Liikuntapaikkojen turvallisuus läpivalaisuun

Blogi, maanantaina 25.02.2013

Laukaan ratsastuskoulun maneesin katto romahti 13.2.2013 lähes kokonaan vieden seinärakenteet mukanaan. Onnettomuudessa kuoli kymmenvuotias tyttö ja lisäksi neljä henkilöä loukkaantui. Tapauksen julkinen käsittely ei pientä ratsastajaa takaisin tuo, mutta toivottavasti osaltaan on estämässä ja ennaltaehkäisemässä vastaavat tapaukset jatkossa. Niin olisi pitänyt jo tapahtua vuonna 2010, kun Liedossa romahti vastaava maneesi. Mutta jostain syystä asian jälkeen toimittiin leväperäisesti eikä asioista laitettu kuntoon vaikka vaara onnettomuuden uusimisesta oli ilmeinen. Ja onnettomuus uusiutuikin nyt helmikuussa ja vielä kohtalokkain seurauksin. Liedon ja Laukaan maneeseissa oli käytetty vastaavanlaisia rakenteita.

Itse aloitin Valtion Liikuntaneuvoston Liikuntapaikkarakentamisen jaoston puheenjohtajana samoihin aikoihin. Vielä ei takana ole yhtään johtamaami kokousta ko. tehtävässä, mutta aihe on syytä nostaa vielä esille minunkin toimesta.

Tulen vaatimaan jatkossa liikuntakäytössä oleville tiloille parempia tarkastuksia rakentamisen ja käyttöönoton yhteydessä, mutta myös vuosien aikana kun tilat ovat aktiivikäytössä.

Laukaan tapahtumaa tutkivan onnettomuustutkintakeskuksen alustavien tutkimusten mukaan tapahtuman syyt voivat edelleen liittyä suunnitteluun, rakenneosien valmistamiseen ja ajan myötä tapahtuneeseen heikkenemiseen kuten ruostumiseen tai niiden yhdistelmään. Asia tarkentuu tutkinnan edetessä.

Liikuntapaikkarakentaminen vaatii monelta osin erityisosaamista. Liikuntapaikkoihin liittyvät turvallisuuskysymykset, kuten kattojen sortumiset, koskettavat valtionhallinnossa pääasiassa kahden ministeriön toimialaa. Rakennusten rakenteelliseen turvallisuuteen liittyvä viranomaisohjaus on ympäristöministeriön vastuulla. Kuntien rakennusvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, ja että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö puolestaan myöntää vuosittain veikkausvoittovaroista avustuksia liikuntapaikkarakentamiseen (vuonna 2013 noin 24 M€). Aluehallinnossa liikuntatoimen tehtäviä hoitavat kuusi Ely-keskusta, jotka avustusten myöntämisen lisäksi tarjoavat ohjausta ja neuvontaa liikuntapaikkarakentamista koskien.

Olennainen kysymys on, miten vastaavanlaisilta onnettomuuksilta voitaisiin jatkossa välttyä. Tarkasteluun tulee asettaa koko prosessi liikuntapaikkojen suunnittelusta laadukkaaseen tarkastustoimintaan ja liikuntapaikkojen ylläpitoon.

Peruslähtökohtana on, että liikuntapaikkojen kunnossapitoon ja peruskorjaamiseen tulee kiinnittää riittävästi huomiota ja riittävästi resursseja. VTT:n arvion mukaan valtakunnan tasolla noin 325–350 miljoonaa euroa vuosittain tulisi käyttää liikuntapaikkojen peruskorjaukseen. Eri viranomaistahojen yhteistyötä informaatio-ohjauksessa, rakennusvalvonnassa ja onnettomuustutkinnassa tulee edelleen tiivistää liikuntapaikkojen laadun varmistamiseksi.

Työtä on jo tehtykin. Liikuntapaikkarakentamisen laadun parantamiseksi ja turvallisuuden, esteettömyyden ja monikäyttöisyyden lisäämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö on pitkäjänteisesti avustanut liikuntapaikkarakentamiseen liittyvää tutkimusta. Tutkimushankkeita on rahoitettu myös yhteistyössä YM:n ja OKM:n kesken. Suurin ongelma lienee, miten saattaa olemassa oleva tutkimustieto ei riittävän tehokkaasti kuntien, rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakentajien ja ylläpitäjien tietoisuuteen.

Pitää muistaa ja tiedostaa, että Laukaan ratsastusmaneesi tarkastettiin viime kesänä. Tarkastuksessa käytiin läpi muun muassa turvallisuusasiakirjat, tilat ja ensiapuvalmiudet. Mutta huomionarvoista ja valitettavaa on se, että rakenteiden tutkiminen ei kuitenkaan kuulu tähän valvontaan. Tarkastuksessa ei siis havaittu mitään, mikä olisi voinut ennakoida tapahtunutta onnettomuutta. Jatkossa tarvitaan siis myös rakenteisiin paneutuvia tarkastuksia – oma ehdotukseni olisi 5-vuotiskatsastukset julkisessa kokoontumiskäytössä oleville halleille.

