Lyijyn täyskielto olisi kohtuuton Suomeen – Mutta, jos kuitenkin periksi antavat niin korvauksia ja muutoksia tarvitaan

Blogi, lauantaina 06.02.2021

Onko pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus keskustan tuella valmis kuitenkin hyväksymään lyijyn täyskiellon EU:ssa?

Näyttää siltä, että EU:n ajama lyijyn täyskielto on siis etenemässä. Euroopan Kemikaalivirasto ECHA julkaisi juuri esityksensä, missä lyijyn käyttö kiellettäisiin niin metsästyksessä kuin myös urheiluammunnassa ja kalastuksessakin. Esitys lähtee siitä, että lyijyn käyttö kiellettäisiin mestästyksessä niin hauleissa kuin luodeissakin 100 prosenttisesti ja myös ampumaradoilla viiden vuoden siirtymäajalla. Kalastuksessa kielto tulisi voimaan osittain välittömästi ja osittain kolmesta viiteen vuoteen mittaisella siirtymäajalla. Kalastuksessa siis kyseessä olisi lyijyä sisältävien painojen ja syöttien kiellosta. Ainoa mitä täyskiellon ulkopuolella jäisi tämän jälkeen olisivat sotilaskäyttö sekä poliisin että tullin aseet. Ampumaurheilussa kiellon ulkopuolelle jäisi vain ampumahallit ja sisäradat.

Sotilaskäyttökin antaa turhan auvoisen kuvan täyskiellosta. Kielto nimittäin vaikuttaisi kuitenkin mm. reserviläistoimintaan merkittävällä tavalla.

Reserviläistoiminnan kannalta erityisen ongelmaista oli juuri ampumaratojen kielto.  Esimerkiksi yksin Reseviläisliiton piirien ja yhdistysten ampumatapahtumissa ammutaan vuositasolla yli neljä miljoonaa laukausta (2019). Tämä ns. omaehtoinen ammunta ja sitä kautta hyvä ampumataito on keskeisen tärkeässä roolissa osaavan ja iskukykyisen reservimme ylläpidossa. Maamme 280 000 sotilaan suuruisten joukkojen perusta on juurikin reserviläiset. Itseasiassa näistä miehistä ja naisista peräti yli 96 prosenttia on reserviläisiä. Erityisen merkittävään asemaan onkin viime vuosina noussut SRA eli sovellettu reserviläisammunta ja ampumaratojen lyijyn täyskielto ajaisi tämänkin toiminnan ahdinkoon.

Nyt reserviläiset ovatkin ilmaisseet huolensa, että onko mitään järkeä kyseenalaistaa tällaisella kiellolla reserviläisarmeijamme osaamista, ampumataitoa ja jppa kenttäkelpoisuutta ja toimintakykyä. Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola totesikin, että…

”Kansallisen turvallisuuden kannalta reserviläisten tärkeimmän taidon ylläpitämiselle ei pidä tällä tavoin asettaa rajoituksia.”

Allekirjoitan reserviläisten huolen täysin ja en itse ole hyväksymään esitettyä täyskieltoa. Pohjola totesi eilen 5.2.2021, että esitys ”tulee saman tien torpata. Jatkuvilla uusilla kieltoesityksillä vaikeutetaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen edellytyksiä. Uutta esitystä ei tule viedä jatkovalmisteluun.”

Esitys on raju ja toteutukseltaan nopea. Viime vuonna juuri päätettiin siis jo kieltää lyijyhaulien käyttö ja hallussapito kosteikkoalueilla. Kosteikkomääritelmä oli sellainen, että valtaosa maastamme menee nyt jo kiellon piiriin. Kosteikkoalueiksi lasketaan siis myös suot ja turvemaat. Periaatteessa tämä viime vuonna tehty päätös tarkoittaa jo lyijyhaulien käytännössä täyskieltoa maassamme vuodesta 2023 tai viimeistään 2024 eteenpäin. Mutta nyt esitelty täyskieltohanke on siis täysin uusi ja koskee siis lyijyn käyttöä kaikissa ammuksissa.

Nyt esitetyn täyskiellon kohtuuttomuutta ja järjettömyyttä maatamme kohtaan perustelee myös mm. se, että Suomessa lyijyhaulit kiellettiin vesilintujen metsästyksessä, jo vastuullisesti omalla kansallisella lainsäädännöllä lähes 25 vuotta sitten vuonna 1996. Ratkaisu oli vastuullinen ja kattava, mutta salli lyijyhaulien käytön metsämailla ja soilla pienriistan mm. jänisten ja kanalintujen metsästyksessä sekä ampumaradoilla ja reserviläistoiminnassa. Tämä rajoitus olisi minusta riittävä jatkossakin. Lyijyn kielto olisi pitänyt ja pitäisi jatkossakin ulottaa koskemaan vain näkyvää vettä, mutta toisinpa päättivät jo viime vuonna ja nyt näyttää siltä, että täyskieltoa viedään eteenpäin seuraavaksi.

