Meillä epätäydellisilläkin on oikeus vihreyteen

Kynästä, keskiviikkona 26.05.2010

Ympäristönsuojelussa tuntuu usein edelleen olevan vallalla varsin kova vastakkainasettelu. Ikään kuin olisi ihmisiä, jotka ovat aidosti mukana ja niitä, jotka eivät niin ajattele. Meidät on siis jaettu kahteen leiriin, jossa vain osan ihmisistä katsotaan olevan aidosti ympäristönsuojelijoita, ja loput ympäristön tuhoajia. Ympäristönsuojelussa rima on siis nostettu niin korkealle, ettei meidän tavallisten suomalaisten tavallisilla valinnoilla olisi mitään merkitystä. Eihän se näin voi olla.

Siksi nyt onkin syytä kannustaa meistä jokaista, meitä tavallisia ympäristöfiksuja suomalaisia, tekemään ympäristön kannalta hyviä tekoja joka päivä.

Hyvä esimerkki surullisesta vastakkainasettelusta on meidän kaikkien henkilöautojen omistajien ja käyttäjien syyllistäminen. On vain kuitenkin tosiasia, että pelkällä polkypyörällä ja julkisella liikenteellä ei tässä maassa monikaan pärjää. Maamme on pinta-alaltaan ja varsinkin etäisyyksiltään ja asutukseltaan sellainen, että julkinen liikenne ei toimi kuin kaupungeissa ja pääratojen varsilla. Perheiden erilaiset tilanteet on myös otettava huomioon. Lätkäkassin raahaaminen bussiin kun ei kovin pieneltä onnistu ja autokyytiä harrastuksiin tarvitaan. Myös tämän on oltava mahdollista.

Tässäkään tilanteessa ei kuitenkaan pidä nostaa käsiä pystyyn toteamalla, ”jos en pysty olemaan täydellinen, niin en ole mitään”. Juuri tätä varten olemme uudistaneet autojenkin verotuksen ympäristöystävällisemmäksi. Omilla valinnoilla voi vaikuttaa siihen miten paljon veroa maksaa. Myös isojen autojen välillä on isoja eroja. Verotuksen uudistuksilla kannustetaan siirtymään vähäpäästöisiin ajoneuvoihin.

Nämä ratkaisut on tehnyt hallitus ja eduskunta, mutta lisäksi myös meistä jokainen voi tehdä itse ympäristöfiksuja tekoja. Lämmitys asteen verran alemmaksi. Kodin jätteiden lajittelu. Suositaan vähemmän pakattuja tuotteita. Ostetaan lähellä tuotettuja, tai vaikkapa vielä mielellään luomutuotteita. Uudistetaan tai tiivistetään koko kodin ikkunat. Keinoja on monia.

Maassamme on lähes puoli miljoonaa mökkiä ja mökkien sähkönkulutuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat noin 0,25 miljoonaa tonnia tänä vuonna. Tätä summaa voidaan pienentää jopa viidenneksellä, kun tehdään ekotehokkaita investointeja. Siirtyminen vakiotehoiseen lämmitykseen on yksi hyvä vaihtoehto, jossa lämpötila säädettäisiin 15 asteen peruslämmön sijaan muutamaa astetta ulkoilmaa korkeammalle.

Puunpoltossa piilee myös suuri lämpöenergiapotentiaali. Jos miljoona tulisijaa eli vajaa puolet nykyisestä tulisijakannasta korvattaisiin uuden tekniikan tulisijoilla, voisivat ne tuottaa lämmityskaudessa ilmastomyönteistä energiaa lähes kahden ydinreaktorin verran, reilut 9 TWh.

Uusiutuvien energiavarojen käytön lisääminen onkin yksi EU:n ilmastosopimuksen tavoitteista. Käsittelemmekin eduskunnassa tänä vuonna maamme energiahistorian ylivoimaisesti suurinta energiaratkaisujen kokonaisuutta. Tässä ratkaisussa erityisen mittavia ovat uusiutuvan energian lisäpanostukset. Nyt kaikki toimenpiteet viedään lain tasolle seuraavien kuukausien aikana ja näin siirrymme juhlapuheista sitoviin päätöksiin. Otamme siis vahvan vastuun kasvihuonepäästöjen vähentämisestä ensimmäisenä Euroopassa ja samalla vahvan ensiaskeleen kohti vähähiilistä ja hiilineutraalia Suomea.

Nostamme uusiutuvan energian osuuden kokonaiskulutuksesta 38% vuoteen 2020 mennessä. Tämä tapahtuu mm. lisäpanostuksin metsähakkeeseen, liikenteen biopolttoaineisiin, tuulivoimaan ja lämpöpumppuihin. Ja ratkaisulla päästöttömästä perusenergiasta. Näin saamme maahamme myös merkittävästi uusia investointeja ja työtä. Tämän jälkeen voimme tuottaa kaiken meillä tarvittavan sähkön itse. Tämä on meille kokoomuksessa tärkeä periaatteellinen ratkaisu.

Meitä energiankäyttäjiä tämä muutos koskettaa ihan jokaista. Jokainen meistä ja myös jokainen yritys tekee itse energiankäytön ja säästämisen valinnat. Tämä on oikea ” valitse oikein – maksat vähemmän” –kehityssuunta.

Arkipäivän vihreistä teoista onkin siis tehtävä osa jokanaisen ja –miehen arkea. Meidän ihmisten elämä on erilaista. Siksi myös vihreät teot, joita me voimme tehdä omassa elämässämme, ovat erilaisia. Vaihtoehdot eivät voi olla ainoastaan toimimattomuus tai täydellisen vihreä elämäntapa.

Me kaikki voimme olla vihreitä, kysymys on vain sävyeroista. Tätä tarkoittaa se, että vihreällä on ainakin viisi miljoonaa eri sävyä.

Kommentit