Lauantai, 24.07.2010

Blogi, lauantaina 24.07.2010

Yksi upeimmista herätyksistä tänä aamuna. Kotijärvemme Loppijärven pintaa aivan tuosta mökin vierestä lensi kurkipariskunta. Upea konsertto luonnon vaskipuhaltimin ja se todellakin kuului. Pientä liikehdintää ollut kurjilla nyt viimepäivinä muutenkin. Mutta kertakaikkisen hieno herätys uuteen aamuun.

Pidin eilistä kollegani Ben Zyskowiczin esille nostamaan hallitusohjelmakysymystä erittäin tervetulleena. Zyskowicz totesi, että meidän puolue kokoomus haaluaa maahanmuuton epäkohtien selvittämisen mukaan seuraaviin hallitusneuvotteluihin. Minusta tämä on oikea tapa toimia ja tehdä vastuullista politiikkaa myös tällä saralla. Rasismilla flirttailua olemme jo nähneet turhankin ja liiankin paljon ja oikea asia on jäänyt ikävien heittojen varjoon.

Zyskowicz totesi nyt, että ”tulemme vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa edellyttämään Suomen maahanmuuttopolitiikassa, nimenomaan turvapaikkapolitiikassa, olevien eräiden selkeiden epäkohtien korjaamista. Tulemme toimimaan niin, että seuraava hallitus jo hallitusohjelmassaan sitoutuu meidän turvapaikkapolitiikassamme olevien selkeiden epäkohtien korjaamiseen”. Kyse siis turvapaikkapolitiikan epäkohdista joita nyt olisi syytä korjata. Ei maahanmuuton ongelmat ole Heinäluoman arvostelemassa työperäisessä maahanmuutossa vaan nimenomaan todelliset polttavat epäkohdat liittyvät juuri niin kuin Zyckowicz totesi perusteettomien turvapaikkahakemusten jättäjiin ja perheenyhdistämisiin. Työperäisen maahanmuuton ongelmat eivät ole maahanmuutto-ongelmia vaan nimenomaan sillä saralla ongelmat ovat niin kuin aiemminkin täällä totesin yrityksissä jotka eivät noudata yhteisiä pelisääntöjä. Sekin tosin tulee korjata ja saattaa sellaiseen kuntoon, että tällainen mm. työehtojen polkeminen ei onnistu.

Zyckowicz totesi samalla, että hän ei usko turvapaikkapolitiikan ongelmien korjaamisen muodostuvan hallitusneuvotteluissa ongelmaksi. Zyskowicz totesi, että ”sen jälkeen kun vihreät ovat katsoneet voivansa osallistua hallitukseen, joka päätti kahdesta uudesta ydinvoimalasta, vaikka ydinvoiman vastustaminen on heille uskontoon rinnastettava asia, on minun vaikea kuvitella että olisi mitään asiaa jonka vuoksi vihreät jättäytyisivät hallituksesta pois” ja RKP:lle viesti oli myös selkeä. Jos RKP ei hyväksy epäkohtien korjaamista niin ”he saavat sitten vetää siitä omia johtopäätöksiään”. Meille kokoomuksessa on nimittäin erittäin tärkeää, että näihin maahanmuuton oikeisiin ja aitoihin ongelmiin ja epäkohtiin puututaan.

….

Mutta nyt siis uuteen päivään. Hellevapaaseen lauantaihin 🙂

Kello 19.19 ja ajattelin tässä päivän jälkeen ryhtyä vielä saunan lämmitykseen. 15,5 astetta ulkona antaa siihen hyvän syyn. Huomenna helle voi tuon syyn taas poistaa.

Mutta muutama sananen muutakin. Lupasin täällä hieman kommentoida myös kovasti tunteitakin nostattanutta aselain uudistusta. Aselain muutos on ollut keskusteluissa jo pitkään. Perusteellista keskustelua on aiheesta käyty myös eduskunnassa, jossa lain muutos on ollut hallintovaliokunnan pohdinnassa jo syksystä asti. Ennen vappua perustuslakivaliokunta sai työnsä päätökseen ja antoi lausuntonsa asiasta ja asia etenee.

Aselain uudistamista on kritisoitu useilta tahoilta, joten lienee paikallaan muistuttaa, mistä uudistustarve juontaa juurensa. Osa aselainsäädännöstämme on itse asiassa tehty vielä ollessamme Venäjän vallan alaisena. Toki pieniä muutoksia on tuonkin jälkeen saatu aikaan, mutta nyt muutostarpeen loivat YK:N tuliasepöytäkirjan ja EU:n asedirektiivin saattaminen voimaan Suomessa.

Emme toki voi unohtaa surullisia yksittäistapauksia Jokelassa ja Kauhajoella. Kauhajoella tapahtuneiden koulusurmien tutkintalautakunta itse asiassa jopa esitti käsiaseiden totaalikieltoa maassamme. Kaikista näistä edellä mainituista syistä lakia lähdettiin uudistamaan ja pohjana tälle työlle oli hallituksen iltakoululinjaus, jossa päätettiin rajoittaa käsiaseiden saantia merkittävästi.

