Maanantai, 07.11.2011

Blogi, maanantaina 07.11.2011

Sosialistinen Pasok-puolue joutui lopultakin taipumaan Kreikassa ja pyytämään apuun opposition pääpuoluetta konservatiivipuolue Uusi demokratiaa. George Papandreoun vasemmistopuolue sai siis varsin pitkään yrittää maansa hoitamista, mutta lopulta yritys kaatui. Onneksi ei sentään koko Kreikka. Samalla Papandreou joutui luopumaan pääministerin paikasta ja taipumaan myös uusiin vaaleihin kun akuutein kriisi on saatu ainakin jollain tavalla hoitoon. Kovinkaan tarkasti ei ainakaan vielä ole tietoa sopimuksesta saatu, mutta toivotaan, että laaja-alainen hallitus pystyy sosialistishallitusta parempaan työhön ja saa myös tuloksia aikaan. Nähtäväksi jää löytyykö ratkaisusta sellainen vipuvoima, että luottamus Kreikkaan ja sen kykyyn hoitaa asioitaan löytyy. Itse hieman epäilen, mutta toki edelleen toivon paras. Pahinta vain pelkään. Elämme todella vaikeita aikoja ja tässä on käsissä Kreikassa paljon muutakin kuin vain Kreikan oma tilanne. Alkava viikko on jälleen yksi hyvin ratkaiseva.

Aikainen herätys uuteen viikkoon. Maakuntapäivä Hämeessä ja ohjelmaa paljon. Illalla sitten Lopen kunnanvaltuusto. Erittäin mukava mennä valtuustoon kunnanhallituksen puheenjohtajana tällaisen esityslistan kanssa. Emme esitä veronkorotuksia ja samaan aikaan voimme lukea II/2011 osavuosikatsausta mikä enteilee hyvää tulosta tältä vuodelta ja ennen muuta sitä, että nyt saamme velkataakkaamme pienenemään. Lopen siis todella pitkä velkaantumisentie on taitettu määrätietoisella työllä ja siitä olen ylpeä. Ja tyytyväinen voi olla myös siihen, että kun tänään esittelemme kuntamme ensi vuoden veroprosentit valtuuston päätettäväksi niin voimme samalla kertoa jo alustavasti, että ensi vuoden budjettikin tullaan tekemään ylijäämäiseksi. Se ei ole helppoa, mutta sellaisen esityksen olemme nyt tehneet ja nimenomaan niin että miltään sektorilta emme edes joudu leikkaamaan vaan niin perusturva, kasvatus- ja sivistys sekä tekninenkin toimi saa ensi vuonna enemmän rahaa käyttöönsä kuin tänä vuonna. Mutta palataan niihin kun budjetti valmiiksi. Tänään vasta päätökseen verot.

Vauhdikas päivä takana. Hetki sitten Lopen kunnanvaltuusto päätökseen ja täytyy todeta, että aikamoisen hienossa hengessä meillä edetään. Tänäänkin veroprosenttikokous ja iso määrä muita asioita valmiiksi tunnissa ja siinä vielä keskustelua ja aloitteitakin. Itse sain lyhyesti esitellä valtuustolle kuntamme talouden nykytilannetta ja sen valossa oli helppo esittää veroprosentteja pidettäväksi ennallaan. Näyttää siltä, että teemme tänä vuonna erinomaisen tuloksen. En uskalla vielä sanoa kuinka paljon yli miljoonan olemme viivan päällä, mutta olemme. Esimerkiksi kunnallisveromme kertyy yli 700 000 paremmin kuin suunnittelimme, yhteisöveroakin lähes 100 000 ja kiinteistövero suunnitellun mukaan. Samaan aikaan kun saamme valtiolta vielä 200 000 budjetoitua enemmän valtionosuuksia ja korkokulut on alhaalla niin hyvältähän se näyttää. Ensi vuoden budjetti on nyt tässä valmisteluvaiheessa noin 300 000 plussan puolella, mutta toki ilmassa on vielä kysymysmerkkejä niin perusterveydenhuollosta kuin erikoissairaanhoidostakin eli työtä tässä saamme vielä tehdä. 

Valtuustossa meidän ryhmältä kolme aloitetta. Odotan vielä yhtä itselleni sähköpostiin, mutta kaksi jo sain eli tässä alla Saija Grönholmin esitys lisäpaikoista Läyliäisten päivähoitoon ja Jarmo Laukkasen Loppijärveä koskeva aloite. Itse allekirjoitin kaikki kolme aloitetta joista kolmas siis Tiina Seppälän aloite koskien nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja sitä miten kunnan tulisi paremmin seurata miten ja mihin nuoret yläkoulun ja perusopetuksen päättymisen jälkeen suuntaavat. Lisään tuonkin aloitteen tänne kunhan sen Tintiltä saa.

