Maanantai, 10.03.2008

Blogi, maanantaina 10.03.2008

Uuteen viikkoon. Tänään sain kutsun Helsinkiin Nuorten äänestysikäraja -paneeliin ja hieman päivän ohjelmaa uuteen uskoon. Päivän talousaluetoimikunta jää osaltani nyt väliin, mutta meidän linjat asioissa selkeät. Toivon vain, että asiat nyt oikeasti etenevät eivätkä kaadu pikkunyansseihin. Se vaara on – valitettavasti.

Muuten päivä kuluu talousalueen ja seutukunnan asioista. Illalla sitten kunnanhallitusryhmä ja sen perään kunnanhallituksen kokous. Esityslista nyt tällä kertaa hieman lyhyempi ja selkeämpikin. Sen löytää netistä www.loppi.fi ja mielelläni kysymyksiin vastailen ja kommentteja näistäkin asioista vastaanotan.

Tänään myös ylioppilaskirjoitukset jatkuvat. Tämän päivän urakkana on äidinkielen esseekoe, johon osallistuu yli 30 000 nuorta. Heistä 29 194 suomenkielistä ja 2 106 ruotsinkielistä. Vaikka ikäryhmien pienentymisestä kovasti puhutaan ja se myös tässä tottakin on niin vielä nyt abienmäärä esseekokeessa on vajaan 6000 nuorta suurempi kuin viime vuoden keväällä. Tämä äikän kirjoittajienmäärän kasvu johtuu itseasiassa siitä, että kirjoitusten malli uusiutui viime vuonna ja moni nuori hajautti kirjoituksensa niin, että kirjoitti vanhanmallisen kokeen jo edellisvuonna etukäteen tai sitten kirjoittaa vasta nyt. Eli nuorten määrässä ei tällaista kasvua. Tämän jälkeen ylioppilaskirjoitusten kirjalliset kokeet jatkuvat sitten tämänkuun loppuun asti.

Kovasti on yo-kirjoitukset omastakin ajastani muuttuneet. Valinnaisuuttahan lisättiin merkittävästi keväällä 2006 ja nyt enää äidinkieli on pakollinen kaikille kirjoittajille. Tämän lisäksi jokaisen on valittava kolme koetta neljän kokeen joukosta eli toinen kotimainen kieli, yksi vieras kieli ja reaalin tai matematiikan välillä. Minusta järkevä uudistus ja antaa nuorille mahdollisuuksia huomattavasti enemmän.

Mutta sitten vastaus tuohon äidinkielen tilastovirheeseen. Eli kaikkiaan nyt yo-tutkintoon on ilmoittautunut 40 985 henkilöä. Se on reilut 300 nuorta vähemmän kuin keväällä 2007. Eli näin ikäryhmät kehittyvät.

….

En malta olla vielä kommentoimatta mediassa aamulla esilläollutta ajatusta käyttää ns. talvinopeusrajoituksia läpivuoden. Syynä tähän olisi liikennepäästöjen aleneminen ajonopeuksien alenemisen myötä. Uutisten mukaan talvinopeuksien eli periaatteessa 20 km/h -nopeuden alentaminen ja nopeuksien valvonta vähentäisi henkilöliikenteen hiilidioksidipäästöjä peräti viisi prosenttia. Aiemminhan on puhuttu noin puolta pienemmästä alenemasta. Se on toki totta, että jos näin suureen alenemaan päästään niin tämä vaikutus on jopa kymmeniä kertoja suurempi kuin tähän mennessä päätettyjen biopolttoainetavoitteiden. Uutisissa esilläolleen Tampereen teknillisen yliopiston erikoistutkija Hanna Kalenojan arvioiden mukaan rajoitukset säästäisivät henkilöliikenteessä 180 miljoonaa litraa polttoainetta ja myös rekkapuolelta voisi säästyä yli 50 miljoonaa litraa dieseliä.

Saksassahan esitettiin myös nopeurajoitusten leikkaamista tai siis alentamista. Siellä liittokansleri Angela Merkel tyrmäsi esityksen. Olen itse samoilla linjoilla – minusta meidän nopeusrajoitusjärjestelmä on varsin terve. 120km/h moottoriteillä ja muilla pääteillä 100 km/h kesällä. Itse hakisin mieluumminkin säästöjä turhan nastarengasajelun suhteen. Olisin valmis pidentämään oman harkinnan aikaa nastarenkaiden käytössä ja myös miettimään kannustimia kitkarenkaisiin siirtymiseksi. On aivan käsittämätöntä, että tällaisena talvena kuivia tai ainakin lumettomia ja jäättömiä teitä kulutetaan nastojen kanssa. Olisiko siis oman harkinnan lisääminen tarpeen ja esimerkiksi hankintahoukuttumien lisääminen kitkoille järkevää? Mutta nopeuksiin en nyt olisi valmis koskemaan.

….

