Hämeen Sanomat kirjoittajavieras:

Kynästä, torstaina 12.04.2007

Viime viikolla, hallitustunnustelijaksi valittu, Matti Vanhanen ilmoitti puolueet joiden varaan hän ryhtyy rakentamaan uutta hallitusta ja Suomen tulevaisuutta. Ilmoitus ei yllätyksiä sisällään pitänyt. Keskusta ja kokoomus saavat rinnalleen odotetusti RKP:n ja Vihreät. Ei siis synny porvarihallitusta vaan sinivihreä hallitus.

Uuden hallituksen kokoamista johtavan Matti Vanhasen mukaan tulevan hallituspohjan valintaan vaikutti ennen muuta vaalitulos ja puolueiden ohjelmalliset tavoitteet. Nyt hallitukseen nousee siis vaalien suurin voittaja kokoomus, vaalivoittajat RKP ja Vihreät sekä suurimman puolueen asemansa niukasti säilyttänyt keskusta. Äänestäjien ääni siis kuuluu.

Erityistä hallituspohjassa ja yleensä eduskunnassa on nyt sekin, että nyt keskustalla ja kokoomuksella on yhdessä enemmistö eduskunnassa. Millään muulla, kahden puolueen, yhdistelmällä ei tällaista kansan tukea olisi ollut. RKP:n ja Vihreiden todennäköisen mukaantulon myötä hallitus saa eduskunnassa 126 kansanedustajan tuen.

Ilmasto ja yrittäjyys ykkösteemoina

Matti Vanhanen totesi eduskunnassa viime viikon keskiviikkona ilmoittaessaan hallituspohjan, että tällä hallituksella on mahdollisuus saada aikaan ”vahva ja tähän päivään sopiva” hallitusohjelma. Uuden sinivihreän hallituksen pääteemoja tulevat olemaan, työllisyys, kunta- ja palvelurakenteiden uudistus peruspalveluiden turvaamiseksi kaikille kansalaisille ikääntyvässä Suomessa, energia- ja ilmastopolitiikan uudistaminen ja erittäin tärkeänä myös osaamisen ja yrittäjyyden vahvistaminen sekä perusturvan uudistus työnteon kannustamiseksi ja tukiviidakon raivaamiseksi. Tärkeitä asioita. Tulevaisuutemme kannalta.

Historiaa tekemään

Puolueemme, kokoomuksen puheenjohtaja, Jyrki Katainen totesi samaan aikaan eduskunnassa, että nyt syntynyt ratkaisu on historiallinen. Se on totta. 1960-luvun jälkeen ensimmäisen kerran normaalissa yhteiskunnallisessa tilanteessa on maahamme syntymässä sinivihreä hallitus puhtaasti ohjelmallisten tavoitteiden ja vaalituloksen pohjalta. Muistammehan hyvin, että edellinen keskustan ja kokoomuksen varaan rakentunut Esko Ahon hallitus syntyi poikkeuksellisissa oloissa – syvän lamakauden hallituksena.

Vihreiden mukaantulo hallitukseen on minusta tärkeää. Vihreät tuovat hallitukselle vahvan tulevaisuuden omatunnon. Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg totesikin tuoreeltaan puolueensa ottavan sinivihreän haasteen vastaan. Hyvin on kuitenkin muistissa myös viiden vuoden takainen vihreiden ulosmarssi hallituksesta, mutta toiseen ”temppuun” ei puolueen uskottavuudella ole varaa – toisaalta ei varmasti tarvettakaan. Nyt Vihreillä on keskustan ja kokoomuksen kanssa mahdollisuus vaikuttaa maamme parempaan tulevaisuuteen.

Neuvotteluissa on kuitenkin tärkeää käydä läpi myös ne vaikeat asiat. Hallitusta ei voidaan rakentaa pohjalle ja sellaisen ohjelman varaan, minkä tiedetään jo valmiiksi pitävän sisällään lukuisia asioita, joista hallituspuolueet ovat jo etukäteen erimielisiä. Toisaalta ei loputtomaan kompromissienkään hallitusohjelmaan ole varaa. Mutta ei myöskään liian yksityiskohtaiseen ohjelmaan. Sen nyt päättynyt nelivuotiskausi hyvin osoitti.

***

Hallitusneuvottelut alkoivat varsinaisesti tämän viikon puolivälissä heti pääsiäisen jälkeen. Tämän viikon jälkeen julkaistaan uuden hallituksemme ohjelma ja salkkujako. Toivottavasti musta salkku tulee jälleen myös Hämeeseen – kokeneen ja osaavan Jari Koskisen kädessä. Näin toivon ja uskon.

Vanhanen totesi eduskunnassa: ” Sinivihreällä hallituksella tulee olemaan myös herkkä sosiaalinen omatunto. Sen on kyettävä vahvistamaan työllisyyttämme pitääksemme huolta suomalaisista myös tulevaisuudessa.”

Tätä suomalainen yhteiskunta tarvitsee – yhtä paljon kuin työtä ja kannustavuutta.

Arkadianmäellä 11.4.2007
Timo Heinonen
kansanedustaja

Kommentit