Lopen kunnanvaltuusto päätti äänestyksen 18-9 jälkeen liikuntahallin rakentamisesta – Usko, että liikuntaan laitetut eurot tulevat monin kerroin takaisin

Blogi, maanantaina 28.02.2022

Lopen uuden urheiluhallin julkisivukuvat.

Lopen kunnanvaltuusto päätti tämän illan kokouksessaan uuden liikuntahallin rakentamisesta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 18-9. Liikuntahallin puolesta äänestivät Tiina Seppälä (kok), Timo Heinonen (kok), Satu-Maria Hietala-Virtanen (sit), Kaisa Ketonen (sit), Jorma Kilpiäinen (sit), Sami Kindt (ps), Susa Lehtinen (kok), Joni Lähde (sit), Antti Mikkola (kok), Jarkko Mikkola (kok), Asko Niemelä (kesk), Pilvi Ojala (vihr), Marianna Rautiainen (vas), Marko Saikkonen (sd.), Ari Salomaa (sd.), Marja Ukkola (kesk), Sirpa Hopearuoho (kok) ja Tiia Hervala (kok).

Liikuntahallin rakentamista vastaan äänestivät Suvi Louhelainen (kesk), Leila Ahlqvist (sd), Aimo Alho (kesk), Anne Eve (kesk), Heli Lehtilä-Salmi (LN), Petri Mustajoki (kesk), Kirsi Mäkilaine (ps.), Juhana Männistö (kok) ja Antti Salminen (kesk).

Vaikeiden maailmanpoliittisten tapahtumien keskellä tämä päätös sai kuitenkin onneksi edes pienen hymyn kasvoilleni. Pitkä työ – 20 vuotta – ja haave on näin valmis toteutumaan. Rakas kotikunta saa lopultakin ajanmukaiset ja mitat täyttävät harrastusmahdollisuudet myös futsalille, käsipallolle ja salibandylle. Lähes 30 vuotta kestänyt liian pienen Elmolan ahdinko tulee näin päätökseen.

Loppihan sai uudelle liikuntahallille viime keväänä 2021 täyden +750 000 euron valtion liikuntapaikkarakentamisen tuen. Vaikka kustannukset ovat nyt nousseet, niin en usko niiden laskevan tulevaisuudessakaan niin paljoa, että rakentamista nyt lykkäämällä, menetettävän valtiontuen määrä kuitattaisiin sillä. Pahalta näyttää, että tämä maailman kriisi tulee kustannuksia ehkä tulevaisuudessa vaan edelleen nostamaan.

Itseasiassa kustannusten nousu näytti olleen hyvinkin tarkkaan samaa luokkaa kuin hetki sitten jo päätetyn Läyliäisten uuden paloaseman kohdallakin oli.  Katsoin myös Janakkalan Tervakosken hallin kustannuksia. Se maksoi saamani tiedon mukaan n. 8,4 miljoonaa euroa. Tervakosken hallin kustannuksilla meidän Lopen uuden urheiluhallin hinnaksi olisi tullut 6,4-6,5 miljoonaa euroa eli halliamme ei todellakaan ole mitenkään ylisuunniteltu tai -valmisteltu. Eikä halli ole mikään monumentti vaan silkkaan kovaan käyttöön tehty perusliikuntahalli. Hallimme on suunniteltu nimenomaan vain käyttöön ja hyvinkin tarkasti niin, että mitään turhaa ei tehdä vaan tehdään vain olennainen ja toimiva kokonaisuus.

Liikuntahallin tarve ei ole poistunut minnekään. Se on ollut sama ja kasvava viimeisen reilun kymmenen vuotta, jopa koko 2000-luvun ja itse näen tämän myös erinomaisena vetovoima- ja pitovoimahankkeena kotikunnallemme. Luotamme huomiseen. Itseasiassa kuntamme on viime vuosina myynyt ylivoimaisesti eniten omakotitalotontteja alueellamme ja kuntamme siis houkuttaa myös uusia asukkaita ja varmasti lapsiperheitäkin.

