Kuljettajien ammattipätevyys-direktiivi, laki, tuo kohtuuttomuuksia arkeen.

Blogi, keskiviikkona 27.03.2013
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä säädettiin vuonna 2007, ja siihen liittyvä siirtymäaika päättyy 1.9.2014 tavaraliikenteen osalta. Siirtymäajan jälkeen tavaraliikenteessä toimivaa kuljettajaa koskee myös ammattipätevyysvaatimus, joka tarkoittaa perustason koulutusta ja viiden vuoden välein suoritettavaa jatkokoulutusta. Lainmuutoksen tarkoituksena oli ja on varmasti aidossa ammattikäytössä Liikenneturvallisuusviraston mukaan lisätä autonkuljettajien ammatillisia valmiuksia ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Lain soveltamisala aiheuttaa kuitenkin edelleen epäselvyyksiä. Minuun on useampikin ollut yhteydessä ja kysynyt, että koskeeko tämä häntä tai koskeeko tämä sellaista ja sellaista tilannetta. Erityisesti maatalousyrittäjien osalta on ollut epäselvää, kenen kyseinen ammattipätevyys täytyy suorittaa. Esimerkkinä on tilanne, jossa viljelijä kuljettaa itse kasvattamansa perunat tai porkkanat torille, jossa hän myy ne itse, tai kuljettaa itse kasvattamansa tuotteet omalla autollaan myyntiin kauppaan.

Päätin hieman asiaa selvittää näille kysyjille ja vaadinkin liikkenneministeriltä tietoa lain soveltamisesta. Lain soveltamisesta tulisi minusta antaa ohjeistus, joka antaisi yrittäjille mahdollisuuden paremmin arvioida omaa työmalliaan lain vaatimuksiin. Tulkintavaikeuksia on paljon myös hevosalalla. Ammattipätevyyden hankkiminen on sekä rahallisesti että ajallisesti kohtuullisen suuri panostus yrittäjille, joiden päätoimi ei ole kuljettaminen.

Liikenneministeri Merja Kyllönen vastasikin kysymykseeni viime viikolla. 

Ministerin vastaus sanatarkasti menee näin:

”Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) mukaan kuorma-auton ajo-oikeuden 10.9.2009 tai sen jälkeen saaneelta vaaditaan ajokortin lisäksi perustason ammattipätevyyskoulutus, jos hän kuljettaa ajoneuvoa muissa kuin mainitun lain 2 §:ssä tarkoitetuissa ajoissa. Ennen mainittua päivää kuorma-auton ajokortin saaneilta ei vaadita perustason ammattipätevyyden suorittamista erikseen, mutta heidän on saatava ensimmäinen jatkokoulutus 10.9.2014 mennessä ja sen jälkeen aina viiden vuoden välein. Ammattipätevyys osoitetaan kuljettajan ammattipätevyyskortilla tai ajokorttiin tehdyllä merkinnällä.

Mainittuun 2 §:ään sisältyvät ajot, joissa ei vaadita ammattipätevyyttä. Poikkeukset noudattavat säännöstön pohjana olleen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY poikkeuksia. Kuorma-autoa saa kuljettaa ilman ammattipätevyyttä mm. yksityisissä ei-kaupallisissa ajoissa ja ajoneuvojen huoltamiseen ja korjaamiseen liittyvissä siirroissa ja koeajoissa. Eduskunta lisäsi mukaan kansallisen poikkeuksen, joka soveltuu maanviljelijän torikauppaan. Ammattipätevyyttä ei vaadita, kun ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita kuljettaja itse myy tietyssä paikassa eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa. Poikkeus ei mahdollista sitä, että kuljettaja kuljettaa tuotteita useampaan paikkaan myytäväksi tai kaupustelee niitä ovelta ovelle. Muuten maatalousyrityksen ajot ovat kaupallisia ajoja. Lakiin sisältyy myös poikkeussäännös, jonka mukaan ammattipätevyyttä ei vaadita, jos ajoneuvolla kuljetetaan materiaaleja tai laitteita, joita kuljettaja itse ammattiaan harjoittaessaan käyttää eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa. Laissa ei ole tarkempia säännöksiä asiasta. Direktiivikäsittelyn aikana esimerkkinä pidettiin putkimiestä, joka kuljettaa asennustyössään tarvitsemiaan materiaaleja ja laitteita. Säännöksen soveltamisen hevosalalla voisi tämän perusteella katsoa edellyttävän esimerkiksi hevosen käyttämistä metsänraivauksessa metsurin ja ravikilpailuissa ohjastajan työvälineenä, kun he itse kuljettavat ne paikkaan, jossa työn tekevät.

