Lukio vaatii uudistamista.

Blogi, tiistaina 15.05.2012

Lukion uudistaminen tulevaisuuteen on yksi tärkeä tehtävä Opetus- ja Kulttuuriministeriölle ja opetusministeri Jukka Gustafssonille. Lukio on liian kauan jäänyt muiden varjoon kun esimerkiksi viime kaudella panostimme ja uudistimme merkittävällä tavalla perusopetusta ja panostimme valtavasti lisää ammatillisen koulutukseen ja yliopistoihin. Seuraavana vuorossa olisi ollut lukiokoulutuksen uudistaminen ja lisäpanostukset sinne ja se tehtävä jäi nyt uudelle opetusministerille.

Lukiokoulutus tarvitsee lisää resursseja. Sen tulee näkyä mm. siinä, että lukiolaisten opinto-ohjaukseen panostetaan lisää ja lisäsatsauksia tarvitsee myös lukiolaisten terveydenhoitokin. Opinto-ohjaukseen panostaminen on jo siksikin tärkeää, että saamme opiskelusta määrätietoisempaa ja nuoret osaavat tehdä valintoja sisällään pitävässä lukiossa oikeita valintoja tulevaisuutensa kannalta. Tässä työssä nuoret tarvitsevat kyllä ammattilaisen apua ja avun tarve korostuu varsinkin kun lukio-opiskelun rooli jatko-opintoihin hakeutumisessa tulee korostumaan.

Iso uudistamistarve kuitenkin kohdistuu myös lukion oppisisältöihin. Nyt olisi tärkeää pohtia sitä mitä lukioissa opiskellaan ja minkä verran. Itse olen sitä mieltä, että pakollisten oppiaineiden määrää voisi hyvinkin hieman vapauttaa ja lisätä valinnaisuutta ja lisätä tätä kautta lukion vahvuutta. En ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että enää tänä päivänä yksi kurssi jotain oppiaineitta lukiossa olisi mitenkään välttämätöntä osaamisen ja saatikka taitojen näkökulmasta tässä tietoyhteiskunnassa. Yleensäkin kannattaisi hieman pohtia sitä minkä verran opetetaan tietoa ja minkä verran taitoa hallita tietoa. Ehkä tämä suhde voisi hieman enemmän kääntyä taidonhallinnan suuntaan vaikka lukio säilytetäänkin yleissivistävänä opinahjona. On varmasti kuitenkin tosiasia, tunnustettava tosiasia, sekin, että lukio ei enää millään pysty tarjoamaan sitä kaikkea tietoa mitä tämä maailma sisällään pitää ja toisaalta onko tällaisessa maailmassa se enää tarpeekaan. Tarpeellisempaa olisi hyvän yleissivistyksen osana omata taidot hallita ja käsitellä tietotulvaa.

Yhtenä erittäin merkittävänä ohjaajana haluan jatkossa kuitenkin pitää myös sen, että lukion ja ammatillisen koulutuksen tutkinnot säilyvät erillään. Ne ovat omat linjansa tulevaisuuteen. Mutta tämä ei estä yhteistyön lisäämistä eikä sitäkään tarvetta, että lukionkin yhteyttä työelämään tulee vahvistaa. Mutta suunnitelmat Ruotsin mallisesta Nuorisokoulusta kannattaa haudat alkuunsa. Sen surkeat tulokset on helpolla luettavissa tai haettavissa naapurimaasta. Mutta sen sijaan niin ammatillisen koultuksen kuin lukiokoulutuksenkin tulevaisuuteen kannattaa laittaa merkittävällä tavalla lisää panoksia. Ne ovat panostuksia tulevaisuuteen.

Jäämmekin odottamaan nyt toimia opetusministeri Jukka Gustafssonilta lukiokoulutuksenkin uudistamiseksi. Uudistustyötä ei saa haudata vaikka taloudessa olisikin tiukkaa. Tai itseasiassa juuri silloin pitää panostaa ja kehittää koulutusta ja sen kautta osaamista. Vain hyvällä ja korkealla osaamisella tällainen pieni maa pärjää tulevaisuudessakin.