Lisäksi kiellon ulkopuolelle pitäisi nykyiseen tapaan totta kai jättää ampumaradat, missä lyijyn keräys on mahdollista toteuttaa penkoista. Riskienhallinta on siis ampumaradoilla luvitusten kautta mahdollista hoitaa ja uusissa luvissa jo hoidetukin. Ampumaradat eivät aiheuta tässäkään mielessä ongelmaa.

On totta, että kupariluoteja on jo saatavilla varsin hyvin kiväärikalibereihin. Ja ne myös toimivat hyvin. Itse mm. syksyn viimeisen peurani ammuin Sakon kuparisella. Tämä puhtaasta kuparista valmistettu lyijytön Sako Blade on varustettu terminaaliballistisella Blade-kärjellä. Toimivia kavereita. Mutta meillä on iso määrä aseita, joihin ei ole saatavilla eikä tehtävissäkään patruunoita, jos lyijy kielletään. Esimerkiksi oma espanjalainen vanhaladyni Trust -rinnakkaispiippuinen klassikkohaulikko, on esimerkki tällaisistä ja myös lukuisat pienoiskiväärit, loistavan 22 LR -patruunan kanssa. Tuo 22LR taitaa olla maailman käytetyin patruuna ja siinä on siis yleisesti lyijyluoti.

Pahaa pelkään, että Marinin hallitus lopulta taipuu ja EU täyskieltonsa runnotaan läpi kiireessä. Nyt suunnitellut siirtymäajat ovat todellakin kohtuuttoman lyhyitä. Ja jos Marinin hallitus lopulta taipuu tähän lyijyn täyskieltoon niin silloin aseiden vaihtoon tarvitaan jokin autojen romutuspalkkion kaltainen tukijärjestelmä ja vain kevyt luvitus ilmoitusmenettelyllä silloin, kun vanha ase vaihdetaan uuteen. Nämä pitää tuoda rintarinnan jos kiellon meinaavat kuitata. Myös siirtymäajat pitää tällöin venyttää selvästi suunniteltua pidemmiksi. Kyse on myös ihmisten omaisuuden suojasta ja en nyt todellakaan puhu lähinnä tunnearvoa sisältävästä omasta haulikko-ladystäni.

Ja alleviivaan nyt vielä, että me kaikki metsästäjät haluamme pitää huolta siitä, että lyijyä ei vesistöihin leviä. Näin on toimittukin pian 25 vuoden ajan ja askelia eteenpäin on otettu ja otetaan koko ajan. Ase- ja patruunateollisuus tekee ja kehittää koko ajan uusia ratkaisuja ja niitä myös tulee. Totta kai. Mutta tällainen ylhäältä annettu ja periksi annettu täyskielto olisi kohtuuton ja järjetön. Sille pitäisi sanoa myös Marinin hallituksen, että ei käy eikä sovi. Vipua kyllä löytyy sillä EU tarvitsee Suomea nyt monessa.

Kannustankin nyt kaikki metsästäjiä, ampujia ja reserviläisiä heräämään tilanteeseen. Olkaa omaan kansanedustajaanne yhteydessä. Jos oma kansanedustaja on keskustasta tai demareista niin tässä asiassa se on hyvä. Sanokaan, että tähän täyskieltoratkaisuun ei saa taipua ja ei sitä saa hyväksyä. Keskusta etunenässä on tässä ratkaisijan paikalla.

Tänä vuonna Suomen Metsästäjäliitto täyttää muuten myös 100 vuotta. Viime kaudella väänsimme ensimmäistä kertaa metsästäjille Ympäristöministeriön hallinnonalalta rahaa eduskunnassa. Kyseessä siis 100 000 euron avustus metsästäjille heidän tekemiin ympäristötoihin eli mm. kosteikkojen rakentamiseen. Saimme tämän keskustan ja perussuomalaisten kanssa lopulta läpi ja tällä kaudella perinne on jatkunut. Nyt tavoitteena on, että Metsästäjäliitto pääsisi muiden järjestöjen tapaan myös ns. yleisavustuksen piiriin. Sata vuotta liitto on tehnyt tärkeää työtä riistan ja metsien eteen ja nyt olisi oikea aika kiittää myös tästä nostamalla SML yleisavustettavien järjestöjen joukkoon.

Mukavaa talvipäivää kaikille. Pakkanen paukkuu kivasti ja talvi on kauniimmillaan. Taidan lähteä metsään…

 

 

 

Kommentit