Kaikki kansalaisaloitteet istuntoon äänestettäväksi.

Blogi, torstaina 25.04.2013

Itse olen sitä mieltä, että kaikki kansalaisaloitteet pitäisi tuoda lopulta myös eduskunnan täysistuntoon äänestettäväksi. Minusta se olisi kansanvallan oikeaa arvostamista ja kansalaisten, varsin suuren joukon, mielipiteen kunnioittamista. Itse siis juoksuttaisin yli 50 000 allekirjoituksen kansalaisaloitteet aina niin, että istunnon lähetekeskustelun jälkeen asia etenisi valiokuntiin käsittelyyn ja sieltä tulisi lopulta perusteltu ja läpikäyty esitys aloitteen hyväksymisestä tai hylkäämisesta ja siitä sitten isossa salissa kansanedustajat äänestäisivät.

Lisäksi olisi erittäin tärkeää, että kansalaisaloitteiden kohdalla järjestettäisiin aina myös ns. avoimia asiantuntijakuulemisia eduskunnassa. Minimi voisi olla yksi tai kaksi kuulemista ja ehkä aiheet ansaitsisivat aina myös jonkin seminaarinkin.

Mutta mitä tulee sitten itse aloitteisiin. Kansalaisaloitteethan voivat olla myös ristiriidassa hallitusohjelmassa sovitun kanssa. Näin on esimerkiksi tänään kun eduskunnassa käsittelyyn tulee ensimmäinen kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämisestä Suomessa. Hallitusohjelmassa on yksiselitteinen ja selkeä kirjaus: ”Hallitus tukee edelleen turkis-tuotannon kehittämistä vastuuta tuntevana elinkeinona. Hallitus selvittää turkistarhauksesta muuhun elinkeinoon vapaaehtoisen siirtymisen kannustamisen mahdollisuuksia. Eläintilallisten työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen kiinnitetään huomiota.” Se ei siis anna mahdollisuutta kieltää turkistarhausta.

Osa kuitenkin näkee, että kansalaisaloite on aina omantunnon kysymys eli se ajaisi ohi yhdessä sovitun hallitusohjelman. Tämä on mielenkiintoinen tulokulma ja varmasti aiheellista jokaisen eduskuntaryhmän pohtia vakavasti. Jokainen voi vuorollaan joutua myös sellaiseen tilanteeseen, että kansalaisaloite toisi tämän tulkinnan myötä saliin suuria periaatteellisiakin asioita jotka voivat olla jyrkästi hallitusohjelman kanssa ristiriidassa. Tämä kansalaisaloite on aina omantunnonkysymys -ajattelu voisi tässä valossa olla mielenkiintoinen. Tulossa on varmasti ajallaan esitys kansalaispalkasta, pakko ruotsista luopumisesta, Natoon liittymisestä, armeijasta luopumisesta, tasaveroon siirtymisestä jne.

Itse en ole kannattamassa turkistarhauksen lopettamista. Huoleni on mm. se, että tarhaus siirtyisi sen myötä maihin joissa eläiten hyvinvoinnista ei kannettaisi minkäänlaista huolta. Itse olen siis sillä kannalla, että turkistarhausta tulee kehittää laillisena elinkeinona ja parantaan määrätietoisesti koko ajan eläinten oloja. Tätä varten Maa- ja metsätalousministeriö asettikin tämän vuoden maaliskuussa turkiseläinten hyvinvointityöryhmän. Tavoitteena on uudistaa turkiseläinten pitoa koskevia vaatimuksia siten, että ne vastaavat paremmin nykyistä tietämystä turkiseläinten hyvinvoinnille asetettavista vaatimuksista. Työryhmän tehtävänä on valmistella valtioneuvoston asetuksen muotoon laadittu ehdotus turkiseläinten pitoa koskeviksi eläinsuojeluvaatimuksiksi. Asetus sisältäisi nykyiseen tapaan turkiseläinten pitopaikalle, häkeille ja muille tiloille, hoidolle, kohtelulle ja käsittelylle asetettavat yksityiskohtaiset vaatimukset.

