Lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos, jonka ei pidä vanheta rikoksena koskaan.

Blogi, maanantaina 24.06.2013

Tein yhdessä kansanedustajakaverini keskustan Tuomo Puumalan kanssa aloitteen tästä aiheesta ja se keräsi yli 100 kansanedustajan, eli yli puolen eduskunnan kannatuksen. Lakialoitteessa esitetämme Tuomon kanssa, että jatkossa lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö ei vanhenisi rikoksena koskaan. Nykyäänhän rikos vanhenee kun uhri täyttää 28 vuotta. Syyteoikeus on enimmillään 20 vuotta.

Meistä lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö on kuin murha, josta jää henkiin. Sillä muserretaan ihmisenä olemisen ydintä. Jos rikos ei vanhenisi koskaan, se antaisi vakavan viestin siitä, miten me yhteiskuntana tällaiseen asiaan suhtaudumme. Viestin pitää olla selvä.

Itseasiassa julkisuudessa on nähty myös oikeustapauksia, joissa tekijä on myöntänyt teon, mutta syyteoikeuden vanhenemisen vuoksi häntä ei ole voitu asettaa syytteeseen. Tämä sotii yleistä oikeustajua vastaan.

Valmistelimme Tuomon kanssa aloitetta yhdessä aihetta tuntevien järjestöjen kanssa ja myös seksuaalirikosten uhrien kanssa. Saimme nimienkeruuprosessin aikana jopa yhteydenottoja insestin uhreilta, jotka ovat tiedostaneet tulleensa lapsena hyväksikäytetyksi vasta aikuisiällä. Esimerkiksi tekijän kuolema tai oman lapsen syntymä saattavat laukaista mielensisäisen prosessin. Eikä ole lainkaan tavatonta, että uhri sulkee karmivan teon mielestään vuosikymmeniksi suojellen näin psyykettään. Nykyisen voimassa olevan lainsäädännön syyteoikeuden vanhenemisen vuoksi rikos joudutaan kuitenkin hautaamaan, vaikka se olisikin tullut päivänvaloon.

Nyt me haluamme Tuomon kanssa tähän muutoksen ja olemme todellakin tyytyväisiä, että asia on saanut jo nyt eduskunnassa taakseen enemmistön kansanedustajista tuen. Haluammekin aloitteellemme tämän myötä lakivaliokunnassa pikaista ja perusteellista käsittelyä. Aloitteellamme on yli sata allekirjoittajaa, eli sitä kannattaa eduskunnasta yli puolet. Aloite on itseasiassa ensimmäinen tekemäni mikä kerää tuon ratkaisevan yli 100 kansanedustajan määrän tuekseen heti jo ennen jättöä. Aloitteemme voidaan tällä allekirjoitusmäärällä rinnastaa edustuksellisesti yli kahteen miljoonaan äänioikeutettuun. Toivomme, että valiokunta tekee asiasta mietinnön ja tuo sen istuntosaliin kansanedustajien päätettäväksi.

Lakialoite saadaan eduskunnan täysistuntoon keskusteluun heti syysistuntokauden alussa ja toivottavasti lakivaliokuntaankin syyskauden aikana.

Helteinen maanantai-päivä avautui täällä Lopella auringonpaisteessa. Tänään kunnanhallituksen viimeinen kokous kesätaukoa. Listalla mm. ensi vuoden talousarvion raamipohjaa isoimpana asiana ja nippu muitakin. Palaan näihin täällä blogissani myöhemmin.

Kello 21.53 ja takaisin mökillä. Kevätkauden viimeinen kunnanhallitus takana. Hallitus tänään linjasi mm. tulevaa ensi vuoden talousarvion laadintaa. Raamista on tulossa tiukka, mutta realistinen. Vuoden 2014 talousarvion vuosi­­katteeksi muodostuisi raamin mukaan 1.701.200 euroa, minkä jälkeen poistot huomioiden raamilaskelma on tasapainoinen. ”Investointien osalta lähtökohta on, että taloussuunnitelmassa määri­tetty taso pidetään, jotta kunnan velkaantumisen suunta taloussuunnitelmakaudella saadaan pidettyä alene­vana.” Ehkä itse hieman lisää rahaa muutamiin paikkoihin kaipaan, kun pitkään on menty todella niukoilla resursseilla. Mutta palataan niihin syksyllä kun prosessi etenee.

