MPKK:n aamukokous – Pitäisikö kaksoiskansalaisena pääsyä sotilasvirkoihin rajoittaa?

Blogi, keskiviikkona 02.05.2018

Suomalaisen täytyy voida luottaa viranomaiseen jatkossakin.

Tähän kysymykseen kilpistyy myös keskustelu kaksoiskansalaisuuksista ja nyt myös jo lausunnolla olevat esitykset, joissa rajattaisiin kaksoiskansalaiset pois tietyistä viroista. Puolustusministeriössä on valmisteltu omalta osaltaan luonnos hallituksen esitykseksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n ja Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n muuttamiseksi. Tässä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia niin, että puolustusvoimien sotilasvirkaan voitaisiin jatkossa nimittää vain henkilö, jolla on vain ja ainoastaan Suomen kansalaisuus. Näin siis rajattaisiin pois kaikki kaksoiskansalaiset näistä tehtävistä.

Kysymys kuuluukin onko esitys tarpeellinen? Sitä on syytä pohtia huolella. Onko meillä mitään syytä rajata pois näistä tehtävistä esimerkiksi henkilöt joiden toinen kansalaisuuus on Ruotsi, Saksa, Britti tai jenkki? Minusta ei.

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain muuttaminen johtaisi siis siihen, että upseerin virkaan valittavalla henkilöllä voisi jatkossa olla ainoastaan Suomen kansalaisuus. Kumpaankin säännökseen liittyisi kuitenkin jatkossakin onneksi mahdollisuus myöntää hakijalle erivapaus ja tätä todennäköisesti käytettäisiin näiden kumppanimaiden kansalaisten kohdalla. Näin minusta pitäisi ainakin toimia jos laki täytyy kohdistaa kaikkiin kaksoiskansalaisiin.

Puolustusministeriö on valmistellut tämän säädöshankkeen tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön rajavartiolaitosta koskevan vastaavan hankkeen kanssa ja nyt pyytänyt kaksoiskansalaisuutta puolustushallinnon viroissa koskevasta esitysluonnoksesta lausuntoja. Totaalikiellon vaihtoehtona on erityisesti sisäministeriössä pohdittu ns. vastavuoroisuusperiaattetta. Eli näihin kriittisiin tehtäviin voitaisiin hyväksyä vain kaksoiskansalaisen, joka voisi päästä vastaavaan tehtävään myös toisessa kotimaassaan.

Pohtia aina voi ja pitää sitäkin, että miten sotilas esimerkiksi voisi olla lojaali kahdelle eri maalle? Puolustusministeri Jussi Niinistö puhui jopa ns. viidennen kolonnan edustajista. Viidennellä kolonnalla siis tarkoitetaan valtion sisällä toimivaa ryhmää, joka toimisikin ulkoisen vihollisen hyväksi. Tällainenkin pohdinta on aivan aiheellinen tässä hullumpaa  suuntaan koko ajan menevässä maailmassa.

Upseeriliitto onkin jo oman lausuntonsa antanut ja nostaa siinä kissan pöydälle sanomalla ainakin yhden ongelman ongelman oikealla nimellä. Upseeriliitto toteaa, että ”Upseeriliitto pitää tärkeänä, että Puolustusvoimien sotilasvirkoihin tai upseerin virkaan johtaviin opintoihin valittavat henkilöt eivät voi olla kaksoiskansalaisia tavalla, joka vaarantaisi kansallista turvallisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa etenkin sitä, että Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia ei tule valita em. tehtäviin”.

Tänään aamu alkoi Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakoulun kokouksella. Tuoreet hakijatiedot nyt tiedossa niin hyvin kuin tällä hetkellä itseasiassa kaksoiskansalaisuuksia ja äidinkielikysymyksiä selville saadaan. Kokouksessa esillä myös isona asiana koulutuksen uudistaminen. Isoja palasia liikkumassa.

Santahamista sitten eduskuntaan missä vieraanani tänään ryhmä rotaryeita Riihimäeltä. Puolitoista tuntia meni porukan kanssa hetkessä ja keskustelussa mm. verot, talous ja myös turvallisuuskysymykset. Ennen täysistuntoa tapasin vielä yhden motorsport-kaverini ja autoalan tekijän eduskunnan kahvilassa ja sitten täyistunto. Vauhdikasta taas.

 

 

Kommentit