Lain soveltamisala on lähtökohtaisesti laaja. Raskaan kaluston kuljettajalta vaaditaan ammattipätevyys, jos soveltuvaa poikkeusta ei löydy. Lakiin ei sisälly valtuuksia tarkempiin säännöksiin tai ohjeisiin. Ammattipätevyyden tarve erilaisissa kuljetuksissa on arvioitava säännösten perusteella. Liikenteen turvallisuusviraston kotisivuilla on joitakin esimerkkejä helpottamaan poikkeusten soveltamista, mutta oikeudellista sitovuutta niillä ei ole. Liikennevalvonnassa poliisi arvioi lainsäädännön pohjalta, onko kuljettajalla kulloisenkin kuljetuksen edellyttämä kelpoisuus, ja viime kädessä asiaan ottaa kantaa tuomioistuin valitusmenettelyssä. Hallituksen tarkoituksena ei ole erikseen tulkita tai ohjeistaa ammattipätevyyssäännösten soveltamista.”

Torille siis maanviljelijä saa viedä omia tuotteitaan, jos tuotteet on itse kasvattanut ja ne torilla myös itse myy. Jos myyjänä on joku muu torilla niin enää ei kuljetus vanhaan tapaan onnistukaan. Vaaditaan siis tuo ammattipätevyys kuljettamiseen. Sama siis tilanteessa, kun putkimies tuo työmaalle tavaraa. Jos hän tuo tavaraa vain itselleen eli asentee kaiken tuomansa itse niin kuljettamiseen ei tarvita lisäkoulutusta. Mutta jos pieni yritys esimerkiksi pomonsa johdolla tuo kuormallisen tavaraa rakennustyömaalle eri työmiehien käyttöön niin ammattipätevyys vaaditaan. Tai tuo hevosenkuljetustilanne. Jos siis hevosenomistaja itse kuljettaa oman hevosensa raveihin ja ohjastaa sitä itse myös raveissa niin kuljetuksen voi hoitaa vanhaan tapaan. Jos taasen hevosenomistaja vie hevosensa raveihin ja sitä ajaa siellä joku muu niin kuljettamiseen tarvitaankin jo erillinen ammattipätevyystutkinto.

Voisi sanoa, että on älytöntä. Minusta oikea tulkinta olisi se, että aina kun kuljetus ei ole pääelinkeino tai sitä ei harjoiteta säännöllisenä suurimpana osana yritystoimintaa niin kallista lisätutkintoa ja sen jatko-osia ei vaadittaisi. Tuntuu kertakaikkisen hullulta, että tällä tavalla esimerkiksi vähäinen lähituotteiden kuljettaminen yhteiskuljetuksella lähikauppaan tehdään mahdottomaksi tai ainakin kalliiksi.

Täytyy selvittää voisiko asialle vielä tehdä jotain.

Aamun tuorein HS-Gallup: Kokoomus 21%, PS 18,7%, SDP 18,1%, Kesk 17,9%.

Hieno tulos Hesarin gallupista. Olemme kasvaneet suosiotamme alkuvuoden aikana ja ero muihin jo nyt yli 2 prosenttiyksikköä. Nousussa siis meidän lisäksi perussuomalaiset ja myös vihreiden ohi nousseet vasemmistoliitto. Demarien käyrä samassa ja keskusta alamäessä uuden puheenjohtaja Juha Sipilän tuoman alkunosteen jälkeen. Vihreiden kannatus näyttää syövän Heidi Hautalan pimeän työn -kohu ja sen uudet kytkökset rikollisjärjestöihin. Ja emme vielä edes tiedä mitä kaikkea siitä casesta paljastuu.

Mutta erinomainen tulos meille. Vahvistaa edelleen sitä, että vaikeitakin päätöksiä pitää uskaltaa tehdä. Suomalaiset arvostavat vastuunkantoa.

 

 

 

Kommentit