Hallitusohjelmamme mukaisesti on maa- ja metsätalousministeriöön lisäksi perustettu eläinsuojeluasiamiehen tehtävä, joka tuli hakuun itseasiassa juuri tällä viikolla. Eläinsuojeluasiamiehen tehtävänä on edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia yhteiskunnan eri osa-alueilla. Eläinsuojeluasiamies tukee ja edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Eläinsuojeluasiamies osallistuu myös tehtävään liittyvien eri neuvottelukuntien ja työryhmien työskentelyyn. Toimipaikka tulee olemaan Helsingin Viikissä, Eläinten hyvinvointikeskuksen yhteydessä. Tehtävä täytetään ensin määräaikaisella sopimuksella eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta johtuen.

Ja samaan aikaan MMM:ssä on meneillään myös eläinsuojelulain (247/1996) kokonaisuudistus. Työn tavoitteena on saattaa osittain vanhentunut eläinsuojelulaki nykyisen perustuslain vaatimusten mukaiseksi sekä selkeyttää eläinsuojelulainsäädäntöä. Eläinsuojelulakia pohtiva työryhmä istuu vuoden 2014 loppuun eli lausunnoille HE lähtee näillä näkymin 2015 alussa.

Tehdään siis kaikki eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Näin pitääkin tehdä. Ja samaan aikaan kannattaa muistaa sekin, että huolehditaan myös näiden ihmisten jaksamisesta työssään. Se on usein yksi tärkeä osa myös siinä työssä, että eläimistä voidaan ja pystytään pitämään hyvää huolta.

Tänään torstaina aamusta eduskuntaan jälleen vieraaksi koululaisia. Ysiluokkalaisia kohta taloon bussilastillinen ja heidät tapaan tässä aamupäivällä. Sitten ympäristövaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta missä tarkoitus tänään saada valmiiksi mietintömme ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Jos ja kun näin saamme niin laaja kokonaisuus julkiseksi iltapäivällä.

Nyt töihin.

Kello 18.52 ja vääntöjen päivä jatkuu. Emme saaneet turpo-selontekoa vieläkään ulkoasiainvaliokunnasta ulos. Huomiseen otimme aikalisän ja tarkoitus yrittää silloin uudestaan. Toivottavasti silloin.

Mutta päivään mahtunut tänään valtavasti kaikkea muutakin. Ja kun kaikki välit lounastauko mukaanlukien oli täytetty vierasryhmillä niin nyt voi sanoa, että alkaa miestä hiukomaan. Aamusta ensin vieraanani jälleen bussilastillinen Riihimäen Karan 9-luokkalaisia ja sitten päivällä pieni ryhmä Hämeenlinnan Lyseon Lukion valtakurssilaisia ja illansuussa vielä täysi bussillinen Hämeenlinnan Mieslaulajien Senioreita. Ja päivä saikin upean huipennuksen kun ennen siirtymistään Musiikkitalolle mieskuorolaiset jättivät hyvästit ja kiitokset laululla minulle ja eduskunnan väelle. Kiitos vielä siitä täälläkin.

Nyt jo pidetty oma puheenvuoro päivän historiallisessa keskustelussakin. Annoin vahvan tukeni sille, että kaikki kansalaisaloitteet tulee tuoda aina eduskunnan suureen saliin lopulliseen äänestykseen. Tehdään päätös siis siellä kaikkien 199 kansanedustajan kanssa eikä sorruta siihen jopa kansanvallan halveksuntaankin, että kansalaisaloitteet vaiettaisiin kuoliaiksi muutaman kansanedustajan toimesta valiokunnissa. Se oli kertakaikkiaan häpeäksi koko järjestelmälle ja koko maallemmekin.

Mutta samalla totesin jo oman kantani turkistarhauksen lopettamista esittävään kansalaisaloitteeseen. En itse ole valmis tätäkään elinkeinoa lopettamaan. Mutta olen vahvan sitoutunut tämänkin alan eläinten elinolojen ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Sitä työtä tulee jatkaa niin kuin aamulla jo kirjoitinkin.

 

Kommentit