Perjantai, 25.03.2011

Blogi, perjantaina 25.03.2011

Uusi aamu. Kello 6.05 ja aika nousta ja startata. Tänään siis nyt aamusta heti kohti Päijät-Hämettä ja siellä kahvilakiertue teemalla Kokoomus Kuuntelee yhdessä Sari Niinistön kanssa. Tervetuloa mukaan!

Tukiryhmään liittyneitä:

533. Ida Sorvali, opiskelija, Hämeenlinna
534. Elina Hagqvist-Miettinen, lastentarhanopettaja, Riihimäki
535. Katriina Kerttula, VTM, ministeri Jan Vapaavuoren avustaja, Turku
536. Heini Arminen, sairaanhoitaja, Riihimäki 

 Liity sinäkin: Timon Tukiryhmä.

Kello 12.15 ja istuskelen päiväkahvilla Hartolan Jari-Pekassa. Eilen täällä Vaali-Volkkarin juuri tankkasin ja jälleen samassa paikassa. Väkeä kahvila täynnä ja juttukavereista ei pulaa. Tänään jo takana aamukahvitilaisuus Asikkalassa missä myös hyvin väkeä. Kanavan Leipomokahvila oli täynnä viimeistä paikkaa myöten pariinkin eri otteeseen ja esitteitä jakoon isonippu ja muutamalle myös matkaankin kotialueelle jaettavaksi. Sitten Sysmässä lounas Paahtimolla ja sielläkin kahvitarjoilu ja nyt kello 13 jatkamme sitten Hartolassa. Mutta minäpoika jatkan jo tässä Jari-Pekassa. Hyvä tunnelma rundilla.

….

Tukiryhmään liittyneitä:

537. Helena Järvinen, maatalousyrittäjä, Janakkala

538. Anneli Koskinen, eläkeläinen, Tammela

539. Ahti Nieminen, koulutuspäällikkö, Riihimäki

540. Teija Jokelainen, yrittäjä, Loppi

541. Jari Alitalo, country manager, Helsinki

Euroopan taloustilannetta on tässä seurattu koko ajan herkällä korvalla. Tilanne on vakava ja se vaatii sen mukaisia toimia. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että on myös meidän kaikkien suomalaisten etu pyrimme vakauttamaan Euroopan talouden. Ei tämä mukavaa ole ja niin kuin Jyrki Katainen totesi niin tällaiset asiat ”kyrsii”, mutta toisaalta me olemme mukana politiikassa sen takia, että teemme myös tarvittaessa vaikeitakin ja joskus ikäviäkin ratkaisuja.

Surullisinta on se, että sekä Kreikka että Irlanti ja myös Portugali ja muutama muukin Euroopan maa on hoitanut talouttaan huonosti ja on vastenmielistä, että ne toimillaan aiheuttavat myös muille ongelmia. Mutta on kuitenkin meidän suomalaistenkin kannalta pienempi paha olla mukana vakauttamassa niiden tilannetta kuin päästää ne kaatumaan. Se loisi Eurooppaan ennen näkemättömän laman ja massatyöttömyyden. Ja sen laman hoitoon ei meillä enää olisi varaa. Se olisi karua menoa peruspalveluille leikkausten ja muun mukana.

Kokonaisten valtioiden joutuminen velkasaneeraukseen olisi siis erittäin arvaamaton tie. Tämänkaltaiset kriisit on estettävä jatkossa ja siksi itse kannatan selkeästi tiukempaa valvontaa Euroopan eri maiden taloudelle, jos kerran yhdessä haluamme toimia ja olla vahvempia kisatessamme esimerkiksi USA:n ja Kiinan kanssa. Kaikilta EU:n jäsenvaltioilta vaaditaankin nyt tiukkaa talouskuria ja kilpailukyvyn parantamista, jotta niiden selviämisestä ei enää syntyisi epäilyksiä. Jatkossa myös pankit ja muut sijoittajat on saatava vastuuseen huonoista laina- ja sijoituspäätöksistään. Tämä on toteutumassa Jyrki Kataisen ja maamme tavoitteiden mukaisesti uudessa, pysyvässä Euroopan vakausmekanismissa.  Me kokoomuksessa toimimme siis aktiivisesti sekä Euroopassa että Suomessa siten, että suomalaisten työpaikat, talouskasvu ja hyvinvointi säilyvät.

Ei nyt ole aika hypätä katsomoon huutelemaan tai panna päätä puskaan. Vastuunkanto on sitä, että ongelmat ratkaistaan. Ratkaisuvaihtoehdot valitaan siten, että Suomen ja suomalaisten etu toteutuu parhaiten.

