Kuntarajat eivät saa olla este palveluiden käytölle

Kynästä, torstaina 10.05.2007

Helsingin Sanomat kirjoitti 9.5.2007 metropolialueen päivähoito-, sosiaali- ja terveysuudistuksesta. Uu-distuksen tavoitteena on, että ihmiset voisivat esimerkiksi viedä lapsensa päivähoitoon ja käydä terveys-keskuksessa missä tahansa kunnassa riippumatta asuinkunnastaan. Yhteiskäyttösopimus etenee pääkau-punkiseudulla hyvää vauhtia, mutta tässä olisi toimimisen aihetta myös Hyvinkää-Riihimäen talousalu-eelle. On nimittäin vaikea enää ymmärtää kuntarajoja palveluiden joustavan tarjonnan ja tavoitettavuu-den esteenä myöskään meidän alueella.

Alueellamme tapahtuu paljon muuttoa myös alueen sisällä. Ensi vaiheessa tällaisessa tilanteessa olisi syytä sallia esimerkiksi lapsen jatkaminen tutussa päiväkodissa tai koulussa. Ja myöhemmin tämän tyy-liset palvelut tulisi avata niin, että vanhemmat voisivat vapaasti viedä lapsensa yhteistoiminta-alueeksi muuttuvalla talousalueella parhaiten perheen tarpeita palvelevaan yksikköön on sitten kyse esimerkiksi koulusta, päiväkodista tai neuvolasta.

Tällainen täysin kuntarajat ylittävä palveluntarjonta olisi helposti toteutettavissa ja se olisi tärkeää ennen muuta perheille, jotka haluavat esimerkiksi lastensa hoitopaikan tai koulun työpaikkansa läheltä, työ-matkan varrelta, allergiayksiköstä, harrastusten tai esimerkiksi isovanhempien tai muiden sukulaisten läheltä.

Tarve ei todennäköisesti ole tällä hetkellä kovinkaan suuri, mutta niille perheille joilla tarvetta on – on tarve myös suuri. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun päivähoidossa olevista 41 000 lapsen perheestä kyselyjen mukaan tällaiseen rajat ylittävään palveluun olisi tarvetta noin 400 lapsen perheellä. Uudistus ei siis sekoittaisi varmasti meidänkään alueen nykyjärjestelmiä, mutta minusta meidänkin talousalueella tulee olla tulevaisuudessa valmius vastata muuttuviin perheiden ja ihmisten tarpeisiin nykyaikaiseen tyyliin.

Miettimisen arvoista on varmasti sekin voisiko osa päiväkodeista, kouluista ja muista peruspalveluiden yksiköistä olla kuntien yhteisiä esimerkiksi kuntien raja-alueilla tai yhteisten työmatkavirtojen varressa. Tämä ei poistaisi tarvetta keskustoista, taajamista ja kylistä, mutta toisi joustavia mahdollisuuksia lisää.

Timo Heinonen
Hyvinkää-Riihimäen talousaluetoimikunnan puheenjohtaja
kansanedustaja

Kommentit