Uusi halli tarjoaa muun muassa futsalille (sisäjalkapallolle), käsipallolle ja salibandylle ajanmukaiset ja mitat täyttävät sisätilat, mutta myös parantaa liikuntatilojen tarjontaa kaikelle urheilulle ja liikunnalle. Saamme myös lisää vuoroja ikäihmisten liikuntaan, erityisryhmien liikunnalle ja myös erilaiselle pelailulle ja liikunnan harrastamiselle. Uusi halli tarjoaa Lopelle myös esteettömät tilat, mitä nykyinen Elmola ei ole pystynyt tarjoamaan. Tämä avaa myös mahdollisuuden kehittää vanhaa Elmolaa uudelleen muun muassa lentopalloon, koripalloon, kamppailulajeille, tanssille, voimistelulle ynnä muuta sellaista ja toisaalta viedä Loppisalia vahvasti kulttuurin, taiteen ja konserttien saliksi. Hankkeesta hyötyy siis monet. Oma haaveeni on, että Loppisali voitaisiin ”pyhittää” kokonaan taiteelle ja kulttuurille ja ehkä tulevaisuudessa, jos koulukeskuksen koulutilojen tarpeet sen mahdollistaisivat, myös ottaa Lopen Opiston taide- ja kulttuurikäyttöön myös A-talon vanhat kirjastontilat. Tällöin Loppisalin yhteyteen voisi kehittyä aito Lopen Kulttuurinkeskus.

Todetaan nyt vielä täälläkin, että kuntamme isot investoinnit on tehty ja kiinteistöt kunnossa. Päiväkodit, esikoulutilat, isot koulut ja niin edelleen on tehty ja täällä edessä on vain peruskorjauksia ja normaalia ylläpitoa. Myös vanhustenhoidon uuden Eedilän rakentaminen on nyt etenemässä niin, että se ei kuntamme velkataakkaa tai taloutta tule rasittamaan. Kuntamme velkataakkaa onkin viime vuosina pystytty laskemaan ja taloutemme on hyvällä perustalla. Viime vuoden tilinpäätös tulee olemaan reilusti ylijäämäinen. Itseasiassa vuoden 2021 tilinpäätöksen viivan alle tullee jäämää jopa reilu 2 miljoonaa euroa.

Saimme myös kunnanhallitukselle ja valtuustolle käyttötilastojen ja -tarpeiden lisäksi erittäin tarkan ja seikkaperäisen laskelman hallin käyttökustannuksista, hallin vaikutuksista kunnan velkataakkaan sekä velanhoitokustannuksiin ja poistoihin. Kunnanjohtaja Mikko Salmela ja talousjohtaja Jenny Salmela kävivät meille talousasiat perusteellisesti läpi ja yhteenveto oli selvä: Lopen kunnan talous kestää hallin rakentamisen ja käytön eikä se aiheuta kunnalle veronkorotuspainetta. Vapaa-aikapäällikkö Tuula Pirinen kävi seikkaperäisesti läpi liikunnan ja urheilun ja kulttuurin tilantarpeet ja tekninen johtaja Tapio Jokela hallin tekniset suunnitelmat. Voisin sanoa, että viranhaltijat ovat tehneet 10+ työtä tämän parissa.

Lainoistamme jotkut ovat olleet huolissaan. Niistä lyhyesti vielä: Kunnan lainakanta oli korkeimmillaan vuonna 2010 ja laski sitten useamman vuoden peräkkäin. Vuonna 2016 velkamäärä jälleen isompien investointien myötä hieman nousi, mutta kääntyi pian jälleen laskuun ja on ollut laskevalla uralla viimeiset vuodet. Kunnan lainakanta oli 31.12.2021 yhteen n. 15,6 miljoonaa euroa eikä pitkäaikaista lainaa ole nostettu lainkaan vuosina 2020-2021 ja näin ollen kunnan lainakanta on laskenut vuodesta 2016 alkaen.

Lainamäärä per asukas oli vuonna 2010 2 638 euroa ja laski sieltä vuoteen 2015 mennessä 1975 euroon. Se nousi vuonna 2016 2 633 euroon ja oli viime vuoden lopussa enää 2005 euroa. Kuluva vuosi tulee nostamaan lainamäärän euroa/loppilainen 2330 euroon, mutta nousu on lyhytaikainen ja jo vuonna 2023 lainamäärä laskee 2216 euroon ja vuonna 2024 takaisin 1968 euroon. Siis nykytilannetta (2005e) alhaisemmaksi vaikka uuden urheiluhallin rakennammekin (1968e). Eli velkamäärämme ei siis todellakaan tule mitenkään räjähtämään tämän myötä eikä suunnitelmavuosienkaan suunniteltujen investointien myötä.