Nyt kello jo kohta kahdeksan ja tiistai-aamu. Aikainen herätys tänään ja nyt jo töitä tovi omassa työhuoneessa kotosalla. Eduskunnassa kuitenkin jo odottavat valtakunnan asiat ja sinne nyt suunnataan. Pitkä päivä luvassa.

Päivä venyi ja kokouksia riitti. Mutta paljon saatiin valmistakin tai ainakin eteenpäin. Iltapäivällä kävin vielä ”keikalla” sivistysvaliokunnassakin missä tarvittiin päätösvaltaa asioiden eteenpäin viemiseksi. Hyväksyimme sivistysvaliokunnassa opintotukilain muutoksen yhdellä korjauksella. Emme hyväksyneet hallituksen esitystä siitä, että lukiokoulutuksessa opintotukea ei myönnettäisi kesä-, heinä- eikä elokuulle. Halusimme korjata esitystä niin, että muutos ei asettaisi toisen asteen opiskelijoita keskenään eriarvoiseen asemaan, kun ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoilla on mahdollisuus kesäopintoihin ja kesäopintotukeen mutta lukiokoulutuksessa tätä ei olisi. Painotimme mietinnössä myös sitä, että opintotukijärjestelmän kehittämistä on välttämätöntä jatkaa. Järjestelmässä on edelleen puutteita ja epäkohtia, jotka vaativat selvittämistä ja opintotukilainsäädännön kokonaisuudistusta. Järjestelmä ei nykyisellään myöskään ole kannustava eikä tue päätoimista yksilöllistä opiskelua.

Valiokunta piti tärkeänä muutosta, joka nyt pidentää opintorahan ja asumislisän vapaaehtoisen palauttamisen määräaikaa kahdella kuukaudella eli maaliskuun lopusta toukokuun loppuun. Tämä muutos parantaa opiskelijan mahdollisuuksia seurata kalenterivuoden aikaisia tulojaan ja palauttaa liikaa maksettu tuki vapaaehtoisesti määräaikaan mennessä. Tällöin vähenisi myös takaisinperintöjen määrä ja siihen liittyvä korkea 15 %:n korotus. Opiskelijoiden itsensä mukaan muutos helpottaisi useiden tuhansien opiskelijoiden tilannetta joka vuosi. Näin siis taas yksi asia kuntoon ja laki voimaan 1.1.2013 alkaen.

Päivällä myös Radio Hämeen Politiikan Puhemylly mm. EU-asioiden parissa ja myös ikäihmisten hoivakysymysten ympärillä. Itse totesin, että olisi tärkeää kehittää palveluita niin että jokainen voisi mahdollisimman pitkään itse päättää omasta elämästään ja arjesta. Valitettavan usein kuulee palautetta, että laitoksissa sänkyyn on mentävä tietyllä kellonlyömällä nukuttaa tai ei ja kahvia juodaan silloin kun niin on yhtymähallituksessa päätetty. Kyse siis todellakin resurssien alimitoituksesta ja hoitajilla ei vain yksinkertaisesti ole mahdollisuuksia riittävän yksilölliseen hoitoon vaikka heillä ammattilaisina sitä onkin. Nyt onkin tärkeää, että peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsson pitää kiinni puheistaan ja lupauksistaan ja vanhuspalvelulakiin saadaan selkeä ja vahva kirjaus kaikkien oikeudesta hoitoon ja myös kirjaus riittävästä henkilöstöstä. Nyt näyttää pahasti siltä, että ministeri on lipeämässä uudistuksen tärkeimmistä kohdista. Mutta työtä tehdään, että laista saadaan vielä hyvä ja sen hengen mukainen mitä aikanaan työn käyntiin ja käytännössä jo valmiiksikin saattanut ministeri Paula Risikko päätti. Silloin siitä tulee hyvä ja riittävä.

Päivän suuret uutiset kuitenkin Kreikasta. Maassa ei ole päästy sopuun hallituksesta ja nyt tieto kertoo, että maassa järjestetään uudet vaalit kesäkuussa. Pahaa pelkään, että uusissa vaaleissa ei ratkaisuja löydy. Toivotaan parasta.

 

 

 

Kommentit