Perjantai, 25.02.2011

Blogi, perjantaina 25.02.2011

Uutiset jälleen vahvisti sitä, että varhainen puuttuminen ja riittävä resurssointi varhaiskasvatukseen ja peruskouluun on parasta ehkäisyä nuorten syrjäytymiselle ja erilaisille ongelmille. Uudenmaan Uutiset kertoi aamulla, että jopa vielä siinäkin tilanteessa kun rikoksia on nuoren tilille kertynyt on paljon tehtävissä. Täytyy todella toivoa, että kaikissa kunnissa tämä varhaisen puuttumisen tie oivalletaan ei siis menoeräksi vaan oikeasti säästöksi ja järkiratkaisuksi. Itse olen esimerkiksi puhunut neuvolakäyntien ja koulujen terveydenhoitajan käyntien lisäämisen puolesta ja niitä saimmekin nyt vuoden alusta lisää alakoulusta aina lukiota myöten. Itseasiassa neuvolakäynneillä on jo paljon havaittavissa hyvinkin varhain. Asiantuntijoiden mukaan jo viisivuotiskäynnillä on usein ensimmäisiä syrjäytymisen riskejä havaittavissa ja siksi olisikin tärkeää saada kaikki lapset ja myös heidän perheet ainakin mukaan tähän viisivuotistarkastukseen vauvaiän jälkeen. Houkuttimia tämän palvelun käyttöön kannattaa pohtia.

Mutta sitten päivähoidossa, varhaiskasvatuksessa, ja peruskoulussa on tärkeää, että luokkakoot ja ennen muuta opetusryhmät saadaan pidettyä riittävän pieninä. On varmasti totta, että yli 25 oppilaan ryhmät alkavat lähes aina luoda joitain haasteita lisää ja tämäkin kannattaisi nyt ymmärtää ennen muuta ongelmien ehkäisyksi. Annetaan siis lapsille ja nuorille oikeus ja mahdollisuus oppia ja myös opettajille ja muille kasvatuksen ammattilaisille hyvät olosuhteet opettaa ja tehdä arvokasta työtä.

Siksi itse esitänkin, että myös uuteen tulevaan hallitusohjelmaan kirjattaisiin POP-ohjelman jatko. POP2 eli Perusopetus paremmaksi -hanke pitää kirjata hallitukseen arvovalinnaksi on sitten hallituksessa ensi kaudella mitkä puolueet tahansa. Itse vahvistaisin tämän rahan käyttöä nyt nimenomaan ryhmäkokojen pienentämiseen, tuki- ja erityisopetukseen ja opettajien täydennyskoulutukseen. Ja samalla varmistetaan se, että nyt tällä päättyvällä hallituskaudella starttaamamme noin 14 000 peruskoululaisten kerhoa jatkaa toimia. Tämä on arvovalinta jolle minä sanon kyllä. Mitä mieltä olet sinä?

Tänään perjantaina eduskunnassa aamusta ympäristövaliokunta ja sitten sivistysvaliokunta ja sen perään täysistunto. Iltapäiväkahvit tänään Riihimäellä Feeniksissä. Mutta sitä ennen tuhti vääntö eduskunnassa.

..

Lähipäivinä avaamme myös eduskuntavaalikampanjani viralliset uudet kotisivut näiden kansanedustajasivujeni rinnalla. Kannattaa siis poiketa kurkkaamaan. Se tulee pian. 

….

Tänään nostin esille vahvasti videoblogissani opiskelijoiden asiat. Samalla esitin myös tulevaan hallitusohjelmaan kirjattavaksi perusopetuksen laatuhanketta eli olisiko se sitten ensi kaudella POP2-hanke. Nyt neljä vuotta toimineen Peruskoulu Paremmaksi POP -hankkeen tulokset ovat niin vakuuttavia, että työtä on syytä jatkaa. Itseasiassa tämä on ensimmäinen hallitus joka on nähnyt perusopetuksen laadun parantamisen tällä tavalla kunnia-asiakseen. Olemme saaneet käyntiin erillisrahoituksen ansiosta Suomen kouluissa muutamassa vuodessa lähes 14 000 uutta kerhoa. Luokka- ja opetusryhmäkokoja on onnistuttu taloustilanteesta huolimatta pienentämään ja tuki- ja erityisopetukseen on satsattu miljoonia lisää.

Lisäksi viime vuonna käynnistetty Osaava-ohjelma mahdollistaa valtiorahoitteisen täydennyskoulutuksen yli 30 000 opettajalle. Perusopetuksen laadun parantamisen POP-ohjelmaan suunnataan tänä vuonna peräti 80 miljoonaa euroa. Yhteensä siis neljässä vuodessa 200 miljoonaa euroa perusopetuksen laadun parantamiseen. Kova juttu.

