Läpäiseekö valmiuslain jatko vielä perustuslakivaliokunnan seulan? – Suomen hallitus tekee oman selvityksen kasvomaskien käytöstä?

Blogi, maanantaina 04.05.2020

Pääministeri Sanna Marinin hallitus pääsi lopulta sopuu edes joistain rajoitustoimien puruista. Vääntö venyi kaksipäiväiseksi ja ainakin ensi lukemalta toimet tuntuvat kovin kosmeettisilta. Tähän lieneekin suurin syy se, että hallitus ei ole pystynyt varmistamaan riittävää hengityssuojainten määrää ihmille mm. kauppa-asiointeihin ja julkiseenliikenteeseen. Tämä hengityssuojainten käyttöpakko ihmisille arkeen olisi nimittäin todennäköisesti avannut mahdollisuuksia purkaa rajoitustoimia selvästi nyt kerrottua enemmän ja nopeammin.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) joutuikin vain totemaan, että hallitus tekee jälleen yhden selvityksen. Nyt siis Suomessa ryhdytään tekemään omaan selvitystä kasvomaskien käytöstä. Tietoa ja kokemuksia olisi ollut toki saatava käytännöstä kaikista muista maailmanmaista ja Kaukoidän maista monista jopa aiempienkin epidemioiden ajalta ja tuntuukin siltä, että tällaisen ”selvityksellä” vaan ostettiin lisäaikaa, jotta hengityssuojaimia saataisiin hommattua tarvittava määrä Suomeen. Nyt EU:n yhteishankinnoista myöhästyminen ja kaiken maailman maskisotkut ovat vaikeuttaneet maamme tilannetta ja pitkittäneet rajoitusten ylläpitoa.

Hetki sitten 19.30 Marinin hallitus piti tuon odotetun tiedotustilaisuuden. Avasin sen jälkeen toisen blogin tälle päivälle sillä halusin tuon aamuisen blogini Virtuaalisesta Luokkaretkestä Eduskuntaan jättää vain sitä käsitteleväksi kirjoitukseksi. Siitä onkin tullut aivan valtavasti palautetta ja video leviää ympäri Suomen kouluja ja ennen muuta koululaisia hurjalla tahdilla. Tuon videon löydätte täältä: Virtuaalinen Luokkaretki Eduskuntaan.

Mutta tässä tuo illan Valtioneuvoston kirjallinen tiedote:

”Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta

Tiedote 308/2020

Hallitus linjasi neuvottelussaan sunnuntaina 3. toukokuuta ja maanantaina 4. toukokuuta toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi sekä viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Hallitus tekee asiasta periaatepäätöksen valtioneuvoston yleisistunnossa. Periaatepäätöksessä hallituksen linjauksia avataan tarkemmin. Hallitus teki linjauksensa alivaltiosihteeri Martti Hetemäen exit- ja jälleenrakennustyöryhmän tekemän 1. vaiheen raportin pohjalta (liite).

Suomessa koronavirusepidemian kasvu on pysähtynyt rajoitustoimien ja hygieniakäyttäytymisen selvän parantumisen kautta. Vaikka epidemia on tällä hetkellä suvantovaiheessa, on edelleen olemassa uhka sen kiihtymisestä uudelleen.

Hallituksen toimilla on pyritty ja pyritään estämään viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojelemaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Tavoitteena on, että hybridistrategian avulla epidemiaa onnistutaan tehokkaasti hillitsemään niin, että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista.

Hybridistrategiassa laajamittaisista rajoitustoimista siirrytään hallitusti aiempaa kohdennetumpiin toimenpiteisiin ja tartuntatautilain, valmiuslain ja mahdollisten muiden säädösten mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan.

Lisäksi hybridistrategiassa nojaudutaan rajoitustoimien hallinnan ja asteittaisen purkamisen ohella testaa, jäljitä, eristä ja hoida -periaatteen toteuttamiseen laajasti. Tällä voidaan osaltaan estää taudin etenemistä. Sitä voidaan lisäksi tehostaa vapaaehtoisuuteen perustuvalla ja tietosuojaa kunnioittavalla mobiilisovelluksella.

Poikkeusolot Suomessa jatkuvat edelleen, ja hallitus on päättänyt antaa jatkamisasetukset valmiuslain pykälistä 86 (sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ohjaaminen), 87 (muu terveydenhuollon ohjaaminen), 88 (kiireettömän hoidon määräaikojen noudattaminen, sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi), 93 (palvelusuhteen ehdoista poikkeaminen), ja 94 (irtisanomisoikeuden rajoittaminen).

Hallitus linjasi neuvottelussaan seuraavien rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta:

Rajaliikenteen säädösperusteisia rajoituksia puretaan 14.5.2020 alkaen niin, että sallitaan Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä pysyvään työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne.

Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella, ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin. Sisäministeriö laatii tarkemman ohjeistuksen rajaliikenteen asteittaisesta avaamisesta. Suomi pitää tärkeänä, että rajaliikenteen rajoitusten purkutoimia koordinoidaan EU-tasolla.

Ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen aloitetaan 1.6.2020 edellyttäen, että nyt tehtävien rajoitusten purkamisen vaikutukset ja myöhempi yleinen epidemiologinen tilannearvio sitä tukevat. Tämä edellyttää lainsäädännön muokkaamista siten, että toiminnalle voidaan asettaa esimerkiksi asiakasmääriä ja anniskeluaikoja koskevia rajoituksia. Lainsäädäntöehdotukset tuodaan hallituksen käsittelyyn viimeistään 13.5.2020.

Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin.

Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallitaan välittömästi.

Seuraavat julkiset sisätilat avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain: valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.

Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on hallituksen linjauksella kielletty 31.7.2020 asti.

Kokoontumisrajoituksia on tarpeen edelleen asettaa. Epidemiologisen arvion perustella on mahdollista lieventää henkilömäärärajoitusta nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.

50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi (suositukseen perustuvana toimintaohjeena) myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kirjastojen ja elokuvateattereiden osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ohjauskirjeen aluehallintoviranomaisille näiden rajoitusten toimeenpanemiseksi tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tartuntatautilain nojalla.

Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Sen jälkeen 14.5. alkaen edellä mainittujen oppilaitosten tilojen käyttöä opetukseen hallitaan tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä. Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun.

Taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5. asti, jonka jälkeen näiden oppilaitosten tilat avataan vastaavasti lähiopetukselle.
Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen.

Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.
Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä. Esimerkiksi hoivayksiköissä etsitään uusia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi.”

…..

Varsin siis laihoiksi jäi nämä rajoitusten purut. Itse olen tyytyväinen siihen, että edes kirjastot saadaan pian auki ja etälainaus käyntiin jo välittömästi. Myös harrastustoiminnan avaaminen on hyvä ja asia myös tapaamisrajoitusten nost0 10:stä 50:neen henkeen. Tämä mahdollistaa jo pienten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisen ja myös uskoakseni seurakuntien odotetut kesän rippileirit.

Pettynyt olin siihen, että hallitus ei löytänyt juuri mitään ratkaisuja yli 70-vuotiaiden tukalaan tilanteeseen. Tuo tilanne nyt pitkittyessään on tukala ja kohtuuton. Kyllä tämän yhteiskunnan pitäisi pystyä parempaan eli suojelemaan ikäihmisiä muutenkin kuin vangitsemalla heidät koteihinsa. Olen pettynyt.

Pettynyt olen myös siihen, että pieniä lounaspaikkoja ja kahviloita ei hallitus suostu edelleenkään avaamaan. Rajoitustoimi on täysin kohtuuton varsinkin maaseudulle ja pienille kahviloille ja lounaspaikoille. Minusta päätös on rajusti ylimitoitettu tilanteeseen missä esimerkiksi omassa kotikunnassani on korona-tartuntoja 0-4? Näin tilastot siis kertovat ja tällaisessakin paikassa kahvilat ja lounaspaikat pakotetaan pitämään ovensa kiinni. Ja näitä pieniä käytännössä tartuttomia kuntia ja paikkoja on paljon.

Yksi mitä minulta on myös kysytty on tämä yleisötilaisuuksien 500 hengen raja. Siis se koskeeko se tapahtuman kokonaiskävijämäärää vai mitä. No itse ainakin tulkitsen, että totta kai maksimimäärää jollain hetkellä. Eli totta kai voi tilaisuuden järjestää missä päivän mittaan käy enemmänkin väkeä, mutta missään vaiheessa ei siellä voi olla 500 henkeä enempää yhtäaikaa. Näin tämän itse tulkitsen ja kannustan kyllä vielä urheilukisojen ja ravien ja muiden järjestäjiä hetken malttamaan ettei tapahtumia vääränlaisella ylitiukalla tulkinnalla mennä perumaan.

Mutta näillä mennään. Keskustelua tämä tulee herättämään ja todellakin aiheesta sillä eihän tämäkään päätöskokonaisuus todellakaan enää ollut se yksi ainoa mahdollinen ratkaisu vaan todellakin aikamoinen hallituksen neuvotteluiden ja kompromissien kokonaisuus. Ja sitäkin todellakin pohdin, että pystyykö hallitus pitämään valmiuslain ja poikkeusolit edelleen voimassa nyt esittämällään tavalla? Perustuslakivaliokunta joutuu varmasti arvioimaan tilannetta tarkasti ja sitä, että voidaanko tällaisessa tartuntatilanteessa vain käytännössä varmuuden varalle pitää näin rajuja toimia yllä? Haluaisin epäillä.

Tänään mennyt päivä kotitoimistolla. Etäopetusta omille lapsille ja pari Teams-kokousta. Illalla vielä kotikunnan kunnanhallitus jne. Mutta huomenna jälleen pelipaikalla eli eduskunta kutsuu. Kiireinen viikko edessä sielläkin.

Kommentit