”Nostalgisia muistoja Hämeenlinnan OKL:stä” Kansanedustaja Timo Heinonen vieraili entisessä opinahjossaan

Uutiset, maanantaina 08.02.2010

Kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen vieraili 8. helmikuuta ensimmäistä kertaa Hämeenlinnan OKL:ssä nykytehtävässään. Aikanaan samassa paikassa opettajaopintonsa suorittanut Heinonen kertoi paikkaan sisältyvän runsaasti muistoja ja Hämeenlinnan OKL:n olevan aina sydämessään.

– Ehkä niinkin voisi sanoa. Paikka antoi minulle ammatin ja paljon ihmisenä. Mutta tiedän myös sen miten hyvä OKL Hämeenlinna on ja en näe yhtään syytä miksi se ei voisi menestyä jatkossakin juuri Hämeenlinnassa, totesi Timo Heinonen ottaen samalla kantaa ainaiseen keskusteluun Hämeenlinnan OKL:n mahdollisesta siirtämisestä Tampereelle.

Heinonen totesi, että kukaan ei ole osoittanut yhtään sellaista argumenttiä joka puoltaisi siirtoa.

– Hämeenlinnan OKL pääsee hyvin valmistumisen tavoiteaikaan ja sieltä valmistuvat työllistyvät hyvin. Hämeenlinnan OKL on moneva vuonna opettajakoulutuslaitoksistamme halutuin ja suosituin ja se kertoo puolestaan, totesi Heinonen.

Heinosen vierailun aikana käytiin läpi koulutuksen ajankohtaisia aiheita mm. peruskoulun tuntijako- ja opetussuunnitelmauudistusta kuin myös opettajankoulutuksen nykytilaa.

– Itse näen erittäin tärkeäksi sen, että tulevaisuudessa oppimateriaalit sidottaisiin vahvemmin toisiinsa. Nykyisin oppiaineet ovat liian ortonaisia 45 minuutin pätkiä, kun esimerkiksi lisää liikuntaa voisi saada myös ympäristö- ja luonnontiedon tunteja oikein käyttämällä tai kuvataiteeseen historiaa nivomalla, pohti Heinonen.

Heinonen kuitenkin näkee tarpeelliseksi korjata edellisen peruskoulun tuntijakouudistuksen karkeat virheet.

– Taito- ja taideaineiden tuntimääriä tulee jokatapauksessa lisätä. Tarvitaan lisää liikuntaa ja lisää valinnaisia aineita. Nuo tehdyt virheet pitää nyt korjata, totesi Heinonen ja oli valmis myös pohtimaan peruskoulun kokonaistuntimäärän nostoa.

– Se on yksi asia mikä pitää katsoa, mutta en näe sitä ainoaksi vaihtoehdoksi. Puntaroidaan nyt kokonaisuutta huolella.

Heinonen kertoi kokoomuksen käsittelevän aihetta vielä helmikuussa mm. Osaamisen ja Sivistyksen verkoston seminaarissa ja myös nettikeskustelulle on puolueessa varattu tilaa.

Timo Heinonen piti Hämeenlinnan OKL:n vierailua nykyisen työnsä kannalta äärimmäisen tärkeänä ja yhteistyötä hän kertoi tehneensä talonväen kanssa koko kansanedustajauransa.

– No onhan tämä rakas paikka minulle ja näiltä ajoilta jäi monta hyvää ystävää ja paljon hienoja tuttuja. Harmitti vain, että talon johtaja Veli-Matti Värri ei tänään paikalla ollut.

Kommentit