Lopen kuntaliitoskyselyn tulokset valmistuneet – loppilaiset suhtautuvat kuntaliitokseen kielteisesti

Blogi, maanantaina 07.09.2015

Kotikunnassani Lopella toteututeeiin kuntalaisille kuntaliitosta koskeva kirjekysely elokuussa. Tänään keskusvaalilautakunta julkisti kyselyn tulokset. Vastausvaihtoehtoja oli kuntaliitosasiassa kolme. Joko vastaaja kannattaa kuntaliitosta, vastustaa sitä tai ei osaa sanoa kantaansa asiaan. Vastausten perusteella loppilaisista 83,1 % vastustaa kuntaliitosta ja 13,3 % kannattaa sitä. Vastanneista 3,2 % ei osaa sanoa kantaansa asiaan. ”Ääniä” henkilökohtaisessa kotiin nimellä toimitetussa kyselyssä annettiin 4667 eli 72,1% äänioikeutetuista. Kaiken kaikkiaan kirje lähetettii 6471 loppilaiselle.

Lopen Keskusvaalilautakunta käsitteli kirjekyselyn vastaukset viime lauantaina ja vastausten perusteella loppilaisista 83,1 % vastustaa kuntaliitosta ja 13,3 % kannattaa sitä. Vastanneista 3,2 % ei osaa sanoa kantaansa asiaan. Annetuista näkemyksistä hylätyksi tuli 0,4 %. Vastaus hylättiin siinä tapauksessa, jos annetuista vaihtoehdoista oli rastittu useampi kohta tai mitään vaihtoehdoista ei ollut valittu. Vastaus hylättiin myös silloin, jos yhdessä vastauskuoressa oli palautettu useampi vastauskortti.

Kyselyssä siis pyydettiin vastaamaan myös muutamaan taustakysymykseen. Halusimme tietää vastaajan ikäryhmän ja asuinalueen postinumeron mukaan. Annoimme myös vastausoikeuden 16-17-vuotiaille nuorille ja kyselyn vastausten perusteella kuntaliitosta kannattavivatkin eniten juuri 16–17-vuotiaat nuoret. Ikäryhmästä 20,9 % kannattaa kuntaliitosta. Nuortenkin kohdalla siis vastustajia on selkeästi enemmän. Kuntaliitosta vastaan ovat selkeimmin yli 63-vuotiaat kuntalaiset. Vastustajia on 85,6 % ikäryhmään kuuluvista vastaajista.

Näkemykset jakautuvat suuresti myös vastaajan asuinpaikan mukaan. Myönteisimmin kuntaliitokseen suhtaudutaan Kormussa, jossa 38,6 % kannattaa kuntaliitosta. Eniten kuntaliitosta vastustavia löytyy Pilpalasta, Vojakkalasta, Topenolta ja Läyliäisistä, joissa lähes 90 % kyselyyn osallistuneista asukkaista vastustaa liitosta.

Kuntalaiskyselyn tulos kertoo loppilaisten näkemyksestä kuntaliitosasiassa. Kunnassa päätösvalta kuntaliitosasiasta kuuluu kuitenkin valtuustolle. Valtuusto ratkaisee kokouksessaan 28.9.2015, toteutetaanko kuntaliitos vai ei. Oma arvioni on, että kuntaliitosta ei tässä vaiheessa tule. Valtuutetuista selkeä enemmistö on jo kertonut vastustavansa liitosta. Mutta lopullisesti siis asia päätetään tämän kuun lopussa.

Kotikunnan tilanne ei tule missään tapauksessa olemaan helppo. Vaikka laitoimme kuntamme taloutta kuntoon määrätietoisesti viime vuosien aikana niin taloutemme on edelleen hyvinkin veitsenterällä. Palvelumme vieläkin ohuemmalla. Näyttää siltä, että tänä vuonna rahamme eivät tule riittämään suunnitellusti ja pahaa pelkään, että emme pysty pitämään myöskään palvelulupaustammekaan halutulla tavalla. Vähän parempi arki ei välttämättä toteudu. Lisäksi ensi vuoden talousarvioon kohdistuu jo nyt merkittäviä veronkorotuspaineita ja ne voivat vielä pahentuakin. Oman arvioni mukaan kuntavero tulee Lopella kiristymään ensi vuonna. Mahdollisesti myös kiinteistöverot. Näistäkin toki lopullisen päätöksen tekee Lopen kunnanvaltuusto vuoden toiseksi viimeisessä kokouksessaan ja mielelläni olisin korotustarpeesta väärässä. Loppuvuoteen mennessä tiedämme paremmin mikä on taloutemme tilanne ja päätökset tehdään silloin parhaan mahdollisen tiedon valossa. Muutokset voivat tulla monelle yllätyksenäkin.

Tilanne on tosin monella muullakin kunnalla jatkossa samanlainen. Kuntataloudessa on edessä erittäin vaikeat ja haastavat ajat. Tosiasia on sekin, että ei kuntaliitoskaan rahaa puussa kasvata. Hartioita se toki kasvattaisi kestämään muutoksia ja hakemaan myös myönteistä kasvua.  Elämme mielenkiintoisia aikoja.

Kello 22.03 ja kotona iltaa. Teeleipiä tänään yläasteen köksätunteja muistellen leivoin lasten kanssa. Juuri sopivaa iskälle ja lapsille vaikeusasteeltaan ja niin hyvää yhdessä voin kanssa herkutellen.

Mutta päivä siis tänään ensin ympäristölupa-asioiden parissa Riihimäellä ja sitten kunnanjohtajan kehityskeskustelussa Lopella jne. Isoja mielenkiintoisia asioita ja myös tuo kuntaliitoskyselyn tuloskin toki keskusteluttanut niin kaupassa kuin Shellin parlamentissäkin. Itse tiedän kuinka ahtaassa tilanteessa kuntamme on palveluiden kanssa ja myös talouden kanssa, mutta kuntakyselyn tulos kyllä yksiselitteisesti kertoo, että itsenäisyys on nyt meille loppilaisille tärkeää. Ja minusta on tärkeää jos ja kun valtuusto kielteisen päätöksen kuntaliitoksesta tekee niin sitten vastata myös kuntalaisten huutoon. Aika kovaa ääntä on ollut siitä, että Lopella pitää tuo lääkärivastaanotto olla jatkossakin. Sen toteuttaminen terveyskeskuskuntayhtymän osakkaana voi olla vaikeaa, mutta halutessaan siihenkin ratkaisu löytyy. Myös kyläkoulut ovat olleet tässä isossa kuvassa. Itse uskon, että parhaiten ne olisimme voineet nimenomaan turvata osana isompaa kuntaa, mutta nyt niistä on pidettävä huolta myös itsenäisenä Loppena. Ja myös muutamat muut asiat ovat olleet vahvasti esillä mm. elinkeinopolitiikassa ja maapolitiikassa ja niihinkin huutoihin on vastattava. Itse en ainakaan tule hyväksymään sitä, että Lopen tie olisi näivettymisen tie ja palveluiden ulkoistamisen ja alasajon tie. Itse haluan jatkossakin pitää huolta siitä, että loppilaisetkin saavat hyvät palvelut. Ja tästä on pidettävä kiinni nyt syyskuussa, mutta myös syyskuun jälkeenkin. Mutta palataan näihin kun valtuustomme on päätöksensa tehnyt.

Huomenna sitten aamusta eduskuntaa kohden ja syysistuntokausi käyntiin. Vaikea syksy sielläkin edessä ja talous ja palvelut puhuttavat varmasti monena päivänä, iltana ja yönäkin. Huomenna se alkaa.

 

Kommentit