********************
******************** 

Valtuutettu Saija Grönholm ja kokoomuslainen valtuustoryhmä:

Valtuustoaloite Lopen kunnan päivähoidosta ja erityisesti Läyliäisten päivähoitotilanteesta

Lopen kunta on kasvanut viime vuosina merkittävän voimakkaasti. Viimeisen vuoden aikana kasvumme on ollut koko Hämeen nopeinta. Samaan aikaan myös kunnan työttömyysaste on painunut Hämeen matalimmaksi. Tarvetta siis päivähoidolle on ollut koko ajan kasvavassa määrin.

Viimeiset tiedot Läyliäisistä kertoo, että kaikki lapset eivät ole mahtumassa Läyliäisten päiväkotiin tai muihin päivähoitopaikkoihin. Ratkaisuksi on esitetty päivähoitopaikan tarjoamista muista taajamista. Mielestäni muista taajamista voidaan pysyvää päivähoitopaikkaa tarjota vain vapaaehtoisesti sen hyväksyville perheille. Muuten eri taajamissa tulee olla riittävästi päivähoidon paikkoja.

Esitänkin, että Lopen kunta selvittää ja ryhtyy toimiin lisätilan saamiseksi päivähoitokäyttöön Läyliäisistä esimerkiksi vuokratiloista?

Samalla esitän, että Lopen kunta laatii pidemmän aikavälin varhaiskasvatussuunnitelman myös tilojen suhteen eri taajamiin. Tämä on hyvin ajankohtaista nyt kun Kirkonkylälle suunnitellaan uutta Esiopetustaloa ja Launosiin peruskoulun laajennusta. Samalla on tehtävä suunnitelma lisäpäivähoitotilojen pidempiaikaiseksi turvaamiseksi myös Läyliäisissä ja lisärakentamistarpeesta esimerkiksi Läyliäisten koulun yhteyteen. Näiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon kunnan kova kasvu myös tulevaisuudessa.


********************
******************** 

 

Valtuutettu Jarmo Laukkanen ja kokoomuslainen valtuustoryhmä:

Valtuustoaloite Loppijärven tilan selvittämiseksi ja säännöstelyn purkamiseksi

Julkisuudessa on kerrottu Loppijärvestä saatujen lahnojen sairastuneen maksakirroosiin. Kysymys kuuluukin, miksi lahnat ovat sairastuneet erikoiseen tautiin?

Loppijärvellä ihmeteltiin viime kesänä lahnojen outoa käytöstä. Suuret, nälkiintyneet lahnat näyttivät pakenevat järvestä joukottain. Laihat nälkiintyneet kalat tukkivat pois pyrkiessään mm. järven pohjoispäässä sijaitsevan Vanhakosken padon. Näitä lahnoja nostettiin järvestä arviolta 500 kiloa.

Asiantuntijatkaan eivät osanneet selittää syytä kalojen oudolle käytökselle. Nyt on selvinnyt, että nälkiintyneet lahnat kärsivät maksakirroosista. Sairaista lahnoista lähetettiin näytteet Eviralle ja Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistykselle.

Syy kalojen sairastumiseen on yhä mysteeri. Syyksi on veikkailtu vuosikymmeniä järven pohjamudissa muhineita lannoitteita ja kemikaaleja sekä järvenrannalla sijainneen sahan vaikutuksia ja myös Lopen kunnan pitkäaikaisen jätevedenpuhdistamon vaikutuksia. Kalojen kemikaalijäämiä tuleekin tutkia edelleen.

Esitämme, että yhtenä vastuullisena, mm. kunnan jätevedenpuhdistamon takia, Lopen kunta ottaa Loppijärven tilanteen selvittämisen vastuulleen. Kunnan tulee yhdessä muiden viranomaisten kanssa selvittää millaisia kemikaaleja Loppijärveen on mahdollisesti joutunut kunnan puhdistamon kautta tai vanhan sahan aikana ja muiden järven ympärillä toimineiden tahojen toimesta. Erilaisia haitta-ainepitoisuuksia ei järvien perusseurannassa tällä hetkellä nimittäin käydä läpi ilman erityistä syytä ja nyt Loppijärven kohdalla on selvinnyt tällainen erityinen syy.