Hallin vuotuiset käyttömenot on laskettu 96 000 euroon. Tämä lienee selvästi yläkanttiin, sillä Tervakosken hallin ensimmäisen vuoden käyttökustannukset olivat tietojeni mukaan noin 50 000 euroa. Lainan korkokulut ovat noin 13 000 euroa ensimmäisen vuoden mukaisesti ja poistot 30 vuoden suunnitelmalla 124 000e.

Alueen parkkipaikkajärjestelyihin oli aiemmin varattu 500 000 euron kustannukset. Näitä parkkialueita, mitkä siis palvelisivat koko Isokorkeen aluetta eli muun muassa hiihtoa, luistelualueita, frisbeegolf -rataa ja muita ei nyt suunnitella tässä laajuudessa tehtäviksi, vaan alueen olemassa olevaa parkkipaikkakapasiteettiä tullaan käyttämään hallin osalta ja lisätarve tullaan kattamaan soraparkkialuein. Mittavista parkkialueinvestoinneista on siis luovuttu ja niitä arvioidaan myöhemmin, jos tilanne ja tarve muuttuu.

Itse luotan Lopen tulevaisuuteen. Emme ole valoja sammuttamassa, vaan sytyttämässä uusia. Katsomme luottavaisena tulevaisuuteen ja toivotamme uudet asukkaat tervetulleiksi Lopelle.

Haluan vielä kerran kiittää tämän Lopen Urheiluhallin valmisteluun osallistuneita ja hankettamme alusta asti tukeneita. Iso kiitos kuuluu myös edelliselle teknisellejohtajallemme Timo Rahikaisella ja haluan myös kiittää urheilun parissa toimivaa Olli Aaltoa erinomaisen hyvästä taustatuesta hallin suunnittelun varrella. Iso kiitos kaikille, jotka olette tätä projektia olleet eteenpäin viemässä. Muistetaan, että…

Liike on lääke!

Meidän tavoite Lopella on myös tulevaisuudessa Suomen liikkuvin kunta. Sitäkin kohden tämä panostus liikuntaan ja urheiluun meitä vie.

Valtuusto hyväksyi myös tänään Kokoomuksen Susa Lehtisen valtuustoaloitteen toimet, joilla kuntaamme kaavoitetaan nyt myös pienempiä omakotitalotontteja taajamiin. Monet haluavat rakentaa omakotitalon, mutta eivät todellakaan kaipaa isoa pihaa tai nurmenleikkuuta. Nyt saamme tällaisiakin ajanmukaisten toiveiden mukaisia tontteja perinteisten isompien tonttien rinnalle tarjolle. Samalla tänään Susa Lehtisen lisäysesityksellä valtuustossa käynnistimme rakennusjärjestyksen päivittämisen niin, että haja-asutusalueiden minimitonttikoko pienennetään tämän vuoden aikana nykyisestä puolesta hehtaarista 2000 neliöön. Tämä tulee myös lisäämään tonttitarjontaa kylistä ja haja-asutusalueilta. Totean nyt vielä, että tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että ei jatkossakin voisi ostaa 5000m2 tai vaikka hehtaarin tontin, jos sellaisen haluaa ja joku sellaisen myy. Eli monipuolistetaan myös haja-asutusalueiden tonttitarjontaa näin. Hienot esityksestä Susalta ja heti kaksi isoa päätöstä maaliin! Onnea Susa!

Lopen kunnanvaltuusto sai tänään tiedoksi myös kunnan luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset. Näissä luottamushenkilöiden tulee kertoa mm. seurojen ja yhdistysten hallitusten jäsenyydet ja myös keskeinen varallisuus. Tässä yhteenveto lainvaatimista sidonnaisuusilmoituksista.

Vaikka kotikunnan liikuntahallipäätös saikin tänään hymyilemään, niin jo hetkeä myöhemmin, mielen valtasi jälleen suru ja vihakin. Mahdoton ymmärtää, mitä Putinin Venäjä maailmassa tällä hetkellä tekee.

 

 

Kommentit