta itsenäisyyttään ja juhlavuoden kunniaksi suomalaiselle peruskoululle rakennetaan uutta visiota. Me Kokoomuksessa haluamme olla aktiivisesti uudistamassa suomalaista peruskoulua vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Uudistusten tie on ainut tie, joka turvaa osaamisemme, koulutuksemme laadun ja mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisen – nyt ja tulevaisuudessa.

Timo Heinonen
Kansanedustaja
Kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja

Kommentit