Koko hallituskauden ajan toiminut POP-rahoitus on ollut kiistatta onnistunut projekti. Siitä pitää hattua nostaa opetusministeri Henna Virkkuselle joka on nähnyt peruskoulumme osaamisemme kulmakivenä. Itse haluan, että myös tuleva hallitus, on siellä sitten mitkä puolueet tahansa, jatkaa samaa työtä. Hallitusohjelmaan tulee kirjata POP2-hanke eli  ikäryhmien pienentymisestä säästyvät rahat tulee ohjata jatkossakin peruskoulun laadun parantamiseen.

Olen vakuuttunut, että lisäsatsaukset peruskouluun tuovat säästöä tulevina vuosina, kun mm. opettajille jää enemmän aikaa opettaa pienemmissä opetusryhmissä ja tuki- ja erityisopetusta voidaan tarjota sitä tarvitseville heti tarpeen ilmenessä.

Nämä ovat arvovalintoja.

….

Tänään mielenkiintoinen päivä eduskunnassa. Ympäristövaliokunnassa jumppasimme jätelakia kasaan. Näyttää menevän metsään. Katsotaan nyt kuitenkin loppuun jos vielä järki tässä maaseudunkin näkökulmasta voittaisi. Pahalta kuitenkin näyttää. Mutta sen sijaan sivistysvaliokunnassa saimme kasaan yhden isomman urakan.

Sivistysvaliokunnassa siis hyväksyimme uuden kuvaohjelmalainsäädännön joka mahdollistaa entistä paremmin lasten turvallisuuden valvomisen mm. TV:ssä, mutta myös netissä.  Uusi laki korvaa vuodelta 2000 olevan lainkuvaohjelmien tarkastamisesta. Nyt siis nykymuotoisesta kuvaohjelmien ennakkotarkastuksesta luovutaan ja kuvaohjelmien ikärajojen luokittelu siirretään pääosin kuvaohjelma-alalla työskentelevien henkilöjen tehtäväksi. Pidimme esitystä tarpeellisena mm. siksi, että jakelukanavia tulee koko ajan lisää ja etukäteisvalvonta ei enää onnistu. Siksi puolsimmekin lakiehdotusten hyväksymistä tietyin muutosehdotuksin. Painotimme, että uuden lainsäädännön myötä on entistä tärkeämpää panostaa mediakasvatukseen sekä korostaa perheiden vastuuta kontrolloida lasten median käyttöä.

Uudistus tuo muun muassa yhdenmukaiset kuvaohjelmien ikärajaluokitukset ja sisältösymbolit. Uudet ikärajat olisivat 7, 12, 16 tai 18 vuotta. Valiokunnassa teimme myös muutaman tarkennuksen  mm. oikeusturvan lisäämiseksi ja kuvaohjelmaluokittelijan rikostaustan selvittämisestä. Valtion elokuvatarkastamo muuttuu lain myötä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukseksi.

Kiinnitimme huomiota myös siihen, että kaikki niin sanotut K-merkinnät eivät koske viikonloppuja. Televisiosta voidaan viikonloppuisin lähettää päiväsaikaan ohjelmia, jotka arkisin täytyy K-merkintänsä perusteella lähettää ilta-aikaan. Pidimmekin lasten suojelun kannalta tärkeänä, että sopimus muutettaisiin uuden lain yhteydessä koskemaan yhdenmukaisesti kaikkia viikonpäiviä. Minusta järkevä jatkoesitus. Samalla nyt myös 15 vuoden ikärajaluokitus nousee 16 vuoteen. Samalla esitämme että ns. vedenjakajakellonaikaa tulisi samalla muuttaa nykyisestä 21:stä klo 22:een.

Iso ja periaatteellinen uudistus joka on vahvasti tätä päivää. Mutta juuri siksi pidimmekin tärkeänä, että lain toimivuus ja uudistuksen vaikutukset lapsille turvalliseen mediaympäristöön arvioidaan ja selvitys annetaan sivistysvaliokunnalle keväällä 2014.

Mutta nyt jo Riihimäen Cafe Feeniksin kahvien kautta kotona. Kiva oli tunnelma.

Kello 22.26 ja juuri Karkkilasta takaisin Lopelle. Huikea menopeli nyt valmis huomiseen Lehto Betoni Kaloppi ralliin. Yhdessä kuusinkertaisen rallin Suomenmestarin kanssa Starletilla viivalle. Hieman muuten jännittää.

 

 

Kommentit