Maanantai, 17.11.2008

Blogi, maanantaina 17.11.2008

Uusi viikko jälleen starttaamassa ja niin kuin eilen illalla totesi niin jälleen maakuntapäivällä. Tänään keskitynkin koko pitkän päivän kotikuntani Lopen asioihin eli muutamia työjuttuja ja neuvotteluja sovittuna tulevista asioista päivälle ja sitten illalla kunnanhallitus, kunnanjohtajan valintavaltuusto Läyliäisten koululla kello 18.00 ja sen perään vielä luottamuspaikkaneuvottelut. Päivä siis täyteen buukattuna.

Viime viikolla eduskunnassa saimme loppuunkäsiteltyä varsin merkittävän ja suuren kokonaisuuden kun salissa käsittelyssämme oli hallituksen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Kuukausien pitkä työ saatiin näin päätökseen ja pitkänaikavälin linjat ja tavoitteet saatiin yhteisiin kirjoihin ja kansiin. Strategiassa linjaa mm se, millaisia toimia tulemme maassamme tekemään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja millaisilla energiaratkaisuilla eteenpäin marssimme mm. täyttääksemme EU:n yhteisesti sovitut velvoitteet päästövähennyksistä ja uusiutuvan energian lisäämisestä.

Nyt tehdyn ja hyväksytyn strategian tavoitteet ja toimet ovat siis kovia ja myös kalliita. Se on pakko myöntää. Esimerkiksi tuulivoiman ja biomassoista tuotettavan energian määrää tullaan lisäämään ja ne maksavat paljon. Myös lasku energiatehokkuuden parantamisesta ei ole pieni yksittäisillekään ihmisille, kun talojen rakennusmääräysten tiukentuvat ja samaan aikaan myös mm. liikkumista ja liikennettä ohjataa erilaisin toimin yhä päästöttömämpään suuntaan. Tämä näkyy mm. autoilun verotuksen painopisteen siirtymisenä päästöperusteiseksi. Se tarkoittaa isompaa laskua isommille autoille. Onneksi kuitenkin kuljetusalan mm. viime viikkoisen pakettiautojen verotuksessa tämä huomioidaan tarpeen vaatimana kompensaationa. On nimittäin erittäin tärkeää, että huolehdimme kuljetusalan kilpailukyvystä tämänkin kilpailun kiristyessä ja toisaalta itse olen sitä mieltä, että meidän on mietittävä myös kannustimia sen eteen, että tiukkenevät verot eivät tekisi asumisesta maaseudullakaan mahdotonta. Tämä vaatinee esimerkiksi työmatkavähennyksen kehittämistä ja myös esimerkiksi perhevähennystä verotukseemme turvaamaan mm. ns. pakollista liikennettä. Ilmastonmuutoksen torjuminen nimittäin nostaa hyvinkin todennäköisesti energian hintaa entisestään.
Me olemmekin koko ajan korostaneet tässä strategiatyössä, että ilmastonmuutosta on torjuttava järkivihreästi. Eli ensisijaisesti on otettava huomioon päästöjen vähentäminen ja ilmastotoimien kustannustehokkuus ja tässä muuten eroammekin muista puolueista. Mielestämme olisi vastuutonta antaa energian hinnan kivuta miten korkealle vain kuluttajan kukkarosta ja kilpailukyvystä piittaamatta. Tämä pitää muistaa ja lupaan, että se pysyy esillä kun olemme hallitusvastuussa. Meidän eli kokoomuksen tavoitteena onkin päästöttömyyden lisäksi taata myös tulevaisuudessa kohtuullinen energian hinta kuluttajalle ja teollisuudelle. Vain tällä tavalla luomme maahamme edelleen investointeja ja säilytämme työpaikat.

Mielenkiintoista on myös huomata ja todeta sekin, että nyt tapetilla aikalailla kaikkialla oleva ilmastonmuutos on myös meille suuri mahdollisuus. Asia vaatii koko ajan uutta teknologiaa ja innovaatiot ovat avainasemassa. Tätä vaatii jo varsin kunnianhimoiset tavoitteet ja se, että merkittävät päästövähennykset todella saadaan myös aikaan Suomessa, EU:ssa ja ennen muuta koko maailmassa. Siksi onkin järkevää, että maamme nyt pyrkii ilmastoratkaisujen edelläkävijäksi. Alan markkinat ovat kovassa kasvussa ja osaamisella ja etumatkalla on tässä pelissä mitä suurin merkitys. Ja merkille pantavaa on myös se, että nyt tehdyssä pitkän linjan strategiassa luvataan myös kaksinkertaistaa panostukset ilmastonmuutokseen liittyvään tutkimukseen sekä teknologian ja innovaatioiden kaupallistamiseen. Tästä voimme saada tulevaisuuden nokiamme vai liekö nokioitamme?

