Lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö on kuin murha, josta jää henkiin.

Blogi, torstaina 12.11.2015

Lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö on kuin murha, josta jää henkiin. Seuraukset ovat usein äärimmäisen tuhoisia ja vaikuttavat uhriin kaikilla elämänalueilla. Tänään esittelin eduskunnassa lakialoitteen missä uusin viime kaudella tekemämme lakialoitteen lasten törkeiden seksuaalisten hyväksikäyttöjen vanhenemisajoista luopumisesta. Aloitteessa oli viime kaudella yli 100 allekirjoittajaa mutta siitä huolimatta se jäi lakivaliokunnan pöydälle. Vaalit ns. nollaavat aloitteet ja siksi tänään uusin aloitteen ja toivon, että nyt oikeusministeri Jari Lindströmin ja uuden lakivaliokunnan johdolla asia etenee myös maaliin.

Kuvituskuva

Kuvituskuva

Rikoksen vanhenemisaika lapsen törkeässä seksuaalisessa hyväksikäytössä on nykyisin siis enimmillään 20 vuotta. Tämä on ongelmallista hyväksikäyttöä kokeneiden kannalta, koska on tyypillistä, että asia unohtuu tai unohdetaan jopa vuosikymmeniksi. Kun lapsi joutuu vakavan väkivallan uhriksi, lapsi ottaa käyttöönsä erilaisia suojamekanismeja. Kokemus väkivallasta voi olla sietämätön, ja lapsi torjuu tapahtuman pois mielestään erilaisin keinoin. Lapsi voi niin sanotusti päättää unohtavansa tapahtuneen eikä puhu asiasta kenelläkään. Lapsi voi myös dissosioida, joka tarkoittaa mielen ja kehon irtaantumista toisistaan. Lapsi ikään kuin katsoo sivusta, mitä hänelle tapahtuu. Lähes aina lapsi kokee syyllisyyttä tapahtuneesta ja kokee itse olevansa siihen osasyyllinen. Hyvin usein myös tekijän uhkailut tai manipulointi vaikuttavat lapseen. Mikäli lapsi yrittää kertoa tapahtuneesta jollekin ja lasta ei uskota, hän voi kokea, ettei keneenkään voi luottaa. Valtava häpeä tapahtuneesta saattaa estää kertomisen kokonaan.

Uhri unohtaa usein hyväksikäytön tai ei ymmärrä yhteyttä huonoon oloonsa, ennen kuin jokin tietty elämäntilanne laukaisee menneisyyden muiston. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi oman lapsen syntymä, avioero tai tekijän kuolema. Uhrit, joilla hyväksikäytön kokemukset ovat olleet unohduksissa tai asiayhteyttä ei ole ymmärretty, ovat pääsääntöisesti 30—60-vuotiaita.

Lapsena koettu seksuaalinen hyväksikäyttö on erityisen tuomittava rikos. Seuraukset ovat usein hyvin tuhoisia. Hyväksikäyttö vaikuttaa minuuden rakentumiseen ja kehittymiseen, identiteetti vääristyy ja sen joutuu rakentamaan joskus jopa kokonaan uudelleen. Hyväksikäyttö voi pahimmillaan kestää koko lapsuus- ja nuoruusajan. Uhri voi tapahtuneen johdosta huonosti ja oireilee monella tapaa. Seurauksia ei aina osata yhdistää lapsuudenaikaisiin tapahtumiin. Tyypillisiä seurauksia ovat muun muassa itsesyytökset, viha itseä kohtaan, syyllisyys, häpeä, pelko, alkoholin tai muiden päihteiden väärinkäyttö, muistikatkokset, erilaiset fyysiset vaikutukset ja psykosomaattiset kivut, syömishäiriöt, työkyvyttömyys, vaikeudet ihmissuhteissa sekä seksuaaliset ongelmat. Vaikka asia yritetään painaa unohduksiin, se elää uhrissa kaiken aikaa voimakkaana selittämättömänä pahana olona. Hyväksikäytön seuraukset voivat olla järisyttäviä, vaikka teot olisivatkin olleet näennäisesti pieniä.

Mikäli lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö ei vanhenisi koskaan, antaisi se yhteiskunnallisesti tärkeän viestin asian vakavuudesta. Rikoksen vanhentumattomuus antaisi myös 28-ikävuotta täyttäneille mahdollisuuden hakea itsellään oikeutta siinäkin tapauksessa, että raastavasta asiasta on vaiettu nuoruusiässä. Tällä lakialoiteella olisi siis viime kaudella jo 108 kansanedustajan tuki ja nyt aloite uudestaan lakivaliokunnan pöydällä.

….

Saamme ikonit nyt seinälle. Isä Ambrosius siunasi ikonit mirhalla. Nyt ikonit muistuttavat myös lastemme isomummista ja minunkin isoisoisästä.

Saamme ikonit nyt seinälle. Isä Ambrosius siunasi ikonit mirhalla. Nyt ikonit muistuttavat myös lastemme isomummista ja minunkin isoisoisästä.

Tänään siis vauhdikas päivä. Aamusta ensin valiokunnat ja sitten lounaalla tapasin Helsingin ortodoksisen hiippakunnan metropoliitta Isä Ambrosiuksen. Hankimme perheelle muistoksi lastemme isomummusta kaksi ikonia ja Ambrosius tänään siunasi ne Uspeskin katedraalissa. Tutustuimme Ambrosiuksen kanssa vajaa vuosi sitten Riihimäellä Taidemuseon suuren ikoninäyttelyn avajaisissa ja siellä syntyi ajatus tällaisesta muistosta. Ambrosius sanoi, että jokaisessa kodissa on hyvä olla ikoni ja nyt siis meillä on. Ja hänen kanssaan äärimmäisen mielenkiintoista ja miellyttävää myös keskustella ja jutella. Niin teimme tänäänkin mitä lounasaika salli.

Sitten iltapäivällä Kokoomuksen työvaliokunta ja sen jälkeen eduskuntaryhmän kokous missä vieraanamme komissaari Jyrki Katainen. Erinomainen puheenvuoro EU:n asioista ja hieman kokoomuksenkin. Sen jälkeen vielä kyselytunti ja täysistunto missä esittelin tuon blogini aloituksena olevan lakialoitteeni ja osallistuin myös mm. autoverokeskusteluun missä esitin autoverosta luopumista. Olen vakuuttunut, että näin myös lopulta tapahtuu ja se olisi järkevintä tehdä nyt ja hallitusti.

Kommentit