”Niin on, jos siltä näyttää.”

Blogi, tiistaina 14.05.2019

Presidentti Urho Kekkonen totesi aikanaan, että ”niin on, jos siltä näyttää.”

Tämä nyt toteutuu karulla tavalla Säätytalon hallitusneuvotteluissa. SDP ja vasemmistoliitto miehittivät neuvotteluryhmänsä lobbarijärjestöjen ja mm. SAK:n työntekijöillä. He veivät lobbauksen aivan uudelle tasolle. On totta, että aina on kuultu asiantuntijatahoja – niin olemme mekin tehneet ja myös siitä pelkästä kuulemisestakin me saimme monet kerrat kuulla korvat punaisina – mutta nyt siis ei enää vain kuulla vaan hallitusohjelmaa kirjoittavat etujärjestöjen ihmiset ja lobbarifirmojen työntekijät.

Helsingin Yliopiston Anu Kantola totesi hyvin, että nyt Rinteen johdolla on syntynyt uusi ”harmaa vyöhyke”. Oikeustieteen apulaisprofessori Emilia Korkea-aho myös totesi, että ”lobbareiden istuminen neuvottelupöydissä Säätytalolla vaikuttaa ongelmaiselta, vaikkei siinä juridisesti arvioituna olekaan ongelmaa”.

Meille Hämeessä tärkeää on, että pääradan remontti etenee ja jatkuu myös alkavalla hallituskaudella. Nyt tässä paljon vartijana ovat Tarja Filatov, Aino-Kaisa Pekonen ja Mirka Soininkoski.

Korkea-aho piti erityisen ongelmaisena sitä, ettei ole tiedossa keitä lobbarifirmojen asiakkaina on ja keitä he odottavat.

Itseä hämmensi se, että Vihreät, jotka pitävät yleisesti itseään korkeamoraalisempina, eivät itse nähneet mitään ongelmaa, että mm. HX-hävittäjähankkeessa mukana olevan yrityksen edustaja istui heidän mandaatilla hallitusohjelmaneuvotteluissa. Vihreät eivät tässä ongelmaa nähneet, mutta onneksi henkilö itse ymmärsi vetäytyä pois neuvotteluista. Hän vieläpä istui luottamusta käsitelleessä työryhmässä.

Rinne nyt eduskunnan paineen edessä lupasi viedä eteenpäin entisen puhemiehen Paula Risikon johdolla valmisteltua lobbari- eli avoimuusrekisteriä. Vasta siis eduskunnan täysistunnon ja median valtavan paineen edessä. Hämmentävää on se, että rekisteri otetaan käyttöön kuitenkin vasta hallitusneuvotteluiden jälkeen. Ja ketkä tätä lobbarirekisteriä nyt sitten Säätytalolla valmistelevat? Lobbarifirmojen edustajatkin itse?

Olisi tärkeää ottaa tämä avoimuuskäytäntä käyttöön nyt välittömästi ja tätä jo tänään eduskunnan täysistunnossa vaadin. Avoimuus edellä.

Tänään myös SDP ja Vasemmistoliiton paikoilla Säätytalolla hallitusohjelmaa kirjoittavan SAK kertoi tavoitteensa hallitusohjelmaan ja ne ovat kyllä karua luettavaa.

Hallitusneuvotteluissa pohditaan nyt siis SAK johdolla, että veroja kerättäisiin lisää 288 miljoonaa euroa listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristämisellä. Tämä tehtäisiin alentamalla listaamattoman yhtiöiden huojennetun osingon laskennassa käytettävää tuottoastetta nykyisestä kahdeksasta prosentista. Lisää verotuloja 141 miljoonaa euroa kerättäisiin mm. sukupolvenvaihdoshuojennuksen leikkaamisella ja toiset 130 miljoonaa euroa yrittäjävähennyksestä luopumisella. Keskusta on luvannut, että näihin ei kosketa, mutta nyt viestit Säätytalolta kertovat muuta. Lisäksi perintö- ja lahjaveroa kiristettäisiin ja metsälahjavähennyksestä luovuttaisiin.

Toivottavasti mahdollisimman moni keskustalainen laittaa nyt keskustan kansanedustajille viestiä, että tämä hulluttelu pitää nyt viheltää poikki ja jättää vihervasemmisto keskenään. Keskustan tuella ei tällaisia pidä missään tapauksessa mennä kuittaamaan ja hyväksymään.

Hurjia päiviä ja toivottavasti järki tässä vielä voittaa.

Kommentit