Maanantai, 31.10.2011

Blogi, maanantaina 31.10.2011

Viimeinen päivä lokakuuta ja lämpömittari lähentelee edelleen lähes kymmentä plusastetta. Niin ne vuodet eivät vaan ole toisten veljiä. Tänään jatkamme Lopella kunnan ensi vuoden budjetin käsittelyä. Olemme jo aiemmin käyneet läpi strategiapäivitykset ja myös investoinnit ja myös käyttötalouden yleistsekkauksen. Tänään sitten pääsemme jo viimeistelemään esityksemme valtuustolle. Lauantain blogissa kävin budjettia hieman tarkemmin läpi ja muutamia sen muutoksia. Kurkatkaapa sieltä. Palaan muuten budjettiin tämänpäiväisen kokouksen jälkeen kun esityksen kaikki materiaalit ja muut julkisiksi ja esitys valtuustolle valmiiksi.

….

Kunnanhallituksen pitkä budjettipäivä takana ja ensi vuoden budjetti periaatteessa kunnanhallituksen osalta valmis. Joitain avoimia kysymyksiä vielä jäi ja niihin palaamme ns. toisessa luvussa jolloin sitten teemme lopullisen esityksen kunnanvaltuustolle. Mutta jo nyt voin antaa kyllä kymmenen pistettä niin kunnan virkamiesjohdolla kuin kaikille muillekin budjetinlaadintaan osallistuneille. En muista oman 10 vuotisen kunnanhallitusurani aikana näin yksituumaista ja hyvää budjetinvalmistelua, esittelyä ja päätöksentekoakaan. Tai joskus aikanaan sellaisiakin vuosia oli, mutta ei pitkään aikaan.

Budjetin jälkeen kävimme läpi vielä ison ryppään muita asioita. Päätimme mm. pitää kaikki veromme entisellään ja siis samoilla veroperusteilla olemme tekemässä tänä vuonna hyvää tulosta ja hyvä on lopputulokseltaan myös ylijäämäinen ensi vuodenkin esityksemme. Velkataakkamme siis kevenee jälleen ja olemme saavuttaneet kunnanhallituksena valtuuston asettamat tavoitteet selkeästi etuajassa. Se on merkittävä juttu. 

Isona asian keskustelussa oli tänään myös puhetta ja pohdintojakin herättänyt väliaikaisen räjähdevaraston vakinaistaminen Lopelle. Tässä kunnanhallituksen lopullinen lausunto asiasta. Lopullisesti luvan toiminnan antaa tai sen kieltää siis Tukes. Lopen kunta vain lausunnonantajana. Mutta halusimme lausunnossamme ottaa esille kaikki kuntalaisten esillenostamat kysymykset ja ennen muuta ne joihin ei ole saatu vastauksia. Ja kyllä myös sen, että onko tämä kyseisen suunniteltu paikka oikea tällaiselle toiminnalle. Sen ratkaisee siis lainsäädännön mukaan Tukes. Keskustelu oli kunnanhallituksessa hyvää ja lopputulos minusta kunnan roolin mukaan erinomainen.

Kunnanjohtaja muutti päätösehdotusta seuraavasti:

”Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Maxam Suomi Oy:n pysyvän räjähde­varaston perustamista koskevasta hakemuksesta seuraavaa:

Mahdollisen pysyvän toimintaluvan myöntämistä harkittaessa tulee luvan myöntäjän selvittää, onko kyseinen esitetty alue kaikista näkökohdista huomioituna soveltuva räjähdysaineiden pysyvään varastointiin. Lähimmälle vakituista asumista varten rakenteilla olevalle kiinteistölle on matkaa vain noin 300 metriä ja lähin jo olemassa oleva asuinkiinteistö sijaitsee noin 400 metrin päässä varastoalueesta. Reilun 1.000 metrin säteellä varastoalueesta on useampia niin vapaa-ajan asuntoja kuin vakituisia asuinkiinteistöjä. Alue sijaitsee myös lähellä nopeasti kasvavaa Läyliäisten taajamaa.

