Lopen kokoomus esittää Loppi-lisän oltava riittävä ja kuntarajat eivät saa olla este palveluille

Uutiset, keskiviikkona 16.05.2007

Lopen kokoomuksen hallitus ja valtuustoryhmä esittää, että syksyllä käyttöön otettavan yksityisen lastenhoidon kuntalisän eli ns. Loppi-lisän tulee olla suuruudeltaan riittävän kannustava. Kokoomuslaiset ottivat kantaa asioihin hallituksen ja valtuustoryhmän yhteiskokouksessa. Samalla kokoomuslaiset esittävät, että seutukunnalla käynnistetään työ kuntarajojen poistamiseksi peruspalveluiden tieltä.

Lopen kokoomuslaiset pitävät tärkeänä, että valtuuston päätöksen mukaisesti syksyllä käyttöönotettavan Loppi-lisän kokeilussa onnistutaan. Kokeilun tavoitteena on lisätä perheiden valinnanmahdollisuuksia lasten päivähoidon valinnassa.

– On tärkeää, että perheille annetaan erilaisia mahdollisuuksia ratkaista omat lastenhoitoasiat. Perhepäivähoitajat, ryhmikset ja päiväkodit luovat hyvän perustan, mutta mahdollisuus myös yksityiseen lastenhoitoon tai kotihoitoon on tärkeää, totesivat Lopen kokoomuslaiset.

Kokoomus esittää, että uuden Loppi-lisän tulee olla suuruudeltaan sellainen, että se aidosti antaa perheille mahdollisuuden valita myös kotihoito lasten hoitomuodokseen. Kokoomuslaiset esittävätkin, että Loppi-lisän suuruudeksi määritellään perhekohtaisena tukena 300 euroa.

– Tälläkin summalla kunta säästää vielä lastenhoidossa merkittävästi. Kunnallinen lastenhoitopaikka maksaa kunnalle yli 1000 euroa kuukaudessa. Samalla myös tilojen lisärakentamistarve voisi helpottaa.

Kokoomuslaiset pitävät tästä huolimatta kuitenkin tärkeänä, että Launosten päiväkodin rakentaminen toteutetaan mahdollisimman nopealla aikataululla ja muutenkin päivähoidon tilaratkaisuista huolehditaan ajanmukaisesti tulevaisuudessakin.

Samalla Lopen kokoomuslaiset esittävät, että Hyvinkää-Riihimäen talousalueella aloitetaan neljän kunnan yhteinen selvitystyö sen eteen, että kunnat muodostaisivat yhtenäisen päivähoitoalueen. Tämän jälkeen vanhemmat voisivat hakea lapselleen päivähoitopaikkaa kaikkien kuntien päivähoitopalveluista asuinkunnasta riippumatta.

– Kuntien välisessä yhteistyössä on tärkeää ajatella niiden vaikutusta ensi sijaisesti kuntalaisten näkökulmasta. Nyt keskusteluissa usein esillä on vain raha. Päivähoito on hyvä paikka aloittaa aito yhteistyö ja laajentaa sitä sitten myös muihin vastaaviin palveluihin.

….

Lopen kokoomuksen hallituksen ja valtuustoryhmien tiedote 15.5.2007

Kommentit