”Me opettajina tunnumme tietävän mitä peruskouluun ja toiselle asteelle nyt tarvitaan” – Kampanjan loppukiri nostaa esille kevään tärkeimpiä asioita

Blogi, perjantaina 12.04.2019

Tämänkertaisen eduskuntavaalikampanjani alkaa olla jo loppusuoralla. Kuukausi on kohta menty ilman vapaapäiviä ympäri Hämettä. On tavattu tuhansia ihmisiä toreilla ja turuilla ja pidetty satoja puheita ja käyty valtavamäärä keskusteluja. Puhelin on soinut, kysymyksiä on esitetty, palautetta on annettu ja myös ideoita ja toiveita nostettu esille.

Yksi sellainen iso mistä on nyt aivan viimeisinä päivinä puhuttu poikkeuksellisen paljon on ollut varhaiskasvatus ja peruskoulu, mutta myös ammattikoulutus ja yleensäkin koulutus ja sivistys. Lahdessa nämä puhuttivat ja osa jopa kiukkuisia siitä missä tilanteesta nyt ollaan. Myös Hämeenlinnan torilla ja Ryttylässäkin opettajat tulivat terveisiä minulle tuomaan tietäen sen, että itsekin olen opettaja. Olimmekin kyllä hyvinkin yksimielisiä siitä missä nyt mennään ja mitä pitäisi tehdä.

Sanotaan, että elä niin kuin opetat. ‪Tankkaamalla tavalliseen diesel-autoon 100% jätteistä ja tärhteistä tehtyä kotimaista Nesteen MyDieseliä pudotat oman autosi hiilidioksidipäästöjä 90% ja teet vain tankkaamalla kertaheitolla autostasi jopa sähköautoa puhtaamman. #maalaisjärjenilmastopolitiikkaa ‬

Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus on nimittäin oltava jokaisen lapsen oikeus tänään ja huomennakin. Suomalaista varhaiskasvatusta ja perusopetusta on vuosia kehuttu yhdeksi maailman parhaista. Yleiseen puhekieleen on istunut mm. hokema, jonka mukaan varhaiskasvatus on tuottavaa. Näin varmasti onkin – mutta vain jos lapsille ja nuorille tarjottava kasvatus ja opetus on laadukasta. Tässä tarvitaan nyt lisätoimia ja ryhtiliikettä.

Tutkimusten kautta nimittäin tiedämme, että mitä korkeatasoisempaa varhaiskasvatus ja sitä seuraava perusopetus ovat, sitä myönteisempi yhteisvaikutus niillä on lasten kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Nyt monissa paikoissa resurssit ovat liian niukkoja ja opetusryhmät liian suuria taatakseen sen, että jokainen lapsi saisi oppia joka päivä jotain uutta. Se oli muuten minun opettajanatoimisen punainen lanka. Halusin toimia niin, että ihan jokainen luokassani olisi saanut oppia joka päivä jotain uutta. Se tarkoitti siis niin erityistä tukea tarvitsevia kuin lahjakkaimpiakin oppilaita, mutta myös sitä isoa määrää reippaita ja innokkaita puurtajia. Ihan jokaista.

Näin vaalikauden päättyessä ja uutta aloitettaessa onkin hyvä pysähtyä tarkastelemaan millä toimilla laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on pyritty sekä mitä toimia tulee uuden eduskunnan ottaa työn alle.

Tällä vaalikaudella saatiin uusi varhaiskasvatuslaki voimaan. Se oli merkittävä ja tärkeä uudistus. Siitä jäi kuitenkin puuttumaan mm. kirjaukset lasten tuen tarpeen arvioinnista ja tarjoamisesta sekä vuorohoidosta. Korjauksia siis tarvitaan ja pitää tehdä. Näitä olen nyt itse pitänyt esillä ja toivon, että näissä nyt kuunnellaan ammattilaisia ja tehdään korjausliikkeet heti vaalikauden alussa.