Lopen kunnanhallitus vaatii, että ennen luvan myöntämistä luvanhakija antaa yksityiskohtaisen kirjallisen selostuksen suojaetäisyyden, vähintään yhden kilometrin etäisyydelle varastosta ulottuvalla alueella sijaitsevista rakennuksista samoin kuin muista rakennelmista ja niiden käyttötarkoituksesta sekä teistä ja muista sellaisista seikoista, jotka on yleisen turvallisuuden kannalta otettava huomioon.

Mahdollisen pysyvän luvan myöntämisen edellytyksenä tulee olla lähialueen asukkaiden ja muiden alueella toimijoiden turvallisuuden takaavien seikkojen yksityiskohtainen huomioiminen. Kunta edellyttää, ettei luvan myöntämisellä vaaranneta alueen asukkaiden tai muiden toimijoiden turvallisuutta. Alueen lähietäisyydellä, Läyliäisten taajamassa, sijaitsee mm. koulu ja päiväkoti sekä useita kaupallisia toimijoita.

Kunnanhallitus katsoo, että räjähdeainevaraston sijainti on niin keskeinen ja lähellä asutusta sekä räjähdeaineen määrä hyvin lähellä 50.000 kilon varastointirajaa, joka laissa katsotaan suuronnettomuusriskiksi, että edellä mainitusta johtuen on hakijalta syytä vaatia varaston tarkat turvallisuusselvitykset sekä suunnitelmat suuronnettomuuksien vaaran ehkäisemiseksi ennen pysyvän räjähdevarastointiluvan myöntämistä.

Kunnan saamiin lausuntoihin viitaten kunta pyytää lupaa myönnettäessä selvittämään alueen metsästyskäytön sekä louhintatoiminnan vaikutukset varastointiin. Kunta edellyttää myös selvitystä kerrotusta alueella olevasta kamera- ja kulunvalvonnasta. Ennen rakennuslupien myöntämistä tulee selvittää ja ratkaista myös alueen muu tienkäyttö, esimerkiksi puomien asentamisen vaikutukset muille alueen maanomistajille. Varastoinnista ei myöskään saa aiheutua maaperän, pohjaveden tai pintaveden pilaantumisen riskiä eikä ilmateitse leviäviä päästöjä. Luvanhakijalta tulee vaatia edellä mainitut lisäselvitykset.

Lopuksi kunnanhallitus toteaa, että tämän kokoluokan räjähdeainevarastojen sijainti tulee harkita erityisen tarkkaan. On myös harkittava sitä, onko kyseinen paikka hyvin lähellä asutusta ja kasvavaa Läyliäisten taajamaa lainkaan oikea ja turvallinen paikka näin suurelle räjähdeainevarastolle. Kunnanhallitus toivoo selvitettävän myös vaihtoehtoisia turvallisempia paikkoja räjähdeainevaraston sijoittamiselle.

Jos pysyvä lupa toiminnalle myönnetään, tulee varastoalueen olemassaolosta tiedottaa lähimaastossa asiallisin kyltein nykyistä huomattavasti tehokkaammin ja alueen aidalla erotetun ns. turva-alueen tulee olla nykyistä suurempi. Lopen kunnan näkemys on, että konttien ympärille tulee rakentaa asianmukaiset, vähintään kolme metriä korkeat maavallit mahdollisen onnettomuuden seurausten minimoimiseksi. Luvan­hakijalta tulee edellyttää hakemuksessa esitettyä yksityiskohtaisempi ja alueen koskemattomuuden mahdollisimman aukottomasti takaava suunnitelma mahdollista ilkivaltaa ja väärinkäytöksiä vastaan.”

…………….

En tässä nyt muuten kunnanhallituksen listaan enää mene. Tänään näillä ajatuksilla ja palaan aiheeseen varmasti vielä tässä loppuvuoden aikana. Myös Lopen Kokoomus tullee nostamaan vielä muutamat asiat esille ennen budjetin lopullista vahvistamista.

Huomenna jatkamme. Aamusta Helsinkiin ja eduskuntaviikko käyntiin.

 

 

Kommentit