Minä nostan hattua perussuomalaisten Anssi Joutsenlahdelle.

Blogi, perjantaina 26.04.2013

Yksi päivä istuin kahvilla eduskunnassa varapuhemies Anssi Joutsenlahden kanssa. Kokenut ja paljon elämää nähnyt perussuomalaisten kansanedustaja. Muistin ennen vaaleja uutisen missä Joutsenlahti lupasi palkkansa hyväntekeväisyyteen jos tulee kansanedustajaksi. Moni naureskeli varmasti populistiseksi äänestäjien kosiskeluksi moisen. Mutta Joutsenlahti ei sellaiseen sortunut. 

Varapuhemies Anssi Joutsenlahti kertoi laittavansa joka kuukausi hyväntekeväisyyteen niin kansanedustajan palkkansa kuin lisäksi vielä puhemiehenkin palkan. Puhemiehen palkkio on 9729 euroa kuukaudessa. Vaalikaudessa 466 992 euroa. Tälle palkalle Joutsenlahti sanoo ei ja ohjaa sen paikalliselle vanhainkodin käytötön verojen jälkeen. Puhemiehen palkkiolla siis palkattiin kaksi hoitajaa.

Anssi totesi, että ”ei täältä mitään mukaansa saa”. Ja kertoi itse tulevansa toimeen pienellä rovastin eläkkeellään. 

Ja arvos tässä nostaa vielä sekin, että Joutsenlahti ei asiasta ole julkisuudessa paljon puhunut. Mutta kiitoksen ja hatunnoston tällainen sydämentyö ansaitsee.

Lupasin siis joka kuukausi kehua yhden työkaverini seläntakana. Tämän päättyvän kuukauden kehut menevät siis perussuomalaisten Anssi Joutsenlahdelle.

Aikainen herätys Helsingissä. Eilen pitkä päivä ja jouduin jäämään Helsinkiin yöksi. Aamusta nimittäin aikainen nousu ja kokouksiin. Tänään etsimme ratkaisua ulkoasiainvaliokunnassa ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon ja aamupäivällä vieraakseni viikon kolmas vierasryhmä Riihimäen Karan yläkoulusta.  

Kello 12.41

Ulkoasiainvaliokunta puoltaa esitystä KriHa-Veteraaniohjelman tekemisestä maahamme. Yes! Mietintömme tänään UAV:ssä valmiiksi ja mikä arvokasta niin täysin yksimielisesti. Nyt mietintömme istuntoon vielä hyväksyttäväksi ja asiat eteenpäin. Mietintö on saatavissa eduskunnan internetsivuilta: http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/uavm+1/2013

Olen erittäin tyytyväinen, että mm. puolustusvoimien tulevaisuudesta ja rahoituksesta löytyi kaikkia puolueita tyydyttävä yhteisymmärrys. On tärkeää, että maanpuolustuksessa vallitsee laaja ja yhtenäinen rintama ja yhteisymmärrys. Anna tälle ratkaisulle erittäin suuren arvon.

Karalaisten viimeinen 25 nuoren joukko tänään aamusta aloitti päiväni talolla. Todella fiksuja nuoria tämäkin ryhmä ja täytyy antaa koulun opettajille ja Riihimäen kaupungille kehuja ja pisteet siitä, että haluavat tuoda kaikki koulun ysit eduskuntaankin osana yhteiskuntaopin opintoja. Ja tällaisten nuorten kanssa varmasti mukava reissatakin. Hyväkäytöksisiä ja asiallisia nuoria. Hienoa.

Nyt kohta istuntoon ja eduskuntaviikko päätökseen.

Liitän tähän vielä meidän ulkoasiainvaliokunnan tiedotteen Ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Edellä vielä myös tuo linkki mistä löytyy koko mietintömme.

”Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta nostaa tietojärjestelmiin ja viestintäverkkoihin kohdistuvat hyökkäykset perinteisten turvallisuusuhkien rinnalle Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa koskevassa mietinnössään. Valiokunta kyseenalaistaa selontekomenettelyn nykymuodossaan, jollei selontekojen toteutumista ja ohjausvaikutusta yli hallituskausien kyetä vahvistamaan. 

Valiokunta katsoo, että selonteko keskittyy edelleen puolustukseen ja edellyttää, että selonteosta kehitetään strategia, joka ohjaa tasapainoisesti kaikkien turvallisuuden alalla toimivien hallin­nonalojen ja niiden voimavarojen kehittämistä, mukaan lukien kyberturvallisuus, huoltovarmuus ja energia­turvallisuus.