Eduskunnassa oli tänään hieno päivä. Paikalla nimittäin täysi auditorio yläkoululaisia, jotka valmistautuivat Nuorten parlamenttia varten. Itsekin tänään siis eduskunnassa tämän takia ja iltapäivällä osallistuin paneelikeskusteluun jossa aiheena oli äänestysikäraja ja yleensäkin nuorten osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet. Itse toin esille puolueemmekin virallisen kannan eli tavoitteen kunnallisvaaleissa äänetysikärajan laskemiseksi 16 vuoteen. Tämä oli meidän kokoomusnuorten tavoite ja he ajoivat asian läpi edellisessä puoluekokouksessamme. Hyvä esimerkki siis siitä miten meillä nuortenkin ääni kuuluu ja vaikuttaa myös päätöksiin ja tavoitteisiin. Itse korostin omissa puheenvuoroissani myös yhteiskuntaopin opetuksen tärkeyttä ja nostin esille myös alakoulujen tarpeen. Voisi olla hyvinkin perusteltua palauttaa alakouluihin vanha ns. kansalaistaito omaksi oppiaineeksi tai muiden oppiaineiden sisään. Nostin esille myös vuonna 2006 voimaan tulleen nuorisolain ja kannustin nuoria nostamaan esille lain ja sen tavoitteet omissa kunnissa. Lakihan vaatii ja velvoittaa kuntia kuulemaan nuoria kaikissa asioissa jotka koskettavat nuoria. Laki ei tällä hetkellä toteudu. Niin ja vielä toistin myös näkemykseni siitä, että olisi tärkeää viedä äänestyspaikkoja sinne missä ihmiset ja nuoret ovat. Esimerkkeinä nostin esille oppilaitokset, marketit ja matkakeskukset ja juna-asemat. Tässä muutamia ajatuksia joita nuorten paneelissa esille nostin ja esillä pidin.

Kunnanhallituksessa tänään esillä mm. lausunnon antaminen HÄMEEN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA vuosille 2008-2012. Nostimme esille joukon meille tärkeitä asioita. Sen verran nyt oman kunnan asioita voisi todeta, että Lopelle Hämeen tiepiirin tiehankkeisiin 2008-2012 sisältyy ainoana perustienpidon alueelliset investoinnit hankkeena Launosten kohdan liikenneturvallisuusjärjestelyt kustannusarvioltaan 1.100.000 euroa ja päällystyskohteina tänä vuonna Lopen alueella ovat kantatie 54 pieneltä osuudelta kirkonkylän kohdalla ja maantie 132 lukuun ottamatta Läyliäisten taajama-aluetta. Metsäteollisuuden kannalta korjattavia kelirikkokohteita ovat vuonna 2008 Lopella paikallistie 13607 eli Pilpala-Liesjärvi -tie, jolle tehdään normaali kelirikkokorjaus ja sorastus sekä maantie 2831 eli Tervalammi-Lietsa -tieosuus, jonne tehdään SOP-päällysteen korjaus. Tie on sekä Lopen että Rengon alueella. Koululaisten liikkumiseen osoitetun Hämeen tiepiirin hieman vajaan 2 miljoonan euron määrärahalla toteutettavia hankkeita ei ole Lopen alueella vuonna 2008. – Mutta ei näistä nyt tämän enempää. Lausuntomme löytyy siis netistä. On hyvä kuitenkin, että jokainen kunta näitä asioita läpikäy ja painottaa ja viestittää myös tarpeita ja tavoitteita meille kansanedustajille. Yhdessä näitä isompia asioita on mahdollista saada eteenpäin.

Mutta yhteenvetona voisi mainita, että Hämeen tiepiirin perustienpidon rahoitus tänä vuonna on hieman vajaa 67 miljoonaa euroa eli noin 5 miljoonaa enemmän kuin viime vuonna. Tästä tiestön ylläpitoon ja hoitoon kuluu lähes 51 miljoonaa euroa eli melkein 80 % ja alueellisiin investointeihin perustienpidon rahoituksesta kuluu 3,6 miljoonaa euroa. Nyt jo käynnissä olevan pääteiden keskikaiteita koskevan teemahankkeen osuus kokonaismäärästä on hieman yli 5 miljoonaa euroa ja metsäteollisuuden kuljetuksia tukevan, kelirikon poistamiseen liittyvän erillisrahan osuus on 3,3 miljoonaa euroa.

Niin ja viime vuoden joulukuussahan hallitus lisäsi lisätalousarviossa tälle vuodelle koko maata tarkastellen 17 miljoonan euron lisärahan koulumatkojen olosuhteiden parantamiseksi. Tästä meidän Hämeen tiepiirin osuus on hieman alle 2 miljoonaa euroa.

Isommat meidän alueen hankkeet tänä vuonna ovat valtakunnallisina kehittämishankkeina valtatie 3:n Tampereen läntisen kehätien rakentaminen (2006-2008) sekä yhteysvälien parantaminen valtatie 2:lla Vihdistä Poriin (2006-2008) ja valtatie 4:lla Lusista Vaajakoskelle (2007-2010). Lisäksi eduskunnan aiemmin päättämällä teemarahoituksella valmistuvat vuonna 2008 valtatie 3:lla Parkanon kohdalla keskikaiteelliset ohituskaistat.

Mutta tämä tässä näin lyhykäisyydessään. Pidetään Hämettä esillä ja tehdään yhteistyötä – sillä pärjäämme.

Kommentit