Lauantai, 24.04.2010

Blogi, lauantaina 24.04.2010

Viikon ehdottomasti kovin uutinen oli ratkaisu maamme tulevaisuudesta energian suhteen. Toisaalta tämä jättisuuri ja vaikea ratkaisukokonaisuus osoitti epäilijöille, että nykyhallitus pystyy maamme tulevaisuuden kannalta tärkeimpiin ja suurimpiin ratkaisuihin ja yhteinen tahto pelastaa hyvinvointiyhteiskunta on suuri.

Mediakin on epäillyt hallituksemme toimintakykyä erityisesti pääministerin ja keskustan puheenjohtapelin ja vaalirahasotkun takia, mutta päättyvä viikko osoitti, että nykyhallitus on edelleen täydessä iskussa ja vahvempi kuin kertaakaa aiemmin. Hallitus elää vahvasti ajassa ja tekee ratkaisuja oikeaikaisesti on sitten kyse maamme taloudesta, sen elvyttämisestä tai tasapainottamisesta tai nyt työpaikkojen pelastamisesta ja kotitalouksien arjen vahvistamisesta. Tiedämme hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen kannalta keskeiset haasteet ja pystymme tekemään keskustan ja RKP:n kanssa suuriakin päätöksiä mm. uusiutuvasta energiasta ja perusenergiasta, jotka merkittävästi edesauttavat näiden haasteiden voittamista.

Voimme hyvin puhua jopa historiallisesta energiapaketista. Minulle tärkeintä on se, että paketti pitää sisällään merkittävästi uusiutuvaa energiaa. Mutta on tärkeää muistaa sekin, että ydinvoima on valtava harppaus kohti päästötöntä tulevaisuutta. Olemme EU:n osana sitoutuneet taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan, vähentämään hiilidioksidipäästöjään ja kohottamaan uusiutuvien energialähteiden osuutta energiankulutuksessa ja tässä nyt maamme on ottamassa kolmen hallituspuolueen voimin merkittävän askeleen EU:n johtoon.

Tekemämme ratkaisut ovat myös merkittäviä jokaisen kotitalouden näkökulmasta. Kokoomuslaiseen politiikkaan ei kuulu se, että tekisimme kaikkemme esimerkiksi energiapolitiikassa sen eteen, että kotien sähkölasku olisi mahdollisimman suuri. Näinkin jotkut toimivat. Me toimimme päin vastoin. Päästöjen leikkaamistarpeen lisäksi kannattaa siis muistaa, että fossiilisten polttoaineiden varannot eivät kestä ikuisesti ja niukkuus nostaa hintoja. Siis jokaisen kodin sähkölaskua. Maamme kannalta on huomionarvoista sekin, että olemme öljyn, maakaasun ja kivihiilenkin osalta olemme täysin tuonnin varassa ja monille on varmasti yllätys sekin, että edelleen noin puolet maamme energiantarpeesta täytetään edelleenkin fossiilisilla tuontipolttoaineilla. Meistä tämä on riski sekä ilmastonmuutoksen että energiaomavaraisuuden kannalta ja erityisesti näistä syistä kokoomuksesta on järkevää pyrkiä korvaamaan uusiutumattomien polttoaineiden tuontia uusiutuvalla energialla, jota voidaan tuottaa omassa kotimaassa kotimaisilla energialähteillä, jotka eivät uusiutuvuuden takia lopu. Siksi meille mm. metsäenergian ja tuulienergian käytön merkittävä lisääminen oli kokonaisuudessa erittäin tärkeä juttu.

