Kokoomusedustajilta vastalause ravintolatukimietintöön – ”Tuki on riittämätön korvaamaan rajoitustoimien vahinkoja”

Uutiset, keskiviikkona 20.05.2020

Kokoomuksen kansanedustajat Juhana Vartiainen, Pia Kauma, Janne Sankelo, Kai Mykkänen ja Heikki Vestman ovat jättäneet vastalauseen talousvaliokunnan mietinnöstä ravintolatukiin liittyen. Kuultujen asiantuntijalausuntojen perusteella kokoomusedustajat katsovat, että hyvitys on riittämätön suhteessa toteutuneisiin kuluihin, sulkutoimiin sekä ravintola-alan tukalaan tilanteeseen.

-Hallituksen linja korvata vain 15 % myynnin tiputuksesta ei valiokunnan saamien arvioiden mukaan vastaa kuin keskimäärin puolta ravintoloiden joustamattomista juoksevista kustannuksista. Pelkään, että näemme konkursseja ja työttömyyttä, jos korvausprosenttia ja määrärahaa ei koroteta. Kohtuullinen korvaustaso olisi ollut 25 prosentin luokkaa. Tämä tarkoittaisi ravintolatuen nostamista hallituksen 123 miljoonasta noin 300 miljoonaan euroon, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

-Olen tyytyväinen, että talousvaliokunnan mietintöön muutettiin esimerkiksi kustannushyvityksen viiteajanjakso siten, että se huomioi kausiravintolat ja vuoden 2019 jälkeen aloittaneiden ravintoloiden tilanteen paremmin. Kuultujen asiantuntijalausuntojen perusteella hyvityksen kokonaisuus jäi kuitenkin riittämättömäksi, toteaa talousvaliokunnan jäsen Pia Kauma.

Kokoomusedustajien mielestä talousvaliokunta ei ota mietinnössään riittävästi huomioon perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Perustuslakivaliokunta on todennut, ettei hallituksen esittämä ravitsemusyritysten menetysten hyvittämisen malli ja määrä ole perusoikeusmyönteinen vaihtoehto.

-Hallitus olisi voinut valita elinkeinonvapauden ja omaisuudensuojan kannalta perustellumman, rajoitusten aiheuttamien tappioiden ja kustannusten kattavamman hyvittämisen mallin. Hallitus valitse kuitenkin valitettavasti suppean hyvityksen. Kokoomuksen vaatimat korjauksen turvaavat paremmin paitsi alan toimintaedellytykset myös perusoikeudet”, sanoo perustuslakivaliokunnan jäsen ja talousvaliokunnan varajäsen Heikki Vestman.

Hallituksessa esittämässä mallissa hyvitysosuus putoaa 15 prosentista 5 prosenttiin miljoonan euron liikevaihdon kohdalla. Kokoomusedustajien mukaan asiantuntijakuulemisessa on käynyt ilmi, ettei tällaista skaalaetua, saati suurten yritysten neuvotteluvoimaa tosiasiassa ravintola-alalla ole kuin vähäisessä määrin ja lähinnä rahoituksen saatavuudessa.

-Liiketoiminnan koon kasvaessa kiinteät yksikkökustannukset eivät juuri pienene. Liikevaihdon suuruus johtuu ravintola-alalla toimipaikkojen lukumäärästä eri kokoisten ravintolayritysten ansaintayhtälön ollessa sama, sanoo talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen.

-Hyvitysjärjestelmän leikkuri asettaa alan yritykset eriarvoiseen asemaan pelkästään yhtiömuodon perusteella. Saman omistajan ravitsemusliikkeet saavat suuremman hyvitystuen, jos toiminta on jaettu useaan erilliseen yhtiöön verrattuna tilanteeseen, jossa toiminta on keskitetty yhteen yhtiöön. Hallituksen esittämä hyvitysjärjestelmä on siten mielivaltainen, lisää valiokunnan jäsen Janne Sankelo.

Kokoomusedustajien mukaan ravintolayritysten tukemiseksi olisi rahallisen tuen yhteydessä tehtävä myös toimia, joilla edesautettaisiin ravintoloiden mahdollisuutta kannattavaan liiketoimintaan loppuvuoden aikana. Ravintoloiden toiminta tulee kesäkuun alusta lähtien olemaan mahdollista, mutta tavanomaista selvästi heikommin kannattavuusedellytyksin.

-Ravintolatoiminta ei palaudu hetkessä normaaliin. Rajoitustoimia on edelleen voimassa ja asiakkaiden paluu ravintoloihin on epävarmaa. Olemme ehdottaneet alkoholin ulosmyyntiä ravintoloista sekä ravintolatoiminnan arvolisäveron väliaikaista keventämistä, Kauma päättää.

Kokoomusedustajien lausumaehdotus kuuluu seuraavasti: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa tuen kohtuullisen ja oikeudenmukaisen tason ja tekee tarvittavat tarkistukset siihen sekä tuo viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi esitykset, joilla mahdollistetaan ravintoloille alkoholijuomien ulosmyynti sekä alennetaan väliaikaisesti ravintolatoimintaan kohdistuvaa arvonlisäveroa.”

Kommentit