Kunnanhallitus tänään käsitteli myös Sajaniemen Taidemäen ostotarjousta vanhasta Sajaniemen kyläkoulusta. Meidän ryhmä esitti Karoliina Saaren toimesta, että nimellinen 100 euron ostotarjous vietäisiin valtuuston käsittelyyn. Valtuusto olisi voinut päättää asiasta kun juuri jokin aika sitten valtuusto päätti ottaa koulun pois ns. myytävien kiinteistöjen listalta. Nyt olisi ollut mahdollisuus asia uudelleen arvioida ja päättää myös samalla se, että haluaako valtuusto myydä nimelliseen hintaan muutkin vanhat kyläkoulut ja vastaavat rakennukset esimerkiksi kyläyhdistyksille tai muille loppilaisille yhdistyksiile. Itse olisin mielelläni käynyt tällaisen periaatekeskustelun nyt kun ensimmäinen ostotarjous tuli. Enemmistö hallituksesta kuitenkin päätti, että Sajaniemen koulua ei myydä Taidemäelle vaan jatkossakin yhdistyksellä on oikeus vuokrata paikkaa.

Tyytyväinen olin myös siihen, että Jarmo Laukkasen esityksestä VL-alueen pakkolunastus poistettiin Vanhakosken alueelta. Asiassa tavoitteena edetä suoralla kaupalla niin kuin pitääkin.

Kh:n listalla paljon muitakin asioita joista voisi ainakin mainita Launosten koulun laajennuksen ja saneerauksen suunnittelun käynnistämisen. Koulusta rakentuu näin kaksisarjainen eli tilaa tulee yhteensä 12 peruskoulun luokalla lisätiloineen ja taloon saadaan myös tilat esioppilaille. Näin nykyiseen päiväkotiin saadaan tilaa varhaiskasvatuksen kasvaviin tarpeisiin. Taloon myös varataan tai neuvotellaan rakennettavaksi myös tilat Lopen seurakunnan Apaja-talon korvaajaksi. Kaikki siis otetaan huomioon ja hyvä, että hanke suunnitellaan nyt huolella. Samalla minusta on syytä tarkastella myös Launonen-Kormu -alueen tulevaisuuden kasvu. Kormussa on hieno suuri kivikoulu jonne myös lapsiakin mahtuisi lisää ja kasvusuunnissa tämä kannattaa ottaa myös huomioon.

Merkittävä oli myös kuntamme lähteminen mukaan Kunta-Pro:n kilpailutuksiin. Minusta on aivan järkevää hakea kilpailutusosaamista yhdessä. Sen sijaan itse pidän tärkeänä, että jatkossa otamme Lopellakin aiempaa vahvemmin esille myös laatutekijät kilpailutuksessa. Itse en ymmärrää esimerkiksi sitä, että seutukuntamme kouluissa ja laitoksissa juodaan satojen kilometrien päästä tuotua maitoa kun samaan aikaan omalla alueella toimii meijeri joka käyttää oman alueen tilojen maitoa. On varmasti olemassa keinot kilpailuttaa maitoa myös sen kautta kuinka suuret saavat olla sen kuljetuksesta aiheuttavat päästöt yms. Tai itse pidän perusteltuna sitä, että aiempaa selkeämpi linjaamme, että meillä syödään suomalaista ruokaa jne. Esimerkkejä on paljon ja kilpailutuksessa kannattaa ja pitää ottaa huomioon paikallisuus, lähituotteet, lähipalvelut yms. ja esimerkiksi tehdä rakennus- ja korjaushankkeet niin, että niiden kilpailutuksiin pääsee mukaan myös pienet yhden ja muutaman tekijänkin yritykset. Ja pitää se tarjous aina pyytää myös paikallisilta ja lähialueenkin yrittäjiltä. Tällaisessa toiminnalla on vaikuttavuutta moneen.

Kunnanhallitus toivoi myös, että järjestäisimme valtuutetuille ajankohtaisinfon liittyen kuntarakennelakiin. Idea on hyvä ja tervetullut ja sellaisen lupaan laittaa pystyyn loppukesästä tai alkusyksystä. On hyvä, että asioista saadaan runsaasti tietoa ja käydään laajaa keskustelua ja mielellään nimenomaan siitä miten saamme hyvät ja laadukkaat palvelut turvattua tulevaisuudessakin. Ja itse toivon, että myös kuntalaisille saadaan runsaasti tietoa ja ehkä keskustelullekin saisi olla enemmän tilaa ja aikaa.

Mutta nyt kunnanhallitus kesätauolle. Ja näistä hommista pieni kesätauko, mutta toki valtuuston puheenjohtajana kalenterissa paljon Lopen tapahtumia ja tilaisuuksia. Nähdään siis niissä ja tulkaa rohkeasti vain juttusillekin.

 

 

Kommentit