Lupaan tässäkin asiassa, että teen ja teemme parhaamme. Ja tilannetta seurataan koko ajan ja ollaan valmiita jopa nopeisiinkin ratkaisuihin. On mahdollista, että kokoonnumme eduskunnankin kanssa vielä ennen vaaleja ylimääräiseen istuntoon. Niin pitää tehdä, jos Suomen ja suomalaisten etu sitä vaatii. Nyt näyttää siltä, että akuuttia tarvetta ei ole, mutta meidän pitää olla valmiina.

Jos lyhyesti vielä käyn läpi sen mitä EU:ssa on nyt käynnissä?

– Nyt EU:ssa rakennetaan pysyvää vakausjärjestelmää, Euroopan vakausmekanismia (EVM).

– Pysyvä vakausmekanismi korvaa nykyiset järjestelmät ERVM:n ja ERVV:n.

– Sen kooksi tulee 500 miljardia euroa.

– EVM koostuu pääomasijoituksista ja takauksista.

– Tämän hetkisten tietojen mukaan Suomen osuus EVM:n pääomasijoituksista on 1,44 mrd. euroa. Tämä raha aidosti maksetaan mekanismiin, joka sijoittaa sen edelleen markkinoille, mikäli rahoja ei tarvita jonkun kriisimaan pelastamiseen. Suomi saa sijoitetusta pääomasta korkotuloja.

– Suomen takausosuus EVM:sta on tämän hetkisten tietojen mukaan 11,14 mrd. euroa.

– Uuden vakausmekanismin pitäisi olla käytössä heinäkuussa 2013.

– Uuteen vakausmekanismiin tulee mukaan sijoittajien ja pankkien vastuu huonoista luototus- ja sijoituspäätöksistä.

→ Suomi on ollut erittäin aktiivinen uuden vakausmekanismin luomisessa ja meitä on aidosti kuunneltu.
→ Uuden mekanismin rakentamisessa Suomen keskeiset ehdotukset ovat kaikki toteutumassa.
→ Seuraavan kerran pysyvästä vakausmekanismista keskustellaan EU:n päämiesten huippukokouksessa tällä viikolla eilen ja tänään eli 24.-25.3.2011.

Tässä siis nyt lyhyesti se tilanne missä paraikaa elämme. Pahoittelut, että hieman sellaista politiikan mongerrusta, mutta näissä nuo oikeat termit kuitenkin tärkeitä. Kerron mielelläni lisää ja pidän teidät ajantasalla jatkossakin.

Yksi asia mistä on tullut useampia yhteydenottoja on vanhusten palvelut. Aiheesta voisin muutaman saman täälläkin kirjoittaa.

Meille kokoomuksessa on tärkeää, että ihan jokaisesta suomalaisesta pidetään huolta, vauvasta vaariin. Tällä vaalikaudella olemme saaneet paljon aikaan, mutta rehellisyyden nimissä on todettava, että vielä jää myös tehtävää. Yksi tärkeä kehittämiskohta ovat ensi vaalikaudella on ikäihmisten palvelut. 

Monella meistä on varsin aiheellinen huoli lähipiirimme ikäihmisistä ja myös omasta ikääntymisestä. Pidetäänkö minusta ja läheisistäni huolta sitten kun toimintakyky heikkenee? Minun mielestä paremminvointivaltiossa kenenkään ei pidä joutua pelkäämään ikääntymistä. Tämä edellyttää sitä, että peruspalvelut ovat kunnossa. 

Ikäihmisten palveluiden kehittämiseen on nyt saatu konkreettinen esitys, kun peruspalveluministeri Paula Risikon aloitteesta valmisteltu vanhuspalvelulakiluonnos on valmistunut. Risikko lupasi tuoda esityksen tänä keväänä ja sosiaali- ja terveysministeriön uurastus on tuottanut hyvää tulosta. Vanhuspalvelulaki ei kuulunut tämän vaalikauden hallitusohjelmakirjauksiin, mutta kokoomusministeri tarttui toimeen ja halusi hahmotella tämän tulevan vaalikauden yhden tärkeimmän asian valmiiksi. Meidän tavoite on, että tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa on vanhuspalvelulain toteuttamisesta sovittava on sitten mukana tuossa pöydässä mitkä puolueet tahansa. 

Vanhuspalvelulaki lähtee siitä, että jokaisen ikäihmisen oikeus hyvään hoivaan ja palveluihin turvataan ja ikäihmisten asemaa omien palveluiden suunnittelussa vahvistetaan. Lakiluonnoksessa näkyy hyvin Kokoomuksen peruslähtökohta: ikäihmisten palvelut tulee toteuttaa niin, että ikäihmisellä on mahdollisuus elää itsenäistä, mielekästä ja turvallista elämää. Jokaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. 

Laki olisi toteutuessaan historiallinen, sillä vastaavaa lakia ei löydy koko Euroopasta. Lakiluonnos jatkaa myös positiivisella tavalla aiemmin tehtyä työtä. Se vahvistaa vuonna 2008 päivitetyn ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen viestiä. Ikäihmisen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä on edistettävä ja painopistettä on yhä enemmän kyettävä siirtämään ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. 

