Perjantai, 09.12.2011

Blogi, perjantaina 09.12.2011

Yön ensitiedot EU:n huippukokouksesta kertovat, että Suomi jäi yksin vastustaessaan suunniteltua muutosta, jossa EU:n pysyvän kriisirahaston käytöstä päätettäisiin määräenemmistöllä nykyisen yksimielisyyden sijaan. Meillähän aihe eilen puhutti eduskunnassa ja yksiselitteinen perustuslakikanta velvoitti neuvottelijamme toimimaan näin. Niin kuin eilen totesin jo niin mitään asiaa ei voida tehdä yli perustuslain oikotietä. Päätöksiin tullee myös maamme kirjaus siitä, että päätös riippuu siis meillä lopulta eduskunnan päätöksestä.

Nyt seuraammekin sitä miten asia etenee ja mitä EU-huipparista vielä tulee. Sopuun on tietojeni mukaan päästy kuitenkin mm. siitä, että yhteisiä budjettisääntöjä rikkova maa saa jatkossa sanktiot automaattisesti. Asioissa edetään nyt 17 euromaan ja muiden mukaan haluavien johdolla. Tämä osaltaan jakaa EU:ta entistä vahvemmin kahteen leiriin. Nyt odotammekin tietoja miten Euron ulkopuoliset maat tilanteeseen suhtautuu.

Tänään kokous jatkuu ja esillä ainakin EVM:n yksityiskohtia ja muuta. Toivotaan edelleen rakentavia ratkaisuja. Seurataan päivää… 

Itse suuntaan nyt aamusta Valtion Liikuntaneuvoston Liipon kokoukseen kahdeksaksi. Siitä se päivä lähtee jälleen liikkeelle.

Tänään saimme eduskunnassa päätökseen ensin aamupäivällä puolustusvaliokunnassa ja sitten iltapäivällä ulkoasiainvaliokunnassa maamme osallistumisen Libanonin UNIFIL-operaatioon.

Kumpikin valiokunta puolsi Suomen osallistumista YK:n kriisinhallintaoperaatioon Libanonissa.
Hallitus on esittänyt, että Suomi osallistuu
UNIFIL-operaatioon enintään 200 sotilaalla yhdessä Irlannin
kanssa. Joukon on
tarkoitus siirtyä Libanoniin keväällä 2012.

UAV:ssä totesimme tänään:

”Operaatio on vaativa ja siihen liittyy useita riskejä konfliktin luonteen ja alueen epävakaan tilanteen vuoksi. Valiokunta ei pitänyt hallituksen antamaa riskianalyysiä riittävänä ja pyysi siitä lisäselvityksen. Valiokunta yhtyy puolustusvaliokunnan lausuntoon, että voimankäyttövaltuuksia voidaan pitää riittävinä operaation tehtävien ja joukkojen omasuojan kannalta.

Valiokunta katsoo lausunnossaan (UaVL 2/2011 – UTP 16/2011), että rauhanturvaajien koulutuksessa ja varustelussa korkean riskin asettamat vaatimukset on otettava täysimääräisesti huomioon. Valiokunta korostaa, että kriisinhallintaan osallistuvien henkilöiden vakuutus- ja oikeusturva sekä terveydenhuollon kattavuus on saatettava viivytyksettä asianmukaiselle tasolle.

Valiokunta viittaa operaatiolle täysistuntokeskustelussa 30.11. annettuun laajaan poliittiseen tukeen ja pitää osallistumista perusteltuna muun muassa siksi, että UNIFIL-operaatio nostaisi Suomen kokonaisosallistumisen tasoa ja vahvistaisi tukea YK:n kriisinhallintatoiminnalle. Vakauden tukeminen Lähi-idässä on erityisen ajankohtaista nyt, kun arabikevään myötä alueella on mahdollisuus lujittaa demokratiaa ja avointa kansalaisyhteiskuntaa.

Valiokunta katsoo, että kriisinhallinnan suunnitelmallisuuden vuoksi tulisi jo nyt päättää, että Suomen osallistumista UNIFIL-operaatioon arvioidaan vuosittain. Suomen osallistumisen jatkoa harkittaessa tulisi ottaa erityisesti huomioon, kuinka pitkään Irlanti aikoo olla mukana operaatiossa.

Operaation tehtävänä on valvoa vihollisuuksien lopettamista, tukea Libanonin armeijan sijoittumista Etelä-Libanonin alueelle, koordinoida toimet Libanonin hallituksen ja Israelin kanssa, auttaa varmistamaan humanitaarisen avun perille vieminen ja pakolaisten paluu sekä avustaa Libanonin armeijaa siinä, että niin sanotun sinisen linjan ja Litanijoen välisellä alueella ei olisi muita aseistettuja ryhmittymiä tai aseita kuin Libanonin asevoimat ja UNIFIL.

Lopullisen päätöksen Suomen osallistumisesta kriisinhallintaoperaatioon tekee tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta

YK:n UNIFIL-operaatio alkoi vuonna 1978. Suomi on osallistunut siihen aiemmin kaksi kertaa. Uuden operaation vuosikustannuksiksi on arvioitu 20,9 miljoonaa euroa.”

Koko mietintömme löytyy netistä:  Ulkoasiainvaliokunnan lausunto 2/2011 vp.

Itse pidin läpi koko laajan kuulemisemme kummassakin valiokunnassa esillä Libanonin räjähdysaltista tilannetta ja sitä, että meidän tulee määrätietoisesti nyt selvittää ja vahvistaa tehtäviin lähtevien suomalaisten vakuutus- ja oikeusturva niin että syksyn aikana esilläolleiden tapausten kaltaisilta tilanteilta vältytään. Meidän on kannettava minusta vastuumme kaikissa tilanteissa niin nuorista naisistamme ja miehistämme jotka tehtäviin lähtevät, mutta pahimmassa tilanteessa myös heidän perheistään ja lapsistaan. Onneksi tätä asiaa nyt viedään eteenpäin ja itsehän aiheesta tein jo aiemminkin eduskunnassa esityksen.

Toisena asiana pidin esillä voimankäyttöasioita Libanon operaatiossa. Minusta on tärkeää koko ajan tarkkailla tilannetta ja jos YK:n UNIFIL-mandaatti on oikeuksiltaan ja voimankäytöltään liian löysä ko tehtävään niin silloin sitä tulee vahvistaa. Ero nimittäin mandaatissa on merkittävä mm. aiempiin Kosovon mandaattiin tai puhumattakaan Afganistanista. Se toki Nato-johtoinen tehtävä, mutta kuitenkin.

Tänäänkin nimittäin saimme Libanonistakin juuri kokouksemme aikana uutisia, että useampi rauhanturvaaja oli loukkaantunut tienvarsipommissa. Vaara on siis suuri ja esimerkiksi Syyrian tilanne voi muuttaa sitä hetkessä radikaalistikin.

Päivän isoasia siis meidän osalta tuo. Samaan aikaan seurasimme koko ajan pääministerimme Jyrki Kataisen työtä Euroopan huippukokouksessa. Helppoa ei siellä ole, mutta onneksi sentään joitain askelia eteenpäin. Nyt minusta Suomessa on syytä kylmän rauhallisesti miettiä ja katsoa tilannetta ja tehdä ratkaisut sen jälkeen. Yksin emme tule kuitenkaan pärjäämään.

Helsingistä sitten istunnon äänestysrumban jälkeen Riihimäelle ja perjantain Feeniksin iltapäiväkahvien jälkeen kotiin. Nyt iltaa perheen kanssa. Parhautta.

 

 


Kommentit