Perusseurannan ulkopuolelle jäävät muunmuassa niinsanottujen haitallisten aineiden pitoisuudet, jolloin puhutaan torjunta-aineista, raskasmetalleista ja teollisuuskemikaaleista. Loppijärven kohdalla on nyt syytä epäillä, että tällaisia aineita on järveen joutunut ja siksi asia on syytä tutkia. Samassa selvityksessä on syytä kartoittaa myös Loppijärven yläjuoksulla olevan pienen Särkijärven tila.

Veden perusseurantaa on Loppijärven osalta tehty varsin pitkään. Niissä ei ole paljastunut mitään poikkeuksellista. Mutta nyt on tärkeää selvittää Loppijärven ja Särkijärven haitta-ainepitoisuudet ja myös se onko pitoisuuksien takana joku tai jotkut toimijat järven rannoilla. Yksi merkittävä tekijä voi olla vanha Lopen kunnan omistama jätevedenpuhdistamo. Kyyniönlahden pohjaa pitää tutkia. Kunnan on vastuu selvittää onko sieltä esimerkiksi aikanaan päässyt vesien mukana järveen pesuaineita tai joitain liuottimia ja ovatko ne nyt kerrostuneet Kyyniönlahden pohjiin?  Samalla esitämme, että myös vanhan sahan ranta-alueiden puhtaus selvitetään ja myös rantavesien pohjat?

Samalla esitämme, että kunta ottaa vetovastuu ja ryhtyy selvittämään myös järven säännöstelyn purkamista ja vedenpinnan nostamisen mahdollisuuksia.”


 
********************
******************** 
Niin ja tässä nyt sitten tuo Tiina Seppälänkin aloite ja senkin allekirjoitti koko Kokoomuslainen valtuustoryhmä

Nuorten jatko- opintoihin sijoittumisen seuraamiseksi

Nuorten syrjäytyminen yhteiskunnasta on yksi tämän päivän suurimmista 
haasteista. Erityisen tärkeitä syrjäytymisen ehkäisyssä ovat 
koulutuksen nivelvaiheet, kuten peruskoulusta jatko-opintoihin 
siirtyminen. Esitämme, että Lopen kunta luo toimivat käytänteet 
nuorten jatko-opintohin tai työelämään sijoittumisen seuraamiseksi.

Toimivia malleja löytyy useista kunnista ja yksi esimerkki voisi olla 
Vihdin kunnan VIMMA-hanke. Vimma on vihtiläisille 15-25 -vuotiaille 
nuorille suunnattu etsivän nuorisotyön palvelu, jolla pyritään 
varmistamaan kaikille peruskoulun päättäneille jatkokoulutuspaikka, 
etsimään ja tukemaan oman työ- ja koulutusuran löytymisessä niitä 
nuoria, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen koulutuksen sekä niitä 
nuoria aikuisia, jotka elävät toimeentulotuen ja/tai 
työttömyyspäivärahan varassa.

Vihdissä toimivan Vimman tavoitteena on saada yhteys nuoreen, 
kartoittaa hänen elämäntilanteensa ja etsiä hänelle muu mahdollisesti 
tarvittava tukipalvelu sekä kulkea rinnalla niin pitkään kuin nuori 
tukea tarvitsee. Perimmäinen tavoite on saada mahdollisimman monelle 
ammattitutkinto tai työpaikka.

Käytännössä Vimmaan voi olla yhteydessä nuori itse, opettaja, 
opinto-ohjaaja, vanhempi tai kuka tahansa aikuinen, joka toivoo nuoren 
saavan tukea elämäntilanteeseensa. Vimman työntekijät tekevät työtään 
nuorta ja hänen toiveitaan kunnioittaen. Yhteistyö perustuu 
vapaaehtoisuuteen ja luottamukseen.

Esitämme, että Lopen kunta luo yhteistyössä koulutoimen, nuorten 
työpajan ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa toimintamallin, 
jossa toteutuvat edellä kuvatut tavoitteet. Vastuuhenkilöinä 
tällaisessa toiminnassa olisivat luontaisesti yläkoulun opinto-ohjaaja 
ja Lopen kunnan nuorisotyöntekijä. Toiminnalle olisi perusteltua hakea 
hankerahoitusta mm. tarvittavan lisähenkilökunnan palkkaamiseksi.
********************
******************** 

Ps. Huomenna olen muuten Ylellä Päivän kansanedustajana. Suora lähesty Yle Puheella tiistaina 8.11. klo 13.03. Kuuntelijat voivat myös osallistua suoraan lähetykseen. Numero on 020 690 001. Jään odottamaan soittojanne.

 

 

 

 

Kommentit