Esitys sisältää myös takuun siitä, että jokaiselle 75 vuotta täyttäneelle tehdään ammattilaisten ja tarpeen mukaan läheisten kanssa yhdessä palvelutarpeen arviointi. Kun palvelutarve on selvitetty, tulee kunnan nimetä vastuutyöntekijä, joka vastaa ikäihmiselle järjestettävästä palvelukokonaisuudesta. Samoin ikäihmiselle olisi tehtävä palvelu- tai hoitosuunnitelma. 

Palvelu- tai hoitosuunnitelman rooli korostuisi uuden lain myötä, sillä ikäihmiselle tulisi oikeus suunnitelman mukaisiin hoiva- ja kuntoutuspalveluihin. Tällä hetkellähän esimerkiksi lapsilla on samankaltainen oikeus päivähoitoon ja vammaisilla henkilöillä henkilökohtaiseen apuun. Vanhuspalvelulain myötä myös ikäihmiset saisivat selkeän oikeuden suunnitelman mukaisiin palveluihin. 

Vanhuspalvelulakiluonnoksessa ennaltaehkäisy ja ikääntyvien varhainen tukeminen korostuu myös siinä, että vaikka laissa ikäraja on muuten valtaosin 75 vuotta, on neuvontapalveluiden ikäraja alempi. Vanhuuseläkettä saaville tulisi järjestää hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä neuvontapalveluja. Vanhuseläkkeen rajahan on 63-68 vuotta. Muun lain 75 vuoden ikäraja perustuu tutkimustietoon. 75 vuotta on ikä, jolloin toimintakyky alkaa tutkimusten mukaan alentua. 

Uutena tärkeänä nostona lakiluonnoksessa on ikäihmisten parempi kuuleminen. Ikäihmisen tarpeet ja toiveet on huomioitava palveluissa yksilöllisesti, mutta myös vanhusneuvostojen asemaa vahvistetaan. Lain mukaan kunnan olisi asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Neuvoston tehtävänä olisi seurata ja edistää kunnan eri aloilla tapahtuvaa toimintaa nimenomaan ikäihmisten näkökulmasta. Näin osaltaan varmistettaisiin sitä, että ikäihmiset tulevat kuulluksi kaikessa päätöksenteossa, eivät vain suoraan omiin palveluihin liittyen. 

Palveluiden laadunvarmistukseen tulisi lain myötä myös uusia eväitä. Ikäihmisten kanssa työskentelevän sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän olisi osaltaan varmistettava palvelujen laatua. Henkilöstölle tulisi ilmoitusvelvollisuus epäkohdista ja niiden uhista. Ilmoitus tulisi tehdä oman toimintayksikön vastuuhenkilölle ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavalle viranomaiselle. Vakavasta epäkohdasta tulisi ilmoittaa myös suoraan aluehallintoviranomaiselle. 

Peruspalveluministeri Paula Risikon johdolla laadittu lakiluonnos lähtee nyt laajalle lausuntokierrokselle. Minun ja kokoomuksen kanta on, että vanhuspalvelulaki on säädettävä ja siihen on varattava riittävät resurssit. Tämä Rikon esitus on hyvä ensi vaalikautta silmälläpitäen. 

Sen myötä jokaisella on oikeus hyvään ikääntymiseen ja palveluita on saatava kun niitä tarvitaan. Vanhuspalvelulaki olisi tähän erinomainen työväline. 

……………..

Nyt kiertuetta jatkamaan…

……………..

Klo 19.48 ja kotona. Kiertuepäivä takana ja myös jo Lopen kunnanjohtajan hakuryhmän perjantaipalaveri. Itä-Hämeen kiertue oli Sari Niinistön kanssa jälleen mukaan yhteistyötä. Väkeä kivasti liikkeellä ja mainoksemme oli moni huomannut tullut vartavasten tapaamaan. Muutama kertoi samalla tehneensä jo äänestysratkaisunsakin ja ääniä tulossa ja muutama lupasi vielä esitteitäkin viedä eteenpäin. Jäi siis todella hyvä mieli pitkästä päivästä. 

Nyt menen illan tällaiselle lyhyellä kaavalla. Huomenna nimittäin kiertue jatkuu Kanta-Hämeessä. Aamukahvit klo 9.15-10 Hämeenlinnan Kahvila Korvalla ja siitä sitten kierrän Hattulan S-Marketin kautta Hauhon Ässälle ja sieltä Tuulokseen Tuuloseen. Tervetuloa moikkaamaan.

Tukiryhmään jälleen lisää väkeä:

542. Heidi Metsäterä, henkilökonsultti, Riihimäki
543. Ritva Miettinen, logisti, Loppi

 

Kommentit