Oikeusministeri Brax myönteinen Heinosen esitykselle

Uutiset, sunnuntaina 10.05.2009

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) nosti eduskunnassa esiin huolen alaikäisten velkaantumisesta. Heinonen vaati hallitukselta toimenpiteitä alaikäisten velkaantumisen estämiseksi ja tiedusteli ministeriltä, mitä keinoja hallituksella on väärinkäytöksiin puuttumiseksi. Heinonen halusi tuoda myös esiin konkreettisen esimerkin, jolla alaikäisten velkaantumiseen voitaisiin puuttua.

– Halusin nostaa esimerkkinä postimyyntitilanteen, jossa alaikäinen voi tilata huoltajan allekirjoituksella. Tilanne voi kuitenkin olla se, että lapsella ei ole rahaa ja vanhempikin on luottokelvoton. On kestämätöntä, että tässä tilanteessa lapsi joutuu ulosottoon. Vanhemman tulisikin aina olla vastuullinen tilaaja ja lainsäädännöllä tulisi estää lasten nimiin tilaaminen, kertoi Heinonen esityksestään.

Oikeusministeri Tuija Brax, jonka toimialaan kyseinen asia kuuluu, toteaa Heinoselle, että asian eteen ollaan tekemässä töitä. Alaikäisten asemaa pyritään nyt vahvistamaan erilaisin säännöksin ja ohjeistuksin.

Myös hallitusohjelmassa edellytetään, että lasten ja perheiden ongelmiin puututaan varhaisessa vaiheessa, ja tätä myös Heinonen peräänkuuluttaa. Brax suhtautuu myönteisesti Heinosen kehitysehdotuksiin ja myös ne tullaan ottamaan arviointiin, kun lain muutos- ja kehittämistarpeita selvitetään vielä tämän
vaalikauden aikana.

– On hyvä, että nyt tämä asia otetaan vakavasti. Liian kauan on vain puhuttu, kiitteli Timo Heineonn Braxille.

Kommentit