Perjantai, 09.11.2007

Blogi, perjantaina 09.11.2007

Keskustelu Jokelan tragediasta jatkuu varmasti vielä pitkään ja niin saa ja pitää jatkuakin. On ollut hyvä, että nyt alussa on annettu aikaa surulle ja tuelle – syyttelyllä tai päivittelyllä ei tässä tilanteessa saada mitään takaisin. Asian jälkihoitoon on panostettu paljon ja toiminta on ollut nopeaa heti tilanteen alusta lähtien. Myös ohjeita on annettu koko maahan, sillä on varmaa, että asia koskettaa tuhansia suomalaisia koulun kautta ja iän kautta. Myös hallituksen ministerit ovat siirtäneet asioitaa tämän tieltä pois ja kriisityötä johtavan ministeriötyöryhmän johtoon nimitettiin nyt lääkintäneuvos Jouko Söder. Peruspalveluministeri Paula Risikko kertoi, että tämän työryhmän tehtävänä on nyt koota maan mielenterveysammattilaisia kriisityöhön sekä pyrkiä nyt samalla myös varmistamaan sen, ettei tällainen murhenäytelmä enää pääse toistumaan. Samalla Risikko ilmoitti, että valtio antaa myös taloudellista tukea Tuusulan kriisityölle ja kriisityöhön irrotetaan satojen tuhansien eurojen erillismääräraha.

Toivotaan, että jossain vaiheessa elämä jälleen voi voittaa. Nyt voimia kaikille.

Tänään jatkuu myös sairaahoitajien työriitaa ratkovan sovittelulautakunnan työ. Eiliseen mennessä ei lautakunta ollut saanut aikaiseksi sovintoehdotusta, jolla nyt uhkaava hoitajien joukkoirtisanoutuminen olisi voitu välttää. Eilen pääministeri Matti Vanhanen ilmoitti eduskunnassa, että tänään meille annetaan käsittelyyn lakiesitys jolla pyritään estämään tilanteen ajautuessa joukkoirtisanoutumisiin koulunuhrit. Sairaaloista on kerrottu, että jo muutaman tunnin kulluttua on pelko että uhreja syntyy jos hoito lopetetaan. Lain avulla olisi tavoite tällaisessa tilanteessa varmistaa kriittinen hoito mm. synnytyksissä ja onnettomuustilanteissa sekä erilaisissa akuuteissa leikkauksissa, keinomunuaispotilaiden ja syöpäsairaiden auttamisessa.

Itse edelleen toivon, että ratkaisu asiaan löytyy ilman tätä toimenpidettä. Toivon, että ratkaisu kriittisenhoidon saantiin löytyy neuvottelemalla ja palkkaratkaisu voitaisiin löytää. Se vatii rahaa ja yhteistä sopimistahtoa. Toivotaan, että tähän löytyy kumpaakin.

Tänään saamme asiaan lisätietoa. Nyt kohti Helsinkiä.

Tänään saimme tietoa Jokelan tragedian jälkihoidosta ja myös siitä miten tästä eteenpäin mennään. Minusta on äärimmäisen tärkeää, että nyt annamme kaiken mahdollisen tuen Tuusulaan ja Jokelaan – se on oikea ja tärkeä toimenpide. Itse pidän tärkeänä myös sitä, että nyt huolehdimme jälkihoidosta ympärimaan. Asia on sellainen, että se koskettaa varmasti jokaista koululaista, perhettä, mutta myös opettajia ja kasvatusalan muuta henkilökuntaa. On tärkeää, että myös nämä ryhmät huomioidaan ja tapahtumaa myös käsitellään paikallisesti. Kouluhallituksen sivuille onkin tulossa lisämateriaalia ja sitä kannattaa sieltä hakea.

