Nuorisotakuulle taas uutta vauhtia

Blogi, maanantaina 25.03.2013

Viimeviikkoinen hallituksen kehysriihi toi tai tuo muutoksia myös nuoria koskeviin asioihin. Me pidimme neuvotteluissa vahvasti esillä työn rinnalla osaamista ja koulutusta ja halusimme vahvistaa entisestään mm. nuorten takuuta opiskelu- tai työpaikkaan. Jokaiselle nuorella pitää olla paikka jonne mennä aamulla.

Hallitus toteuttaa ja nyt vahvistaakin nuorten yhteiskuntakuuta. Sen avulla tulemme varmistamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja jokaiselle vastavalmistuneelle alle 30-vuotiaalle työ-, koulutus-, oppisopimus-, työpaja-, työharjoittelu- tai kuntoutuspaikan. Kehysriihessä nuorisotakuun ja sen osana koulutustakuun toteuttamista vauhditettiin siis edelleen. Oppisopimuskoulutukseen otetaan Kokoomuksen linjan mukaisesti uusi vaihde. Nuorten oppisopimuksissa pystytään jatkossa yhdistämään joustavammin työ ja opiskelu. Tämä motivoi sekä opiskelijoita että yrityksiä käyttämään enemmän oppisopimuksen mahdollisuuksia.

Nyt tehdyn ratkaisun mukaan oppisopimuskoulutukseen luodaan oma ennakkojakso. Tämän ennakkojakson aikana nuorella on mahdollisuus tutustua työpaikkaan ja työnantajalla nuoreen ilman työsopimussuhdetta. Näin yrityksiä saadaan helpommin mukaan tarjoamaan oppisopimuspaikkaa, kun molemmilla osapuolilla on mahdollisuus tunnustella tilannetta ennen sitovampien sopimusten allekirjoittamista.

Meidän mielestä on erittäin tärkeää toteuttaa kokeilu niin sanotusta 2 + 1 mallista, jossa kahden vuoden ammattikouluopiskeluun voidaan liittää vuoden oppisopimusjakso yrityksessä. Tämä vähentää opintojen keskeytyksiä ja edesauttaa nuoren työllistymistä omalle alalleen valmistumisen jälkeen.

Iso vääntä oli myös toisenasteen leikkausuhan alla olleet opiskelupaikat. Ne olivat jo vaarantamassa koko nuorisotakuun toteutumisen. Ja lopulta päästiin ratkaisuun, että aloituspaikkoja nuorisotakuun toteutumisen varmistamiseksi lisätään ammatillisen koulutukseen. Lisäksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä on erityisen tärkeää etsiä ne nuoret, jotka putoavat eri mahdollisuuksista ulos. Siksi hallitus kehysriihessä sopi parantavansa myös nuorten kuntoutustoimia.

Opintotukeen sekä kannustavuutta että parannuksia, opintolaina houkuttelevammaksi

Vaikeat taloudelliset ajat sekä erityisesti valtion talouden kestävyysvajeen purkaminen siten, että hyvinvointi säilyy, edellyttävät pitkävaikutteisia rakenteellisia uudistuksia. Voisi todeta, että yksinkertaisimmin me tarvitsemme lisää työtä, lisää työelämään osallistuvia ja tarvitsemme myös nuoret ja opiskelijat aikaisemmin työelämään mukaan.

Puoliväliriihessä sovittiin, että keskimääräisiä opintoaikoja lyhennetään ja opiskelijoiden keskimääräistä valmistumisikää alennetaan parantamalla opintotuen kannustavuutta sekä opiskelun ja valmistumisen nopeuttamista tukevilla toimilla.

Pähkinänkuoressa nämä muutokset menevät näin:

  • Opintotukea parannetaan 18-19 -vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta, jotka asuvat itsenäisesti ja joiden tukeen vanhempien tulot vaikuttavat. Tulorajoja korotetaan 30 prosentilla 1.8.2014 lähtien.
  • Hallitusohjelman mukaisesti opintoraha sidotaan indeksiin 1.8.2014 lähtien. Opintotuki nousee tämän jälkeen siis vuosittain hinnannousuja seuraten. Opintotuen ostovoimaa ei siis enää päästetä rapautumaan elämisen kustannusten noustessa.
  • Tukikuukausien lukumäärän laskentasäännöt yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan siten, että tukiaika määräytyy saman laskentasäännön perusteella toisella asteella
  • Yksityisten oppilaitosten opintotukioikeuden myöntämiseen liittyvää sääntelyä tarkennetaan. Tukioikeus olisi pääsääntöisesti koulutukseen, joka valmistaa näyttötutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen.
  • Korkea-asteella kehitetään opintotukea selvästi opinnoissa etenemisestä ja valmistumisesta palkitsevaksi. Otetaan käyttöön opintolainahyvitys niille, jotka valmistuvat tavoiteajassa. Valtio maksaa osan opintolainasta tiettyjen ehtojen täyttyessä. Motivaatio ripeään valmistumiseen kasvaa konkreettisesti. Samalla opintolainan verovähennysoikeudesta luovutaan v. 2015 alkaen, millä voidaan valtiontalouden kannalta rahoittaa uudistuksia.
  • Parannetaan opintolainan houkuttelevuutta myös siten, että luovutaan 1 prosentin koron maksusta opiskeluaikana sekä sidotaan korkoavustuksen tulorajat indeksiin.
  • Kaikkiin korkeakouluopintoihin tarkoitettua opintotuen enimmäisaikaa lyhennetään 1.8.2014 lukien 70 tukikuukaudesta 64 kuukauteen, koska korkeakoulututkinnon suorittaneella aikuisopiskelijalla on käytettävänään muita tukimuotoja.
  • Otetaan käyttöön vähimmäisopiskelukriteerit opintojen edistymisen seurannassa. Tämä kannustaa opiskelemaan säännöllisesti ja päätoimisesti.

Tässä pieni läpikäynti uuden viikon alkajaisiksi nuorten asioihin. Lapsiperheillekin riihi tuo uudistuksia mm. sitä kautta kun päivähoidon maksut yhtenäistetään läpi maan niin, että perheet maksavat vain käyttämistään hoitopäivistä hoitomaksua. Tämän toivotaan tuovan joustoa päivähoitopalveluiden tarjoamiseen ja myös monipuolisuutta päivähoitomuotoihin. Ja osaltaan myös takaamaan sitä, että lapsilla olisi myös vapaapäiviä ja lomaakin päivähoidosta vanhempien lomien yhteydessä. Niinhän sen pitääkin olla.

Yöllä EU ja Kypros pääsivät myös ratkaisuun 10 miljardin euron lainaohjelman ehdoista. Ratkaisu syntyi viime hetkellä ja se pelasti Kyproksen maksukyvyttömyydeltä ja myös piti maan euroalueen jäsenenä. EKP eli Euroopan keskuspankki oli tänään maanantaina katkaisemassa Kyproksen hätärahoituksen, jos ratkaisua ei olisi syntynyt. Alustavien tietojen mukaan Kypros sulkee ainakin yhden suurimmista pankeistaan (Vyprus Popular Bank -pankki pilkotaan ja sen terveet osat siirtyvät Bank of Cyprukseen) ja Kypros luo myös kovan talletusveron. Veron ulkopuolelle jätetään kuitenkin pienemmät talletukset.
Pilkottavan ja alasajettavan Cyprus Popular Bankin tallettajat siis kantavat kovan (menettävät jopa 40 prosenttia rahoistaan) vastuun maan pankkisektorin uhkapelistä. Talletussuojan ulkopuolella olevat tallettajat siis menettävät rahojaan kuten myös pankin lainan antajat. 

Tietojeni mukaan Kyproksen parlamentin ei enää tarvitsisi tätä pakettia uudestaan käsitellä. Katsotaan onko niin ja jäädään mielenkiinnolla odottamaan mitä seuraavaksi seuraa. Ja onko Kyproksella todellakin nyt katsottu peiliin ja ymmärretty, että virheet ja jopa rikollisuus on tehty maassa itsessään.

Uusi viikko siis käyntiin tästä. Tällä pääsiäisviikolla ei eduskunnassa istuntoja, mutta työtä sen sijaan piisaa. Tänään illalla vielä Lopella kunnanhallitus ja sitä ennen pari muutakin kokousta. Mutta pääsiäisen aikaan yritän kuitenkin jo rauhoittua. Eiköhän se nyt niin pitäisi onnistuakin.

 

 

Kommentit