Nyt siirrytään juhlapuheista konkretiaan ilmastotalkoissa

Kynästä, perjantaina 21.05.2010

Maamme ottaa tänä kesänä merkittävän askeleen. Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä siirrytään Suomessa nyt juhlapuheista tekoihin. Vuonna 2007 sovimme EU:n huippukokouksessa, että tulemme yhdessä vähentämään kasvihuonepäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja samaan aikaan tulemme lisäämään uusiutuvan energian käyttöä 20 prosentilla. Puhutaan ns. 20-20-20-periaatepäätöksesta. Annoimme myös sitoumuksen, jonka mukaan olemme EU:ssa valmiita suurempiinkin päästövähennyksiin, jos muut maailman maat lähtevät mukaan merkittäviin päästöjen vähennystalkoisiin. Mutta jokatapauksessa vuoden 2050 tavoitteet ovat maallemme vielä paljon kovempia. Ne vaativat meitä vähentämään päästöjämme vähintään 80 prosenttia. Tiekartta on selvä ja periaateratkaisu on tehty.

Nyt onkin aika siirtyä tekoihin ja näin me teemmekin. Käsittelemme eduskunnassa koko tämän kevään ja alkukesän maamme energiahistorian ylivoimaisesti suurinta energiaratkaisujen kokonaisuutta. Olemme tarttuneet itse tekoihin siis ensimmäisten joukossa Euroopassa tavoitteena saavuttaaksemme 20-20-20-tavoitteen kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Meitä energiankäyttäjiä tämä muutos koskettaa ihan jokaista ja meistä jokainen tekee tulevaisuudessakin itse ja jokainen yritys tekee itse energiankäytön ja säästämisen valinnat. Tämä on oikea ” valitse oikein – maksat vähemmän” –kehityssuunta.

Energiaratkaisujemme kokonaisuus on mittakaavassaan siis poikkeuksellisen suuri ja kunnianhimoinen. Tässä ratkaisussa erityisen mittavia ovat uusiutuvan energian lisäpanostukset ja se, että nyt kaikki toimenpiteet viedään nyt lain tasolle seuraavien kuukausien aikana ja näin siirrymme juhlapuheista ja julkilausumista sitoviin päätöksiin. Otamme siis vahvan vastuun kasvihuonepäästöjen vähentämisestä.

Tehtyjen ratkaisujen ja toimenpiteiden jälkeen voimme tuottaa kaiken meillä tarvittavan sähkön itse Suomessa. Tämä on meille kokoomuksessa tärkeä periaatteellinen ratkaisu. Nykyisinhän tuomme maahamme yhden ydinvoimalan verran sähköä Venäjän ydinvoimaloista ja lähes toisen verran vielä muualta. Tämä on siis vahva viesti meille kaikille suomalaisille, mutta myös viesti markkinoille. Haluamme, että Suomi on kilpailukykyinen huomennakin. Haluamme, että tänne kannattaa ja uskaltaa investoida huomennakin. Tässä tavoitteessa tärkeässä roolissa ovat merkittävät lisäpanostukset uusiutuvaan energiaan mutta myös ydinvoiman käyttö ja erityisesti energiatehokkuuteen panostaminen.

Nyt tehtävä ydinvoimapäätös onkin merkittävä askel pyrittäessä omavaraiseen sähköntuotantoon. Tulevat TVO:n ja Fennovoiman laitokset tulevat tuottamaan sähköä omakustannushintaan mm. elinkeinoelämän tarpeisiin, mikä vahvistaa merkittävästi teollisuuden toimintaedellytyksiä maassamme.

Maamme tulee nostamaan uusiutuvan energian osuuden kokonaiskulutuksesta 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Merkittävimmät toimenpiteet tässä ovat suuret lisäpanostukset metsähakkeeseen, liikenteen biopolttoaineisiin, tuulivoimaan ja lämpöpumppuihin. Näillä toimenpiteillä saamme maahamme myös merkittävästi uusia investointeja ja työtä.

Näillä päätöksillä – kokonaispaketilla – otamme vahvan ensiaskeleen kohti vähähiilistä ja hiilineutraalia Suomea. Yhdistävä tekijä tässä kokonaisuudessa on siis päästöjen vähentäminen, omavaraisuuden lisääminen, talouskasvun vahvistaminen ja työllisyysedellytysten turvaaminen.
Mutta aivan ratkaisevassa roolissa tässä kaikessa on kuitenkin myös energiatehokkuuden parantaminen. Tällä tavalla mm. lämmönsäästöllä vähennämme tehokkaimmin kasvihuonekaasuja. Suurimmat energiasäästöt tulemme saavuttamaan teollisuuden ja palvelujen, mutta myös liikenteen osa-alueilla. Toimenpiteillä tulemme saavuttamaan vuoteen 2020 menessä ilmasto- ja energiastrategian mukaiset energian käytön tehostamistarpeet.

Myös jokaisessa kodissa on mahdollisuus saavuttaa merkittäviäkin säästöjä arjen valinnoilla. Siksi haluammekin nyt panostaa aivan uudella tavalla mm. lämpöpumppuihin ja kotien energiaratkaisuihin. Jokainen meistä voi olla osaltaan mukana näissä talkoissa ja ympäristöfiksuja tekoja voi jokainen tehdä arjen keskellä. Yksi hyvä, erittäin ympäristöfiksu teko, joka ei vaadi paljoa, on kodin lämpötilan tiputtaminen yhdellä asteella tai vaikkapa jätteiden lajittelu. Tai kun tehdään valintoja uuden auton hankinnasta tai kodin remontoinnissa, niin mietitään myös, mikä olisi se ympäristön kannalta fiksuin vaihtoehto. Yhä useammin se ympäristöfiksu teko on paras vaihtoehto muutenkin. Ja hyvä niin.

Timo Heinonen
kansanedustaja
ympäristövaliokunnan jäsen

Kommentit