Pääministeri Antti Rinne kertoi, ettei rahaa riitä enää hoitajamitoitukseen

Blogi, torstaina 12.09.2019

Pääministeri Antti Rinne (sd.) kertoi tällä viikolla, että vanhustenhoidon sitovaa 0,7-hoitajamitoitusta ei tulekaan. Rinne joutui lopulta myöntämään ettei kyse ole siitä ettei hoitajia olisi vaan ongelma on se, että rahaa ei tähän enää ole.

Vielä keväällähän Antti Rinne kertoi, että ”rahaa on” ja helmikuussa Rinne totesi vielä, että ”jos Sdp:stä tulee pääministeripuolue ja minusta (hänestä) pääministeri, sellaista ratkaisua ei tule hallitusohjelmaan, että näitä asioita ei korjata. Se saattaa vaatia 350 miljoonaa euroa lisää rahaa, jotta on riittävästi henkilökuntaa sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Mutta se tehdään!”

Selvä ja yksiselitteinen lupaus.

Nyt rahaa ei enää kuitenkaan olekaan erityisesti vanhustenhoitoon. Rahat on siis jo käytetty tai varattu muualle. Kyse on ollut lopulta arvovalinnasta.

Eilinen pääministerin ilmoitus tyrmistyttikin monet. Monet olivat nimittäin uskoneet Rinteen ja muiden lupaukset vaalien alla. Uskoa oli vahvistanut myös se, että nyt vanhustenhoidosta ja hoitajamitoituksestakin vastaava peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) totesi, että sitova hoitajamitoitus on ”vain tuntien työ” ja ”yhden lauseen lisääminen lakiin riittää”. Nyt kun Kiurulla olisi mahdollisuus ministerinä tämä työ samantien tehdä ja nostaa vanhustenhoidon hoitajamitoitus 0,7 esimerkiksi 1.1.2020 alkaen ei hänellä enää tähän olekaan halukkuutta. Se toki maksaisi, mutta  mahdollista se olisi. Hoitajia nimittäin on jos heille vain maksettaisiin kovasta ja vaativasta työstä reilumpi palkka. Tälläkin hetkellä yli 70 000 hoitoalan koulutuksen saanutta työskentelee muilla aloilla.

Ongelmaksi onkin muodostumassa se, että pääministerin kertoman mukaan ei enää rahaa tähän ole. Pettymyksensä ja lehtien mukaan jopa tyrmistyksensä pääministeri Rinteen ilmoituksen jälkeen il­mai­si myös so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan am­mat­ti­jär­jes­tö Te­hy. Tehy:n pu­heen­joh­ta­ja Mil­la­riik­ka Ryt­kö­nen totesi, että ”kyse on sii­tä, mi­ten se yh­tei­nen pot­ti ja­e­taan. Nyt on sit­ten tiuk­ka paik­ka miet­tiä, et­tä ha­lu­taan­ko me tä­hän osoit­taa ra­haa kuin­ka pal­jon. Sen mu­kaan tu­lee tu­lok­sia. Se on ar­vo­va­lin­ta”.

Olen täsmälleen samaa mieltä ja tosiasia on sekin, että vanhustenhoidon ongelmat eivät ole kadonneet mihinkään ja myös se, että ikäihmisten ja vanhusten määrä kasvaa nopeasti. Me tarvitsemme yksinkertaisesti lisää hoitajia vanhustenhoitoon välittömästi eikä vasta joskus vuodesta 2025 eteenpäin. Tämän muuten kokoomus lupasi jo keväällä, kun keskustelu vanhustenhoidosta kävi kiivaimmillaan. Silloin sitä ei haluttu kuulla eikä se tuntunut kenellekään riittävän. Nyt sekin olisi paljon ja tulisi auttamaan tilannetta välittömästi eikä joskus vuosikausien päästä.