Sivistysvaliokunnan kokous jo takana ja ensimmäinen rypäs täysistunnostakin. Täysistunto keskeytettiin hetki sitten valiokuntien kokousten takia ja kohta pääsemme jatkamaan. Tänään siis esillä tuo Tehy:n joukkoirtisanoutumisen myötä esille noussut tarve potilasturvallisuuden takaamisesta. Normaalistihan lakkotilanteissa tämä hoituu tavanomaisesti, mutta nyt joukkoirtisanoutuminen voisi ajaa tilanteen siihen, että potilasturvallisuuden takaaminen vaatii muita toimenpiteitä. Itse edelleen uskon, että potilasturvallisuus saadaan ratkaistua ja mielellään myös koko palkkakiista ennen asian aktivoitumista. Jos palkka-asiassa ei ratkaisua löydy tarvittavassa ajassa niin toivon, että nämä kriittiset hoitotyöt saadaan hoidettua ilman lakia yhteisellä sopimuksella. Katsotaan miten asian käsittely täällä etenee.

Tänään saimme myös tiedon, että sosiaalipoliittinen ministeriryhmä on päättänyt ministeri Paula Risikon johdolla esittää hallitukselle sosiaali- ja terveydenhuollon maksujärjestelmän uudistamista. Tämän myötä on tarkoitus luoda järjestelmä, jossa maksut seuraisivat aina kustannuskehitystä. Näin voitaisiin taata ja turvata laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa. Mallissa on siis kyse siitä, että niin etuudet kuin maksutkin päivitettäisiin indeksin mukaisesti joka toinen vuosi. Risikon esityksestä myös keväällä puhutusta ja suunnitellusta lasten päivähoidon vähimmäismaksusta esitetään luovuttavaksi, koska sen ohjausvaikutus olisi laskelmien valossa olematon ja sen maksukertymä mitätön. Mininisteriön mukaan asiaa selvitettäessä kävi ilmi, että maksun piiriin jäisi vain vähän perheitä, kun vähimmäismaksun ulkopuolelle olisi joka tapauksessa pitänyt rajata monia ryhmiä. Minusta aivan oikea ja perusteltu ratkaisu. Palataan tähänkin asiaan myöhemmin. Nyt täysistunto jatkuu. Kello 16.

Juuri kotiin pitkä päivä takana ja varsin erikoinen tämäkin. Täysistunto pätkiytyi ensin Suurenvaliokunnan ja myöhemmin muiden valiokuntien takia. Itse istui ahkerasti salissa ja kuuntelin hyviä ja toisenlaisia puheenvuoroja. Hyviä sekä hallituspuolueiden että oppositionkin puolelta, mutta myös täysin erilaisia ja täysin populistisia puheenvuoroja – myös ainakin yksi hallituspuolueistakin. Nyt asian lähetekeskustelu käyty ja viikonloppuna sunnuntaina valiokuntia ja maanantaina sitten ylimääräinen täysistunto potilasturvallisuuslain ja suojelutyön kanssa. Asia on vaikea, mutta itse olen sitä mieltä, että meidän tulee tavalla tai toisella turvata keskosten ja muiden teho- ja erikoishoitoa tarvitsevien potilaiden tilanne myös siinä vaiheessa jos joukkoirtisanoutumiset toteutuvat. Itse edelleen toiveikas, että tähän asiaan löytyy ratkaisu ilman lain pakkoa ja mielellään samalla myös palkkakiistaan. Kyse siis nyt syntyneestä ongelmasta jollaiselle tulee löytää myös pysyvä ratkaisu lääkärien, palomiesten ja poliisien tapaan.

Asia on aiheuttanut valtaisen yhteydenottoryöpyn. Paljon aiheellisia ja hyviä kannanottoja. Valtaosa tehyläisiltä ja muilta hoiva-alan henkilöiltä ja hyviä näkökantoja. Mutta sitten on osa jotka laittavat hieman hiljaiseksi. Suoria uhkausia ja painostusta. Jopa henkeä uhattu. Ne on syytä on ottaa vakavasti.

Kommentit