On hyvä myös muistaa, että maamme teollisuuden menestysalat, kuten metsä- ja metalliteollisuus valmistavat vientituotteita, joiden tekemiseen kuluu paljon energiaa. Siksi erityisesti sähkön tasainen saatavuus ja kohtuullinen hinta ovat teollisuudelle tärkeitä kilpailukykytekijöitä. Tämä osaltaan takaa maamme teollisuudeen jatkoa ja tätä kautta työpaikkoja. Siksi ihmettelin mm. vasemmistoliiton intoa ajaa maahamme superkallista energiaa ydinenergian sijaan. Maassamme on sähköä mahdollista tuottaa nimittäin päästöttömästi uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla ja lisäksi useat suomalaiset tehtaat ja tuotantoyksiköt sijoittuvat kärkipäähän energiatehokkuutta ja ympäristövaikutuksia mittaavissa vertailututkimuksissa. Näistä syistä on järkevää, että emme turhaan aja teollisuutta ja samalla työpaikkoja pois Suomesta, vaan pidämme huolta siitä, että mahdollisimman puhtaan tuotannon ja uusinvestointien edellytykset turvataan. Luulisi tämän olevan tärkeää myös vasemmisto-oppositiolle. Vihreät eivät tästä välitä. Se on ollut jo kauan selvää.

Tässä uusiutuvan energian edistämisen lisäksi myös ydinvoimapäätökset ovat merkittävässä asemassa. Ydinvoima tuottaa päästötöntä sähköä tasaisesti ja edullisesti ilman veronmaksajilta vaadittavaa tukea. Ydinvoimassa sään tai vuodenaikojen vaihtelut eivät vaikuta esimerkiksi tuulen tapaan ja tarvittavan polttoaineen osuus on erittäin pieni. Nyt hallitus esittääkin, että hyväksyisimme kaksi uutta ydinvoimalupaa toisen TVO:lle ja toisen Fennovoimalle. TVO:n taustalla on mm. suuria metsäyhtiöitä ja Fennovoiman omistajissa mm. metalliteollisuuden ja palvelualojen suomalaisia yrityksiä sekä paikallisia kaupunkien energiayhtiöitä.

Maamme elinkeinoelämän kilpailukyvystä ja energiansaannista huolehtiminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö uusia menestysaloja tarvittaisi. Meille tärkeää on nimittäin myös uusiutuvan energian voimakas lisääminen, joka osaltaan tähtää juuri siihen, että maahamme syntyy uusia yrityksiä, innovaatioita ja tuotteita nopeasti kasvaville uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden maailmanlaajuisille markkinoille. Toisin kuin ydinvoima, joka tietysti keskittyy suuriin yksiköihin, uusiutuva energia tarkoittaa sähkön ja lämmön tuottamista hajautetusti ympärimaan mm. tuulivoimalla, puu- ja peltoenergialla, lämpöpumpuilla, jätteellä ja vesivoimalla. Näin uusiutuvan energian tuotanto tarjoaa työ- ja kasvumahdollisuuksia laajalti Suomen eri osissa. Ja kun ns. älykkäät sähköverkot saadaan pystyyn niin tulemme näkemään myös sellaisia taloja jotka eivät kuluta lainkaan energiaa vaan jopa tuottavat sitä toisille. Se ei ole kuulkaa aivan kaukana tulevaisuudessa.

Olemme siis kokoomuksessa erittäin tyytyväisiä hallituksemme keskustan, kokoomuksen ja RKP:n sopimaan mittavaan energiapakettiin, jonka vaikutuksesta vähennämme päästöjämme, nostamme energiaomavaraisuuttamme, turvaamme elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä luomme uutta kasvua ja työpaikkoja. Energiapaketin seurauksena maamme tavoittelee täydellistä – 100-prosenttista – sähköomavaraisuutta vuoteen 2020 mennessä. Näin olemme jo aiemmin mm. eduskunnassa linjanneet. Energian kokonaiskäytössäkin maamme omavaraisuus tulee paranemaan merkittävästi sähköomavaraisuuden myötä ja fossiilisten tuontipolttoaineiden käytön korvautuessa pikkuhiljaa uusiutuvalla energialla ja päästöttömällä sähköllä.

Tämän merkittävän uusiutuvan mm. tuuli ja metsäenergiapaketin ja perusenergiapaketin teosta kiitos siis kuuluu kolmemme hallituspuolueelle kokoomukselle, keskustalle ja RKP:lle. Vihreiden roolin tässä kuvasi, ehkä parhaiten asian valmistelusta vastannut ministeri Mauri Pekkarinen. Pekkarinen totesi: ” Vihreistä ei ollut mitään apua, he olivat täysiä statisteja. Vihreillä ei ole mitään käsitystä, mikä uusiutuvan energian lisäämisessä on mahdollista.” Niinpä.

