Lukiolainen lukion keskiöön – Erityisopetus lukioihin, opinto-ohjaus vahvistuu ja korkeakouluyhteistyö lisääntyy

Blogi, torstaina 19.04.2018

Talouden vaikeiden vuosien jälkeen koulutus, sivistys ja osaaminen on nostettu jälleen takaisin sille kuuluvalle paikalle. Kehysriihessä työn a työllisyyden lisäksi kärkeen nousi vahvat panostukset juuri osaamiseen ja koulutukseen. Panostuksia tulee varhaiskasvatuksesta aina täydennyskoulutukseen asti.

Hallitus antoi opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla tällä viikolla esityksen uudeksi lukiolaiksi. Esityksellä laitetaan aikahyvin toimeen meidän muutaman vuoden takaisin lukion uudistamisraporttimme. Siihen voi tutustua täällä: Raportti Lukion uudistamiseksi. Toteutettavan lukiouudistuksen lisäksi hallitus päätti kehysriihessä vahvistaa lukiorahoitusta 8,5 miljoonalla eurolla kehysriihessä.

Uusi lukio on kansainvälisempi ja joustavampi, vahvaa yleissivistystä unohtamatta. Mutta samaan aikaan haluamme uudistaa lukiokoulutustamme paremmin vastaamaan jatko-opintojen ja tulevaisuuden työelämän vaatimuksiin. Jatkossakin kolmivuotisena säilyvä yleissivistävä lukiokoulutus siirtyy kurssirakenteesta opintopisteisiin. Uusi lukiolaki vahvistaa yleissivistystä ja edistää näin nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämistä.

Lukiolaisille tulee myös monia parannuksia. Heidän hyvinvointia ja jaksamista tuetaan lisäämällä mm. henkilökohtaista opinto-ohjausta, oppimisen tukea ja tarvittaessa erityisopetusta. Toimiva ja vahva lukiolaisten omista tarpeista lähtevä henkilökohtainen tuki parantaa aivan varmasti nuorten jaksamista ja lisää myös opiskelumotivaatiota.

Opintopisteisiin tiukoista kurssirajoista siirtyminen avaa myös mahdollisuudet oppiainerajat ylittäviin opintokokonaisuuksiin ja myös siihen, että opintojaksot voivat olla totuttua pidempiä. Esimerkiksi vieraita kieliä voidaan opiskella jatkossa koko lukuvuoden ajan.

Korkeakouluyhteyttä myös vahvistetaan ja tasoitetaan tietä jatko-opintoihin. Samalla lukioiden ja työelämän yhteistyö lisääntyy. Opiskelijalla on myös mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan. Jokaisella nuorella on siis jatkossa mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa kansainvälistymisjakso ja erilaista työelämään tutustumista. Lukioille tulee myös jälkiohjausvelvoite eli nuorella on oikeus saada ohjausta jatko-opintoihin siirtymisessä myös ylioppilastutkinnon jälkeen.

 

Kokonaisuutena lukiolakiin tehtävät muutokset vahvistavat lukion yleissivistävää roolia ja antavat opiskelijoille kipeästi kaivattua tukea. Haluamme varmistaa, ettei yhdenkään nuoren opiskelu jää jatkossa ainakaan tästä kiinni. Samalla opintorahaan tehdään erityinen oppimateriaalikorotus niille joille toisenasteen opintojen kustannukset aiheuttavat haasteita. Kenenkään opiskelu ei saa jää siis myöskään rahasta kiinni.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin lopulta se, että jatkossa lukioissakin ryhdytään korostamaan yksilöllisyyttä, monitieteisyyttä ja nuorten omien intohimojen merkitystä. Uusi lukio antaa opiskelijalle tilaa kukoistaa ja tavoitella parasta mahdollista tulevaisuutta.

Lukion lisäksi siis osaamiseen ja koulutuksen panostetaan nyt merkittävästi lisää. Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa vahvistetaan uudella peruskouluista tutulla tasa-arvorahalla. Tällä rahalla haluamme pienentää päivähoidon ryhmäkokoja ja palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimivissa päiväkodeissa. Lisäksi 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluja laajennetaan ja jatketaan. Tavoitteena on saada kokeiluun lisää kuntia ja nostaa siten 5-vuotiaiden lasten osallistumisastetta varhaiskasvatuksessa. Myös uusi varhaiskasvatuslaki annettiin eduskunnalle nyt kevääksi.

Ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu varhaistuu myös alkamaan jo peruskoulun ensimmäisen vuoden keväällä. Varhaisempi kieltenopetus koskee kaikkia ekaluokkalaisia 1.1.2020 alkaen ja varhaistukseen käytettävät vuosiviikkotunnit, eli 1 tunti ensimmäisen luokan keväälle ja 1 tunti toiselle luokalle, lisätään tuntikehyksen.

Myös jatkuvasta oppimisesta tehdään aiempaa helpompaa ja kannattavampaa ja lisää resursseja ohjataan niin täydennys- kuin muuntokoulutukseenkin.

Paljon siis osaamisen ja koulutuksen saralla nyt tapahtuu. Yes!

Eduskunnassa uusi päivä ja aamu alkoi jo yhdellä palaverilla ennen puolustusvaliokuntaa missä paikalla tänään myös ministeri Jussi Niinistö. Tänään luokkaretkelle päivällä Paanan koulun väkeä ja iltapäivällä sitten ryhmäkokous, työvaliokunta ja kyselytunti.

….

Kello 20.28 ja eduskunnasta kotiin. Tänään vielä illalla puhuimme toimista työllisyyden parantamiseksi. Toivottavasti nyt saamme mahdollisimman monelle oikeaaa ja työhön johtavaa koulutusta ja sen myötä työtä. Sen eteen toivottavasti kaikki tekevät työtä.

Jokioisten koulun ysiluokkalaiset toivat myös kiitokseksi aivan mahtavat kauniit kukkakimput Deryalle ja minulle. Kiitos!

Eduskunnassa tänään päivällä vieraanani ysiluokkalaisia Jokioisilta. Aivan mahtava porukka nuoria ja hyvää keskustelua, kysymyksiä ja myös vastaväitteitä. Fiksuja nuoria. Eli terveisiä näiden nuorten koteihin ja myös koko koulun väelle. Voitte olla ylpeitä.

Nuorten kanssa keskustelussa mm. mopoautojen korvaaminen oikeilla autoilla ja tämä hanke etenee nyt suunnitellussa aikataulussa. Myös terrorismi puhutti ja Putin ja Trumpkin. Ja monta muutakin aihetta esillä.

Mukava päivä tänään ja erityisen hyvähenkinen ja keskusteleva ryhmäkokous. Isoja asioita ja monet etenemässä nyt hyvään suuntaan.

 

 

 

Kommentit