Maanomistajat – nyt on kiire ja edunvalvonnan paikka

Kynästä, tiistaina 25.09.2007

Viime viikon perjantaina kokoomusedustajien toimesta hallituksen esitys tilatukilain muutoksesta saatiin pöydälle. Kansanedustajat ilmaisivat näin tahtonsa käydä asiasta perusteellinen keskustelu päällimmäisenä huoli siitä kuuluuko maatalouden tilatuki maksaa pellon omistajalle vai sen vuokraajalle siis vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Keskustelu käydään jo ensi tiistaina 25. syyskuuta ja asialla on siis kiire.

Kyse on siis asiasta, missä eduskunta jo pari vuotta sitten lisäsi tilatukilakiin momentin, jolla haluttiin varmistaa tukioikeuden palautuminen maanomistajalle vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Myöhemmin lisäys kuitenkin katsottiin EU:n lainsäädännön vastaiseksi, minkä vuoksi nyt esitetään momentin muutosta ja oikeutta pitää tilatukioikeudet itsellään myös vuokrasopimuksen päätyttyä.

Ongelmaiseksi tilanteen tekee tässäkin asiassa maamme erityinen asema ja historia. Monessa EU-maassa Keski-Euroopassa peltojen vuokra-ajat ovat hyvin pitkiä, jopa 50 vuotta, vanhan maanomistusperinteen mukaan, kun taas meillä saman syyn takia vuokra-ajat ovat vuosia tai maksimissaan 5-10 vuotta. Vuokranantajat ovat meillä myös pääosin entisiä viljelijöitä, jotka ovat viljelleet tilaansa koko elämänsä, mutta ovat myöhemmin syystä tai toisesta antaneet peltonsa vuokrakäyttöön tai sitten heidän lapsiaan. Tällaisten henkilöiden maanomistajien oikeusturvasta on nyt kysymys.

Mikäli muutos tehdään on se minusta suomalaisen oikeustajun vastainen. Käytännössä maanomistajan pellot sosialisoidaan, koska vailla tilatukioikeutta oleva maatalousmaa on menettänyt maatalousarvonsa. Jos nyt säännös tukioikeuden palautuksesta pellon omistajalle kumotaan, loukataan siinä syvästi maanomistajien oikeutta.

Maanomistajat, nyt onkin todellisen edunvalvontatyön paikka. Nyt kannattaa olla yhteydessä lähimpään kansanedustajaa puoluekannasta riippumatta. Aikaa maallamme on ratkaista asia vain lokakuun loppuun asti.

Timo Heinonen
kansanedustaja
(kok) Häme

Kommentit