Hallitusohjelma kädenojennus koulutukselle

Kynästä, tiistaina 17.04.2007

Työnsä aloittavan sinivihreän hallituksen hallitusohjelmaan voimme me kasvatusalan ihmiset olla pääasiassa tyytyväisiä. Kaikkia asioita ei hallitusohjelmaan tosin saatu kirjattua, mutta listalla ne säilyvät eikä niitäkään ole unohdettu. Mutta mitä sitten uusi hallitusohjelma koulutukseen tuo?

Perustana hallitusohjelmamme lähtee siitä perusperiaatteesta, että suomalainen korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksuton koulutusta ovat hyvinvointimme perusta myös tulevaisuudessa. Uusi hallituksemme lupaa taata tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Tärkeää on myös se, että uusi hallitus ottaa huomioon myös yhteiskunnan ammatti- ja väestörakenteen muutoksen. Viime viikolla osallistuin AKAVA:n opiskelijoiden AOVA:n tilaisuuteen ja pöydässä tärkeänä asiana esille nousi huoli työllistymisestä ja ennen muuta ns. laadullisesta työllistymisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset saavat koulutustaan vastaavaa työtä. Samalla uusi hallituksemme kantaa myös huolta ja ryhtyy toimii koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi, opinto-ohjauksen kehittämiseksi ja vahvistaa myös oppisopimuskoulutuksen roolia yhteiskunnassa. Hyviä ja tärkeitä ratkaisuja ja päämääriä

Nämä ovat esimerkkejä uuden sinivihreän hallituksen ennaltaehkäisevästä kehittämisotteesta.

***

Myös ylisuuriin opetusryhmiin hallitusohjelma ottaa kantaa. Keskusta, kokoomus, RKP ja vihreät lupaavat, että ikäluokkien pienentyessä vapautuvat voimavarat käytetään koulutuksen laadun kehittämiseen. Tämä ns. ”säästyvä raha” ohjataan lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn, tuki ja erityisopetukseen, opinto-ohjaukseen ja oppilashuollon vahvistamiseen ja myös koulujen kerhotoiminnan ja kodin ja koulun välisen yhteistyön parantamiseen. Tavoitteena on myös ennen muuta ryhmäkokojen pienentäminen.

Perusopetus turvataan myös tulevaisuudessa lähipalveluna ja samalla kuitenkin parannetaan perheiden mahdollisuutta valita koulu myös kuntarajan toiselta puolelta. Turvaa ja joustavuutta siis.

Taito- ja taideaineitakaan ei uusi hallitus unohda. Taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamisen lisäksi hallituksemme vahvistaa myös taito- ja taideaineiden asemaa kouluissa kuten myös kielten opiskelua. Samalla kehitetään ja tarkistetaan myös aamu- ja iltapäivähoidon toimivuutta. Ja tämä kaikki niin, että perusopetuksen järjestämisen lähtökohtana on yhtenäinen peruskoulu ja kuntien järjestämä perusopetus.

***

Uusi hallitusohjelmamme ei unohda myöskään varhaiskasvatusta. Päivähoitolainsäädäntö saadaan viimeinen uudistettua. Unohduksiin ei jää myöskään toisen asteen koulutus eikä korkeakoulutkaan. Uusi hallitusohjelma pitää sisällään nimittäin useita merkittäviä parannuksia ja kehityslinjauksia myös näihin koulutusasteisiin. En malta olla mainitsematta vielä pitkään kaivattua korjausta myös opiskelijoiden opintososiaalisiin etuuksiin. Opintotukea siis korotetaan nyt 15 vuoden tauon jälkeen sinivihreän hallituksen toimesta. Opintoraha nousee 15 prosenttia ja vapaan tulon raja 30 prosenttia. Myös koulu- ja opiskeluterveydenhoitoa kehitetään.

***

Uusi hallitusohjelma ei unohda myöskään osaavaa henkilöstöämme. Saimme uuden hallituksen ohjelmaa myös kirjauksen ja lupauksen siitä, että koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia henkilöstön säännöllisestä täydennyskoulutuksesta. Erittäin tärkeä onnistuminen.

***

Kasvatusalan ihmisenä en voi olla muuta kuin tyytyväinen hallitusneuvottelijoiden tekemään työhön. Arvosana kiitettävä on paikallaan ainakin ohjelmasta uudelle hallitukselle ja ennen muuta niiden neuvottelijoille – keskustalle, kokoomukselle, RKP:lle ja vihreille. Miten sitten toteutuksessa pärjätään. Sen arvioinnin ja itsearvioinnin aika on myöhemmin. Toisaalta niin kuin koulumaailmassakin – huolehditaan me siitä, että myös hallituksen näiden asioiden arviointi on jatkuva prosessi. Minä lupaan ainakin valvoa.

Arkadianmäellä
Timo Heinonen
kasvatustieteenmaisteri
kansanedustaja

Kommentit