Moni pettyikin Kokoomukseen tämän takia  keväällä, kun Kokoomus ei luvannut sitovaa yhteen lukuun perustuvaa 0,7 -hoitajamitoitusta. Me lupasimme sen sijaan, että vanhustenhoitoon tarvitaan välittömästi lisää hoitajia ja lääkäreitä, vahvemmat ja velvoittavammat hyvän hoidon kriteerit ja myös lisäresursseja hoidon valvontaan. Tätä ei pidetty riittävänä, kun samaan aikaan SDP ja muut lupasivat kaiken ratkaisuksi vain 0,7 lukua. Nyt kun tämä ei ole toteutumassa ainakaan Rinteen hallituskaudella eikä Kiurun ministerikaudella niin pitää kysyä, että eikö Kokoomuksen esittämät lisähoitajatkij olisi kuitenkin parempi kuin ei mitään?

Vanhustenhoidon keskustelu ja SDP suuret, nyt jo siis petetyt ja toteuttamatta jäävät, lupaukset osaltaan varmasti ratkaisivat kevään eduskuntavaalit. Ne varmasti moni muistaa vielä seuraavissakin vaaleissa ja miettii uudemman kerran keneen luottaa. Mutta nyt on tärkeintä katsoa eteenpäin ja ratkoa vanhustenhoidon ongelmia.

Me esitämmekin uudelleen kuten keväälläkin, että vanhustenhoidon tilannetta helpotetaan välittömästi lisäämäällä hoitajia niin laitoshoitoon kuin kotipalveluihinkin. Sosiaali- ja terveysministeriö ja myös Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos THL ovat myös jo ai­em­min ar­vi­oi­neet, et­tei pelkkä hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen nos­ta­mi­nen rat­kai­se van­hus­ten­huol­lon on­gel­mia vaan tarvitaan paljon muitakin toimia. Näihin toivottavasti on nyt myös Rinteen hallituksella valmiutta ja rahaa.

Vanhukset ansaitsevat hyvää hoitoa ja hoito- ja hoiva-ala lisää osaavia ja tekeviä käsiä.

Aamujunassa jälleen matkalla Helsinkiin. Aamusta tänään puolustusvaliokunnan kokous ja sitten hieman liikenneasioita ja talouttakin. Tänään myös jälleen kyselytunti ja nyt näyttää siltä, että kysymyksiä on paljon enemmän mitä ehdimme esittämään. Vastauksia ei taida Rinteen hallituksella enää olla oikeastaan mihinkään.

….

Kokoomus jätti tänään historiallisen ensimmäisen koko eduskuntaryhmän allekirjoittaman kirjallisen kysymyksen. Kokoomus on huolissaan Rinteen hallituksen pettämästä vanhustenhoidon hoitajamitoitusta koskeneesta lupauksesta ja sen pettämistä ja siitä, että rahat eivät nyt riitäkään enää vanhustenhoitoon.

Tänään jätimme koko Kokoomuksen eduskuntaryhmän allekirjoittaman kirjallisen kysymyksen maamme hallitukselle vanhustenhoidon tilanteesta kaiken tämän Rinteen hallituksen sotkun ja lupailun ja sekoilun jälkeen. Nyt tarvitaan oikeasti toimia ja alkaa näyttää siltä, että peruspalveluministeri Krista Kiuru ei kykene tehtäväänsä näiltä osin ainakaan hoitamaan.

Katsotaan tehdäänkö ongelmista ja tilanteesta jo tässä vaiheessa välikysymys vai annetaanko hänelle vielä lisäaikaa selvittää sotkuaan. Minusta toki väistämätöntä äänestää hänen luottamuksesta viimeistään siinä vaiheessa jos Kiuru tuo eduskuntaan esityksen missä esitetään sitovaa 0,7-hoitajamitoitusta, mutta niin että se ei tulisi voimaan kuitenkaan tällä vaalikaudella. Se olisi hävytöntä ja myös vanhuksia ja hoitoalan henkilökuntaa loukkaavaa. Nyt pitää saada toimia välittömästi ja lisää henkilökuntaa hoiva-alalle jo ensi vuonna.

Nyt takana päivän kokoukset eduskunnassa. Junalla vielä Riihimäen Teatteriin. Siellä ensi-illassa tänään Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajan miniä. Hieno ilta siis pitkän päivän päätteeksi.

 

Kommentit