Eduskunnan syksy käyntiin – Lupaukset vietävä päätöksiksi

Blogi, tiistaina 08.09.2015

Tänään aloitamme eduskunnassa syysistuntokauden. Ensimmäinen iso asia on heti pöydällä kun käymme istuntosalissa lähetekeskustelun eläkepaketista. Siinä hallituksen esityksen mukaan vanhuuseläkeikää nostetaan asteittain vuodesta 2017 alkaen. Uudistus koskisi siis vuonna 1955 syntyneitä ja sitä nuorempia. Muiden eläkeikään ei siis muutoksella olisi vaikutuksia. Lisäksi esimerkiksi osa-aikaeläke lakkautettaisiin ja korvattaisiin osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Uusi eläkemuoto olisi myös raskaasta työstä myönnettävä työuraeläke. Tuolta löytyy hieman laajemmin tämän ison muutokset linjaukset: Eläketurvakeskus

Keskustelemme tänään myös ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain sekä tieliikennelain muuttamisesta. Ja heti tässä alkusyksystä saamme myös tiedoannon kaatuneen yhteiskuntasopimuksen korvaavista toimenpiteistä. Ja pöytäämme tulee toivottavasti myös mahdollisimman suuri määrä kevään hallitusneuvotteluissa sovituista asioista. Maamme talous vaatii nyt päätösten saamista arkeen ja käytäntöön. Pelkkä hallitusohjelma ei vielä maamme vaikeaa tilannetta korjaa.

Eduskunta aloitti siis tänään syyskauden ja tänään myös julkistettiin hallituksen toimet työmarkkinajärjestöjen kaataman yhteiskuntasopimuksen korvaamiseksi. On ollut hämmentävää lukea mm. STTK:n, SAK:n ja PAM:n edustajien kommentteja esityksen julkistamisen jälkeen. Heillä kuitenkin oli täysi mahdollisuus itse rakentaa kokonaisuus vastaavan vaikutuksen aikaansaamiseksi. Tätä he eivät halunneet tehdä vaan päättivät neuvottelut jo ennen niiden alkamista tietäen, että hallituksen on tämän jälkeen pakko tehdä vastaavat toimet. Miksi tästä paketista tuli tällainen johtuu siitä, että työmarkkinajärjestöillä olisi ollut käytettävissä paljon ennemmän ja erilaisiakin keinoja vastaavan tuloksen saavuttamiseksi. Hallituksella vain ne joita voidaan muuttaa lainsäädännöllä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä koolla. Politiikan vaikea syksy käynnistyy...

Kokoomuksen eduskuntaryhmä koolla. Politiikan vaikea syksy käynnistyy…

Tässä yhteenvetoa nyt perussuomalaisten, keskustan ja meidän yksimielisesti hyväksymästä yhteiskuntasopimuksen korvaavasta paketista:

1. Loppiainen ja helatorstai muutetaan palkattomiksi vapaapäiviksi

Tämä tehdään vuosityöaikaa lyhentämättä. Käytännössä siis hallitus ei pakota tekemään töitä pyhänä, mutta pyhäpäivät ovat palkattomia vapaita. Esimerkiksi loppiaisen vapaan voi korvata lauantaina.

2. Ensimmäinen sairauspäivä on jatkossa palkaton

Sairauspäivien korvaustasoa alennetaan niin, että ensimmäinen päivä on vastaisuudessa palkaton. Tämän jälkeen 2-9 sairaspäivältä maksetaan 80% palkasta. Ja sitten korvauksista vastaa Kela. Malli on vastaavanlainen kuin Ruotsissa ja tämän vaikutus yksikkötyökustannuksiin on 1,3 prosenttia.

Huomioitava on se, että tämä ei koske sairaanlapsen hoitamaan jäämistä. Eli oikeus jäädä kotiin sairasta pientä lasta hoitamaan nykyiseen tapaan säilyy. Tämäkin siis vastaavasti kuin nykyisin on Ruotsissa.

