Nuorten Osallisuushanke Pikkuparlamentissa Rasvaa koulutuksen ja elämän nivelvaiheisiin

Uutiset, torstaina 17.05.2007

Eduskunnan Pikkuparlamentissä järjestettiin sivistysvaliokunnan ja Nuorten Osallisuushankeen yhteinen Ota osaa –seminaarin toukokuun 16. päivänä. Seminaarissa pohdittiin loppuaan lähestyvän nelivuotisen hankkeen onnistumista ja toimintaa ja pohdittiin keinoja nuorten osallisuuden vahvistamiseen, koulukeskeyttämisten vähentämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

– Olen seurannut itse hanketta varsin aktiivisesti alusta asti. Tämä sellainen hanke mille oli ja on edelleen selkeä tavoite. Itse toivonkin, että tämäntyylliseen toimintaan saadaan myös tulevaisuudessa suunnattua hankevaroja, totesi kansanedustaja Timo Heinonen seminaarin jälkeen.

Vuosille 2003-2007 ajoittuvassa Nuorten Osallisuushankeessa on mukana 37 seudullista osahanketta yli 70 kunnassa. Hämeessa Lammilla on toteutettu yksi osahanke – Lammi: Nuorten Noste – Osallisuus Tuo Elinvoimaa.

Nuorten Osallisuushanketta hallinnoi opetushallitus yhdessä Nuorisoyhteistyö Allianssi ry.n kanssa ja hankkeen toimiaikana toimiviksi havaittuja ohjelmia ja toimintamalleja pyritään jatkamaan itse hankkeen päättyessä tämän vuoden lopussa.

– Toivotaan, että hyvät mallit jäävät elämään niiden omilla alueilla, mutta myös leviävät ympäristöön ja mielellään kokon Suomeen. Tehtävää tällä saralla riittää, totesi Heinonen.

Nuorten osallisuushankeen tavoitteena on ollut luoda pysyviä käytäntöjä ja toimintamalleja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Hankkeessa ollaan kehitetty myös nuorten elinolojen hoidon yhteistyökäytäntöjä.

– Yksi erityisen tärkeä kohderyhmä tässä on ollut peruskoulun päättövaiheessa olevat nuoret. Tavoitteena on ollut löytää jokaiselle se oma uran alku ja jatko-opiskelupaikka. Nytkin seminaarissa kuulimme ja näimme muutamia esimerkkejä miten tukitoimilla nuoret olivat löytäneet omalle uralle alun, kertoi Heinonen.

Lisäksi hankkeen kautta on herätelty kuntia huomioimaan lapset ja nuoret hyvinvointipoliittisissa strategioissaan sekä kannustavan heitä osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon ja vastuunottoon. Keskeinen tavoite on vahvistaa kuntien omia perustoimintoja, jotka turvaavat hyvinvoinnin koko elinkaaren mittaisesti.

Nuorten osallisuushanke rakentuu poikkihallinnolliselle ja useiden toimijoiden väliselle yhteistyölle, luottamukselle ja sitoutumiselle. Yhteistyössä ovat mukana koulut ja oppilaitokset, nuoriso- ja liikuntatoimi, sosiaali- ja terveystoimi, työvoimaviranomaiset, kansalaisjärjestöt, seurakunnat sekä useita aiheeseen liittyviä tahoja.

Kommentit