Kokoomuksen Timo Heinonen: Koulukiusatulle oikeus korvauksiin myös Suomessa

Uutiset, lauantaina 16.11.2019

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen vaatii, että opetusministeri Li Andersson (vas) ryhtyy toimiin koulukiusaamisen kitkemiseksi Suomen kouluista ja oppilaitoksista. Koulukiusattu voi Ruotsissa saada korvauksia kunnalta viranomaisen suosituksesta, jos koulussa ei ole puututtu kiusaamiseen tarpeeksi tehokkaasti. Maksaja on tällöin kunta, kaupunki tai yksityiskoulun omistaja.

-Korvausvastuun uhka on usein tehokas keino pakottaa toimiin. Andersson esitti tätä hoivakodeille ja minusta hänen pitäisi nyt hoitaa omaakin hallinnonalaa kuntoon ja tuoda esitys viipymättä myös kouluista ja oppilaitoksista eduskuntaan, toteaa Timo Heinonen, joka on tehnyt eduskunnassa useita eri esityksiä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi kouluista.

Opetusministeri Li Andersson edellytti STM:n ministerikollegaltaan Aino-Kaisa Peltoselta (vas) perjantaina toimenpiteitä niin, että yksityisessä hoivakodissa oleva voisi saada korvauksia mahdollisista hoidon laiminlyönneistä. Heinonen pitää esitystä hyvänä, mutta ihmettelee sitä miksi Vasemmistoliitto ei antaisi vastaavaa mahdollisuutta myös kunnallisissa hoivakodeissa tai sairaaloissa asioiville.

-Minusta on ihan yhtä vakavaa tapahtuu hoidon laiminlyönti missä tahansa tai kenen tahansa ylläpitämässä hoivakodissa tai hoitoonpääsy viivästyy terveyskeskuksessa. Korvausoikeus pitää olla kaikilla ikäihmisillä ja muillakin sote-puolen palveluita käyttävillä.

Heinonen uskoo korvausuhan toimivan myös koulukiusaamisen suhteen. Ruotsissa kunta joutui maksamaan lapsi- ja oppilasviranomaisen BEO:n esityksestä 30 000 kruunun korvaukset yhdeksänvuotiaalle tytölle, jota kiusattiin koulussa. Toisessa tapauksessa summa oli tästä jopa kolminkertainen.

-Koulukiusatuksi joutuminen ei automaattisesti oikeutaisi korvauksiin. Ruotsin mallissakin koulun on pitänyt toimia väärin, jotta valvova viranomainen on ryhtynyt toimiin. Kyse on siis siitä, että onko koulut ja oppilaitokset noudattaneet lakia ja ryhtyneet kaikkiin mahdollisiin toimiin. Usein on selvinnyt, että ne eivät ole, muistuttaa Timo Heinonen, joka on itsekin koulutukseen kasvatustieteen maisteri ja luokanopettaja.

Ruotsissa vanhemmat voivat myös tarkastella koulujen kiusaamistapauksia avoimesta tietokannasta verkossa.

-Uskon, että myös tämä loisi kuntiin lisää painetta laittaa resurssit kouluissa kuntoon niin, että opettajilla on paremmat mahdollisuudet hoitaa kaikkia tehtäviään. Yhtenä tärkeänä on tämä koulukiusaamisen nollatoleranssi.

-Nyt kun opetusministeri Li Andersson on tähän valmis toisen ministerin hallinnonalalla niin toivon, ettei nämä jää taas vain puheiksi vaan hän tuo korvausvastuuesitykset eduskuntaan myös oman hallinnonalansa OKM:n eli koulujen ja oppilaitosten osalta välittömästi, vaatii Heinonen.

Lakiin pitäisi selkeästi kirjata, miten kouluilla ja oppilaitoksilla olisi velvollisuus puuttua kiusaamiseen. Nykyinen pelkkä koulujen tekemä kiusaamisen vastainen työ ei kaikkialla riittänyt.

Kommentit