3. Sunnuntaikorvauksia leikataan

Sunnuntaikorvauksia pienennetään sadasta prosentista 75 prosenttiin. Osa olisi tehnyt leikkauksen jopa puoleen, mutta onneksi saimme tämän nyt edes näin. Pienipalkkaisilla naisvaltaisilla aloilla sunnuntaityö muodostaa nimittäin merkittävän osan palkasta kuten myös palomiehillä ja poliiseillakin. Ei siis kyse vain naisvaltaisista aloista, mutta toki hoitoalalla paljon heitä joita tämä koskee. Yksi vaihtoehto olisi ollut leikata kaikkia erityiskorvauksia vähemmän eli myös ilta- ja yölisiä. Mutta itse pakon edessä pidin tätä leikkausta parempana. Ilta- ja yölisät minusta ainakin paremmin perusteltavia kuin tuplapalkka sunnuntaina päivällä. En tiedä oletteko lainkaan samaa mieltä?

4. Ylityökorvaukset puolitetaan

Tällä säästetään ehkä 0,4 prosenttia yksikkötyökustannuksista. Tämän arviointi ehkä näistä vaikeinta, mutta tuota koko luokkaa kuitenkin.

5. Lomia lyhennetään erityisesti julkisella sektorilla

Pitkiä, erityisesti julkisella sektorilla olevia lomia lyhennetään 38:sta 30:een työpäivään.

6. Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksuja alennetaan

Taso alenee 1,72 prosenttiyksikköön vuoden 2017 alusta. Nyt taso on 2,02 prosenttiyksikköä.

 

Ja näiden kovien työntekijöitä koskettavien muutosten lisäksi halusimme vastinparina myös parantaa työntekijöiden asemaa erityisesti muutosturvaa.

1. Työntekijöiden muutosturvaa parannetaan

Kun työntekijä irtisanotaan, hänellä on oikeus työllistymistä edistävään valmennukseen. Valmennuksen arvo vastaa vähintään yrityksen keskimääräistä kuukausipalkkaa. Tämä koskee yrityksiä mitkä työllistävät yli 20 henkilöä. Tämän on arvioitu hyödyttävän erityisesti pienipalkkaisia työntekijöitä vaikessa paikassa.

2. Työterveyshuolto jatkuu irtisanomisen jälkeen

Työnantajan on tarjottava yli 20 hengen yrityksessä työterveyshuollon palvelut kuuden kuukauden ajan irtisanomisajan jälkeen.

3. Perhevapaakustannuksia tasataan

Nuorten naisten työllistymistä edistetään tasaamalla perhevapaista työnantajille aiheutuvia kustannuksia 2 500 euron kertakorvauksella. Tämä on ollut meidän kokoomuksen yksi kärkitavoite jo pitkään ja nyt saimme sen väännettyä tässä paketissa maaliin. Merkittävä juttu ja tästä tänään jo aiemmin kannanoton julkisuuteen annoinkin. Se löytyy tuolta Uutiset-sivultani.

Mutta mielelläni siis otan tästä kokonaisuudesta vastaan myös palautetta. Toivon, että se on sellaista missä ei vain sanota ei vaan esitetään sitten vaihtoehtoja. Ja pitää muistaa se, että nyt käytettävissä ei ole pekkapäivät yms. vaan vain toimenpiteet joita voidaan tehdä lainsäädäntöä muuttamalla.

Paketti on kova ja koskettaa todella monia. Itse olisin hieman hakenut tasapainoa toisellalailla mm. siihen, että uudistukset eivät olisi koskettaneet näin kovaa mm. hoiva-alaa sairaanhoitajia ja lähihoitajia sekä poliiseja ja palomiehiä. Mutta kokonaisuus nyt muotoutui tällaiseksi. Valitettavasti. Mutta tekemättä ei voinut jättää.

Ja tämä pitää myös ajatella niinkin, että aiemmin olemme päättäneet jo kipeistä leikkauksista lapsiperheille. eläkeläisille ja työttömillekin. Tämä on osaltaan siis työssäkäyvien vastuunkantoa tässä vaikessa tilanteessa. Ja vaikutukset onneksi merkittävät myös työpaikkojen näkökulmasta. Tämä tullee varmasti turvaamaan monet nyt uhattuna olevat työpaikat ja vähentämään irtisanomisia ja konkurssejakin ja loppupelissä myös luomaan tähän maahan joka tapauksessa kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.

Mutta nyt kello jo 22.25 ja aika kääntää sivua huomiseen. Palaan näihinkin aiheisiin varmasti tässä vielä monta kertaa.

 

Kommentit