Valiokunnan mietintö (UaVM 1/2013 – VNS 6/2012) valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta valmistui perjantaina 26.4.2013. Valiokunta nostaa mietinnössään ensimmäistä kertaa ja huomattavasti hallituksen selontekoa näkyvämmin esiin kyberturvallisuuteen liittyvät uhat. Valiokunta katsoo, että kyberturvallisuuden tulee olla lähivuosien turvallisuuspolitiikan keskeisiä painopisteitä ja aikoo seurata hallituksen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa aktiivisesti. Kyberturvallisuus koskee yhä konkreettisemmin kansalaisten jokapäiväistä elämää. Yhteiskunnan lähes kaikkien toimintojen riippuvuus sähköstä on keskeinen riski elintärkeille toiminnoille. Valiokunta tukee suunnitellun Kyberturvallisuuskeskuksen perustamista Viestintäviraston yhteyteen. Valiokunnan mielestä puolustuskyky edellyttää, että Suomessa pitää olla osaamista myös kyberhyökkäyksiin.

Yhdysvaltojen huomion kiinnittyminen yhä enemmän Aasiaan ja EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitysnäkymät muuttavat Suomen turvallisuusympäristöä seuraavien 5–10 vuoden aikana. Valiokunta korostaa kansainvälisen verkottumisen ja yhteistyön tärkeyttä, koska sotilaallinen liittoutumattomuus ei käytännössä ole enää täysin mahdollista keskinäisriippuvuuksien vuoksi. Pohjoismainen solidaarisuus vahvistaa Suomen turvallisuutta. Pohjoismaista yhteistyön tiivistämiseksi tulisi esittää konkreettisia tavoitteita EU:n ja Naton kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi. Valiokunta edellyttää, että eduskunnalle annetaan selvitys pohjois­maisen turvallisuus- ja puolustusyhteistyön etenemisestä.

Valiokunta on huolissaan puolustusvoimien kehittämisestä ja edellyttää että puolustusjärjestelmän toimivuus varmistetaan vuoden 2015 jälkeisellä kaudella, niin että puolustusvoimat voi täyttää lakisääteiset tehtävänsä myös 2020-luvulla. Valiokunta toteaa, että selontekojen linjausten ja eduskunnan kannanottojen toteutuminen ja seuranta on ollut puutteellista. Valiokunta katsoo, että nykymuotoisen selontekomenettelyn tavoitteet eivät tosiasiallisesti toimi yli hallituskausien. Valiokunta edellyttää, että turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekomenettelyä kehitetään niin, että sen ohjausvaikutus yli hallituskausien vahvistuu ja että valtioneuvosto ryhtyy yhteistyössä eduskunnan kanssa toimiin menettelyn kehittämiseksi.

Valiokunta edellyttää, että selkeään toimeksiantoon perustuva laajapohjainen parlamentaarinen seurantaryhmä asetetaan riittävän ajoissa tukemaan selonteon valmistelua.

Turvallisuusympäristön osalta valiokunta nostaa globaalien uhkien lisäksi esiin Venäjän, Kiinan ja Yhdysvallat. Valiokunta korostaa yhteistyötä Venäjän kanssa. Valiokunnan mielestä molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön luonnollinen osa on kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen. Valiokunta pitää kansalaisjärjestöihin ja sananvapauteen kohdistuvia rajoituksia vakavina ongelmina, joihin tulee ottaa johdonmukaisesti kantaa.

Mietinnössä käsitellään lisäksi muun muassa energiaturvallisuuden keskeistä roolia ja kehityksen ja turvallisuuden yhteyttä.”

Tänään ilta ihan vain rauhallisesti nautiskellen elämänmenosta. Aulangon Kylpylässä kävimme uimassa ja Poppiinossa syömässä. Kaksi aivan loistavaa ja kokemisen arvoista paikkaa Hämeenlinnassa. Ja Poppiinossa vielä erinomaista sekin, että ravintola käyttää vain ja ainoastaan suomalaista lihaa ja tuo sen ravintolassaan myös selkeästi ja yksiselitteisesti esille. Juuri siis niin kuin jatkossa haluaisin aloitteeni mukaan kaikissa ravintoloissa tapahtuman. 

Huomenna sitten Kansallinen Veteraanipäivä. Minulla 15 vuoden tauon jälkeen kunnia pitää päivässä juhlapuhe. Se on joka kerta äärimmäisen suuri kunnia ja teen sen isoisääni, rakasta vaariani, muistaen ja kaikkia heitä jotka taistelivat itsenäisyytemme puolesta itseään säästämättä ja sen jälkeen vielä maatamme rakentaen. Kunnia. Isänmaa.

Kommentit