Sisäministeriön esitys saatiin siis eduskuntaan viime syksynä. Suurimmat muutosehdotukset lainsäädännössä olivat käsiaselupien määräaikaisuus, poliisin ja muiden ammattiryhmien tiedonsaantioikeus luvan hakijasta, luvan saamisen ehtona seuran jäsenyys ja aseiden säilytyksen tarkistamisoikeus poliisilla. Nämä ja lähes kaikki muutkin lain muutoskohdat on julkisessa keskustelussa tyrmätty.

Monien aseharrastajien huoli onkin varmasti aiheellinen. Lain tarkoituksena ei voikaan olla rehellisten ja vastuullisten aseiden käyttäjien harrastamisen vaikeuttaminen. Ongelmana ovatkin ne käyttäjät, jotka eivät nykyistäkään lakia noudata. Juuri tähän ongelmaan lakiesitys pyrkii vastaamaan luvan saantia tiukentamalla.

Onko nyt kuitenkin menty liian pitkälle? Perustuslakivaliokunta sai lausuntonsa aiheesta valmiiksi huhtikuun lopussa. Valiokunnassa asiaa on pohdittu erityisesti juuri meidän kansalaisten perusoikeuksien ja – velvollisuuksien näkökulmasta. He toteavatkin lausunnossaan, että laissa oleva, paljon kritisoitu vaatimus ampumaseuran jäsenyyden pakollisuudesta rajoittaa yhdistymisenvapautta ja on näin perustuslakimme vastainen.

Toinen asia, johon perustuslakivaliokunta halusi tarkennuksia, on lupahakemusta käsittelevän poliisin tiedonsaantioikeus. Tätä ei kuitenkaan ehdoteta poistettavaksi laista, mutta sitä tulee tarkentaa oikeusturvan näkökulmasta. Nämä muutokset menevät nyt siis hallintovaliokuntaan evästykseksi, kun he laativat lopullista mietintöään heti syksyllä.

Evästyksiä hallintovaliokunnalle antaa myös puolustusvaliokunta. Vapaaehtoinen maanpuolustus on tärkeä voimavara pienessä maassamme ja reservin omaehtoinen osaamisen harjoittaminen ja maanpuolustustahdon ylläpitäminen ovat ehdottoman tärkeitä asioita. Tähän myös valiokunta on tarttunut ja toivoo muutoksia esimerkiksi lupaehtojen harjoitteluaikaan. Valiokunnan lausuntoon on helppo yhtyä.

Itse pidän tärkeänä, että maassamme monella tapaa tärkeää metsästysharrastusta ei tällä lailla vaikeuteta. Harrastamisen tulee olla mahdollista, ja se on jopa suotavaa. Ei ole tarkoituksenmukaista vaikeuttaa aselupien saantia silloin, kun kyseessä on vastuullisesti toimivat harrastajat, jotka kaiken lisäksi tekevät tärkeää työtä muun muassa hirvikannan hillitsemiseksi eli meidän kaikkien liikenneturvallisuuden eteen.

Aselain uudistus on ollut monella tapaa vaikeaa, ja se jatkuu edelleen, kun ministeriöstä odotetaan toisen vaiheen lainsäädäntöä eduskuntaan syksyllä.  Aselainsäädännöllä kuitenkin pystytään puuttumaan vain laillisiin aseisiin, kun taas eniten ongelmia aiheuttavat laittomat aseet ovat tietenkin lupaprosessiin ulkopuolella. On olemassa pelko, että esimerkiksi täyskiellot aiheuttaisivat laittomien aseiden lisääntymisen, ja tämä ei ole kenenkään edun mukaista. Selvää on kuitenkin, että uudistusta tarvittiin ja sääntöjen tarkistaminen on paikallaan. Uskon, että valiokuntien tarkan harkinnan tuloksena saamme lain, jonka kaikki vastuulliset harrastajat voivat hyväksyä. 

Keskustelu jatkukoon ja mielelläni otan vastaan kommenttejanne ja ajatuksianne tästäkin asiasta. Laittakaapa tulemaan.

Mutta jos nyt tuon saunan pesän sytyttäisin. Huomenna sitten aikainen herätys ja Kesäryndimme jatkuu Lopella. Lopen Yrittäjien perinteinen Rompe- ja Toritapahtuma tuo huomenna Lopelle myös Ben Zyskowiczin ja kiitettävällä tavalla visiitti aiheuttanut jo kiinnostusta. Ben paikalla siis kello 12-14. Paikalle tulee myös meidän Hämeen kokoomuslaisia eduskuntavaaliehdokkaita enemmänkin. Ainakin Sanni Grahn-Laasonen, Sirpa Tilander, Sari Niinistö ja Sari Rautio ovat tulossa päivän aikana teltallemme. Hienoa. Markkina-aika siis kello 11-16 ja Lopen Kokoomuksen teltalla myös lelujen vaihtopörssi eli ei muuta kuin ehjät lelut vaihtoon ja kiertoon. Nähdään!

Kommentit