Ripeää tiedottamista tarvitaan myös onnettomuuksien tapahduttua. Onnettomuustutkintakeskus käynnisti onnettomuuden tapahduttua välittömästi onnettomuustutkinnan ja Onnettomuustutkintakeskus onkin tehnyt ympäristöministeriölle turvallisuustutkintalain mukaisen ilmoituksen Isola nimellä toimitettujen ratsastusmaneesien teräsrakenteisiin liittyvästä onnettomuusuhasta. Ympäristöministeriö on puolestaan lähettänyt tiedon kuntien rakennusvalvontaviranomaisille ja kuntien rakennustarkastajille, joiden tulisi välittää kyseisenlaisten rakennusten omistajille tieto siitä, että heidän omistamissaan halleissa saattaa olla ilmoituksen mukainen onnettomuusuhka.

Valtion liikuntaneuvosto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön lakisääteisenä asiantuntijaelimenä liikuntaan liittyvissä kysymyksissä. Liikuntaneuvoston rakentamisjaosto laatii hallituskausittain liikuntapaikkarakentamisen avustuspolitiikkaa linjaavan Suunta-asiakirjan, jossa painopistealueiden lisäksi esitetään myös tavoitteita liikuntapaikkarakentamisen laadun parantamiseksi. Tässä asiakirjassa meidän tulee nyt ottaa selvästi tiukempi ote olemassa olevien liikuntahallien ja paikkojen turvallisuusvalvontaan niin arjen käytön kuin rakenteidenkin valossa. Nyt vielä voimassa olevassakin Suunta-asiakirjassa keskeinen tavoite on jo, että rakennettujen liikunnan olosuhteiden on oltava laadukkaita sekä rakenteiltaan ja materiaaleiltaan turvallisia. Viimeviikkoinen turma osoittaa, että liikuntapaikkojen laadun parantamiseen, joista turvallisuus on yksi merkittävimmistä, tulee jatkossakin kiinnittää huomiota.

Uusi viikko tästä käyntiin. 25.2. ja kovaa vauhtia jo kohti maaliskuuta. Se tarkoittaa myös sitä, että hallitus tekee oman puolivälin tarkastelunsa ja maamme taloutta tarkastellaan tulevien vuosien valossa. Nyt on huolehdittava siitä, että saamme tämän maamme kasvu-uralle ja talouden sitä kautta vakaalle pohjalle. Näissä ratkaisuissa on olennainen kysymys se, että teemmekö ratkaisuja jotka tekevät tähän maahan lisää työtä ja työpaikkoja ja vievätkö ratkaisumme maastamme työpaikkoja pois. Itseasiassa tähän kilpistyy koko keskustelu nyt alkavalla viikolla ja se keskustelu ja ennen muuta päätökset tulevat osoittamaan sen onko meistä vastuunkantajiksi.

Tänään illalla sitten kotikunnassa myös kokouksia. Puheenjohtajistomme kokoontuu iltapäivällä kello 15.30 ja sen perään kokoomuksen hallitusryhmän kautta illan kunnanhallitukseen. 

Kello 22.17 ja jo iltaa hyvän matkaa kotona. Kunnanhallitus tänäänkin vajaassa tunnissa läpi ja kun käsittelyssä oli mm. lausuntomme kuntarakennalaista ja monta muutakin isompaakin asiaa niin ei voi olla muuta kuin tyytyväinen tapaan ja tyyliin jolla uusi kunnanhallitus on aloittanut keskustalaisen Marja Peltomäen johdolla. Itse saan nyt seurata kh:n työskentelyä sivusta valtuustonpuheenjohtajana ja tyytyväinen täytyy olla siihen henkeen ja tapaan tehdä mikä uudessakin hallituksessamme vallitsee. Tänäänkin vain pari pientä lisäystä isoon rakennalausuntoon. Se kertoo siitä, että yhteinen näkemys on vahva ja kunnanjohtajamme Karoliina Viitanen johtaa kuntaamme vahvasti ja avoimesti. Asiat siis hyvin valmisteltuja ja läpikäytyjä ja siksi itse päätöksenteko helppoa. Arvostan.

Mutta onhan se niin, että tärkeintä on nyt se, että myös uuden hallituksen puheenjohtajan Marja Peltomäen aikana kuntamme talous pidetään tasapainossa. Varaa lipsumiseen ei ole eikä kuntaamme saa enää päästää konkurssi tai kriisikunnan tielle. Pitää siis olla tarkkana ja huolehtia, että talous pysyy vakaana. Sillä aivan helpolla ei tällainen laiva käänny. Viimeiset neljä vuotta saimme tehdä töitä kaikilla eri sektoreilla, että talous saatiin kuntoon ja tilinpäätökset ylijäämäisiksi ja velkamäärä vähentymään. Samalla tiellä pitää talouden jatkaa nytkin ja se tärkein tehtävä uudella kunnanhallituksellamme. Nimittäin niin se on, että vakaa kunnan talous on paras turva hyville ja laadukkaille lähipalveluille. Sen on jo aiemmat vaalikaudet näyttäneet kun kyläkouluja oltiin lopettamassa ja palveluita ajamassa alas. Onneksi nyt sellaiseen ei tarvetta kunhan taloutta hoidetaan hyvin ja tarkasti.

Kunnanhallituksen asiat siis sujuvasti läpi ja sitä ennen myös puheenjohtajisto ja oma kh-ryhmämmekin. Tehokas kuntapäivä ja hieman asioita Riihimäelläkin. Mutta nyt kiitetään tästä päivästä ja käännetään katse jo huomiseen. Eduskunnassa viikko jatkuu.

Kommentit