Perusopetuksen puolellahan on ollut jo pitkään käytössä kolmiportainen tuki, jonka tavoitteena on tarttua mahdollisimman varhain oppilaalla esiin tuleviin haasteisiin selviytyä koulussa opiskelusta. Opettajien keskuudessa on havaittu, että ilman riittäviä taloudellisia panostuksia tukitoimenpiteisiin kuten erityisopettajia, avustajia, koulukuraattoreita ja pienluokkapaikkoja lisäämällä, tuki jää vajavaiseksi eikä haluttuja tuloksia saavuteta. Moninaiset lasten ja perheiden haasteet tarvitsevat sekä fyysisiä että taloudellisia resursseja. Varhaisella puuttumisella voidaan helpottaa myös lastensuojelun menoja.

Kokoomusnuoret olivat tänään liikkeellä jo aamuvarhaisella! Jakoon jälleen kolmisen sataa Hyvää Suomesta -Elovena välipalapatukkaa! Kiitos Mari Pinomäki, Elisa Hyvärinen ja kumppanit!

Kolmiportaisen tuen toteutumista on edelleen arvioitava ja siitä on otettava myös oppia varhaiskasvatuksen tuen näkökulmiin. Vuonna 2017 tehdyn selvityksen mukaan vain joka neljäs opettaja ja rehtori oli sitä mieltä, että kolmiportaisen tuen resurssit olivat riittävät. Hyvä toimintamalli ei siis toimi kunnolla arjessa.

Varhaiskasvatuslaista lähtien suomalaisessa kasvatuksessa ja koulutuksessa tulee nostaa nyt keskusteluun myös ryhmäkoot sekä näiden yhteys oppimistuloksiin. On havaittu, että lasten ja nuorten haasteet ovat yhä moninaisempia. Opetuksessa ja kasvatuksessa on oltava oppijoiden määrä ja tuen tarve huomioon ottaen riittävästi opettajia. Opettajien täydennyskoulutuksesta on huolehdittava sekä mm. kokonaisuudessaan opettajakoulutuksen riittävyyttä on arvioitava. Ns. kelpoisia opettajia erityisopetukseen ja varhaiskasvatukseen on tällä hetkellä liian vähän.

Vaalikaudella kirjattiin uudet normit toiminnalle kuten varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen sekä perusopetuksen opetussuunnitelma. Nämä kirjaukset ovat nostaneet keskiöön erilaisten oppimisympäristöjen kehittämisen. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI julkaisi Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset (2018). Tässä asiakirjassa nousee esille kokonaisvaltainen oppimisympäristöjen laatu. Tähän sisältyvät ”sekä fyysisen ympäristön ominaisuudet, kuten tilat, varustelu ja muut resurssit, että myös vuorovaikutukseen ja pedagogiseen toimintaan liittyvät tekijät”. Jotta laadukas opetus ja varhaiskasvatus saa rauhassa kukoistaa on huolehdittava terveistä päiväkodeista ja kouluista, henkilöstön jaksamisesta sekä ennen kaikkea koulujen tuntikehyksistä. Lisäämällä riittävä määrä oppilaalle annettavaa opetusta sekä tukiopetusta voidaan ennaltaehkäistä oppilaan vahvempaa tuen tarvetta.

Haluankin, että lasten ja perheiden hyvinvointi nostetaan seuraavassa hallitusohjelmassa yhdeksi kärkiteemoista. Tämän arvovalinnan tekeminen on välttämätöntä, mikäli haluamme turvata tasa-arvoiset onnistumisen ja elämässä pärjäämisen mahdollisuudet kaikille suomalaisille.

Tänään vauhdikaspäivä vei ympäri Hämettä. Monta mukavaa keskustelua niin Hämeenlinnassa kuin Riihimäellä, Lopella ja monessa muussakin paikassa ja vielä illalla sitten Janne Tulkki esiintymässä meillä Lopen Timon Pienellä Kahvilalla. Huomenna sitten Vaalilauantain isot tapahtumat Lopella ja Riihimäellä. Riksussa aamupäivällä tarjolla Timon Hernerokkaa ja Lopella myös Hyvää Suomesta -makkaragrilli kuumana.

Ystäväni Janne Tulkki piti illalla vielä kivan kevään minikonsertin Vaalikahvilallani. Kiitos kaikille. Kiva tilaisuus ja lämmin tunnelma.

Kommentit