Energiaomavaraisuutemme ja huoltovarmuuden merkitys on myös kasvanut taloudellisen epävarmuuden myötä. On muistettava, että olemme tällä hetkellä aikavahvasti muiden armoilla energiansuhteen. Jopa 70 prosenttia energiastamme tuodaan muualta. Tämä luo kovan haasteen vakaalle tulevaisuudelle. Siksi onkin tärkeää nyt aktiivisesti pyrkiä pienentämään tätä prosenttia ja suurentamaan ja lisäämään omavaraisuuttamme. Ilmastonmuutoksen hidastaminen esimerkiksi uusiutuvaa energiaa lisäämällä parantaakin nimenomaan myös Suomen energiaomavaraisuutta. Uusiutuva energia – niin sähkö kuin lämpökin – on mahdollista tuottaa kotimaisista raaka-aineista, kuten puusta, tuulesta, jätteestä ja vesivoimalla. Tarvitsemme siis hyviä kannustimia mm. puun ja hakkeen käytön lisäämiseksi puhumattakaan lämpöpumpuista mm. maalämmöstä josta voisi melkeinpä tehdä kuvainnollisesti pakollisen kun samaan aikaan voisi suorasta sähkölämmityksestä tehdä kuvainnollisesti lainsuojattoman.

Onneksi nimenomaan sähköntuotannossa meillä on hyvät mahdollisuudet parantaa omavaraisuutta ja poistaa riippuvuus tuontisähköstä. Me olemme puolueenan täysin strategiassa esitetyn sähköntuotannon omavaraisuuslinjauksen takana. Meillä on sähköä on mahdollista tuottaa päästöttömästi uusiutuvalla energialla ja ydinvoimalla. Siksi energiankäyttöä pitää järkivihreästi suunnata fossiilisista polttoaineista päästöttömään sähköön. Pelkillä tuulimyllyillä ei tätä haastetta kuitenkaan voiteta. Se olisi nyt kaikkien jo aika tunnustaa.

Summa summarum … meillä painopiste ilmasto- ja energiapolitiikassa on kuitenkin aina päästöttömyys. Eikä esimerkiksi uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen kustannuksista ja ympäristön tilasta huolehtimatta. Kaikista toimenpiteistä aina uusiutuvan energian lisäämisestä energialähteittäin, energian säästöstä ja energiatehokkuuden parantamisesta onkin nyt tehtävä pätevä ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi. Kansantalouden kannalta on nimittäin ehdottoman tärkeää, että nämä toimet toteutetaan tehokkuusjärjestyksessä, eli päästövähennysten ja ympäristön kannalta järkevät ja markkinaehtoisesti kannattavimmat toimet toteutetaan ensin. Vain tällä tavalla voimme toimia ilmasto- ja energiateknologian edelläkävijänä, torjua ilmastonmuutosta tehokkaasti, säilyttää kilpailukykynsä sekä luoda uutta työtä ja hyvinvointia. Tästä on kyse ja näin on marssittava. Jos joskus on pakko marssia.

Tänään kuitenkin siis kotikuntapäivä, mutta hieman tuota viime viikon isoa asiaa oli vielä läpikäytävä. Tässä on nimittäin yksi suurin tehtävämme tästä eteenpäin – kiiruhtaen.

….

Kello 21.39 ja Läyliäisistä juuri kotiin. Kuntamme sai tänään uuden kunnanjohtajan. Perttelin kunnanjohtaja Ilkka Salminen valittiin tänään yksimielisesti Lopen seuraavaksi kunnanjohtajaksi jatkamaan Voitto Saranevan ja hänen edeltäjänsä Olavi Sampon työtä. Olin tyytyväinen, että valinnassa löytyi täysin helpolla yksimielisyys ja uskon, että näin uuden johtajamme on ensi keväännä helpointa ryhtyä vaikeaan ja haastavaan työhön. Helppo urakka ei tule missään tapauksessa olemaan ja vastakkainasetteluun ei ole pienintäkään varaa. Tai kaikki sellainen koituu lopulta yhteiseksi tappioksemme.

Tänään kokouksia jälleen siis kokousten perään. Päivän neuvottelut ja asiat menivät suunnitellusti ja sain myös hieman ylimääräisiä valmistelutöitä eteenpäin mm. Hämeen kokoomuksen kehittämistyötä. Sitten kunnanhallitus missä tänään varsin selkeä ja nopea asialista ja sen perään kunnanvaltuusto ja kaiken tämän jälkeen vielä ensi vuoden tai nelivuotiskauden luottamushenkilöpaikkajakokokous. Hieman edistystä, mutta ei suurempaa. Seuraillaan tilannetta ja jatketaan taustaneuvotteluja jo huomenissa.

Kommentit