Toinen mielenkiintoinen asia oli päättyvän viikon kaksi vahvaa lakialoitetta. Kummankin takana kansanedustaja Juha Hakola, joka ansaitsee kyllä tältä viikolta tekijä-kansanedustajan tittelin. Hakola nosti lakialoitteisaan esille kaksi isoa asiaa ja sai niiden taakse myös vahvan tuen eduskunnasta. Ensimmäinen lakialoite on suuri pieni. Eli kyse on vain neljän kirjaimen muuttamisesta ja näin MDPV-yhdiste – muotihuume – voitaisiin luokitella huumeeksi. Itseasiassa länsinaapurissamme asia on jo hoidettu ja siellä asian kuntoonsaattamiseen meni aikaa kuukausi ja laki on nyt voimassa ja myös käytössäkin. Nyt Hakolan aloitteen takana on meistä kansanedustajista yli 120 ja tässä olisikin nyt vihreiden ministeri Tuija Braxille oikeaakin työtä. Jos vaikka he hoitaisivat tämän nyt kuntoon ja keskittyisivät hallitustyöhön hallituksen kaatamisen sijaan.

Toinen Hakolan vahvan tuen saanut lakialoite koskee järjestäytynyttä kerjäämistä. Hakolan johdolla esitämme järjestyslain muutammista niin, että ”kerjääminen yleisellä paikalla olisi kielletty”. Ongelma on kasvava ja monet ulkomaalaisperäisistä kerjäläisistä ei tyydy enää vain pelkästään kerjäämiseen vaan syyllistyvät myös erilaisiin varkausrikoksiin. Ja mikä huolestuttavinta poliisin selvitysten mukana kerjäämisessä on lisäksi jopa mafiamaisia piirteitä Näin käytetään hyväksi avuttomia vanhuksia, jotka pakotetaan kerjäämään rahaa rikollisporukalle. Valtaosassa järjestäytynyt rikollisuus käy vain rahastamassa nämä kerjäläiset vanhukset ja jopa lapset. Hetken päästä uusia kerjäläisiä kuljetetaan jälleen lisää vanhojen tilalle. Voi vain kysyä haluamme sallia tällaisen toiminnan Suomessa? Itseasiassa kerjääminenhän oli Helsingissä kielletty vuoteen 2003 asti.

Ilta-Sanomat teki Juha Hakolan lakialoitteen pohjalta myös kyselyn lukijoille ja yli 17 000:sta vastaajasta 91 prosenttia oli sitä mieltä, että kerjääminen pitäisi kieltää lailla. Asialla siis erittäin vahva kansan tukikin. Varsinkin silloin kun puhutaan järjestäytyneen rikollisuuden yhdestä muodosta. Kerjäläisistä joita päättyneelläkin viikolla Helsingissä tuotiin kadunnurkille Audilla. Tällä ilmiöllä ei ole siis mitään tekoa aidon köyhyyden ja hädän kanssa. Tai hädän on. Näitä kerjäämään pakotettuja ihmisiä on voitava myös auttaa ja senkin tämä laki tekisi mahdolliseksi. Ja tällaisia tilanteita varten meillä on olemassa muut järjestelmät.

Juha Hakolalle siis tältä viikolta 10 pistettä. Lisää aiheesta Juha Hakolan kotisivuilta ja suosittelen kotisivuihin tutustumista muutenkin: www.juhahakola.net.

Mutta tuon ”huumelain” ja tämän ”kerjäämislainkin” korjaaminen ja tätä kautta tilanteen ja näiden ihmisten auttaminen on nyt vihreiden käsissä. Jäämme odottamaan nopeita toimenpiteitä.

….

Mutta tänään meillä siis perhejuhlan päivä. Annan aikani nyt sille. Palaan aiheisiin illalla tai ehkäpä vasta huomenna. Kevättä kaikille. Vaikka hieman nyt hitaammin näyttää askelia ottavankin.

Kommentit