Kokoomusedustajat: EU:n lyijyhaulikieltoon on saatava tolkkua

Uutiset, perjantaina 15.11.2019

Euroopan kemikaalivirasto on esittänyt lyijyhaulien kieltoa kosteikoilla osana kemikaalien käyttöä koskevaa Reach-asetusta, joka annettiin lokakuun lopussa. Kokoomusedustajat vaativat, että Rinteen hallitus estää EU:n suunnitteleman laajan lyijypatruunakiellon. Kyse ei ole pelkästään metsästystä haittaavasta lyijykiellosta, vaan komission esitys estäisi myös edullisten patruunoiden käytön harjoittelussa ja – mikä pahinta – vaarantaisi koko ampumarataverkoston olemassaolon ja kehittämisen.

-Suomi ei saa hyväksyä yltiötiukkaa ja epämääräistä kosteikkojen määritelmää. Se johtaisi ampumarataongelmien lisäksi käytännön metsästyksen kannalta mahdottomiin tilanteisiin myös turveperäisillä metsämailla. Nämä alueet on ilman muuta poistettava esityksestä, vaatii kokoomusedustajien puolesta Markku Eestilä.

Jokainen Suomessa asuva tietää, että ampumaradat sijaitsevat väistämättä lähellä jotakin vesistöä. Komission esittämä 400 metrin puskurivyöhyke totaalikieltoineen ei perustu mihinkään, eikä siinä ole huomioita Suomen erityisiä olosuhteita. Esitystä on mahdotonta hyväksyä.

-Lyijyn käytöstä on perusteltua luopua vapaaehtoisesti esimerkiksi isomman riistan pyynnissä. Ongelma on, että esitys on täysin irrallaan todellisuudesta, sillä sen mukaan jopa 75% Suomen maa-alasta laskettaisiin kosteikkoalueeksi, edustajat paheksuvat.

-Suomessa on rajoitettu nykyisin lyijyhauleja metsästettävän lajin eikä maaston perusteella. Lyijyhaulit on kielletty esimerkiksi vesilinnustuksessa. Jos nyt mennään ylimitoitettuihin rajoituksiin, olisi se myös taloudellinen ongelma harrastajille. Varsinkin nuorten saaminen mukaan kustannuksiltaan nousevaan harrastustoimintaan olisi entistä vaikeampaa, toteaa Heikki Autto.

Kokoomuksen kansanedustajat ja europarlamentaarikko Petri Sarvamaa muistuttavat, että laki velvoittaa jo nyt kaikkia Suomessa olevia ulkoampumaratoja hakemaan ympäristölupaa.

-Tämä tuo merkittäviä kustannuksia harrastukselle. Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä ympäristöluvan hakijoiden on saatava neuvontaa ja tukea lupaprosessien läpiviemiseksi, lisää kansanedustaja Jukka Kopra.

-Jäsenvaltioiden on määrä keskustella esityksestä EU:n REACH-komitean kokouksessa ensi viikolla. Hallitusohjelmassa lukee yksiselitteisesti, että ampumaharjoittelun edellytykset turvataan koko Suomessa. Tästä on pidettävä kiinni. Tätä lupausta ei saa pettää”, kokoomusedustajat edellyttävät.

Kokoomuksen ryhmä on järjestänyt aiheesta kokouksen ja kannanottoa ovat valmistelleet seuraavat edustajat:

Autto Heikki, Eestilä Markku, Grahn-Laasonen Sanni, Heikkinen Janne, Ikonen Anna-Kaisa Heinonen Timo, Jokinen Kalle, Kanerva Ilkka, Kaunisto Ville, Kauma Pia, Kilpi Marko, Kiuru Pauli, Kopra Jukka, Laiho Mia, Lepomäki Elina, Marttinen Matias, Multala Sari, Pelkonen Jaana, Risikko Paula, Satonen Arto, Sankelo Janne, Tolvanen Kari, Vestman Heikki, Vikman Sofia, Virolainen Anne-Mari, Wallinheimo Sinuhe, Zyskowicz Ben

Tagit: Lyijy, metsästys,

Kommentit