Kokoomuksen Timo Heinonen: Valtiovarainvaliokunnan lisäykset tukevat talouskasvua

Uutiset, keskiviikkona 05.12.2018

Kokoomuksen Valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen on tyytyväinen hallituspuoleiden kanssa saatuun ratkaisuun ensi vuoden valtion talousarvion täydennyksistä. Eduskunta lisää talousarvioon yhteensä 60 miljoonaa euroa valiokunnan jaostojen kuulemisten pohjalta. Lisämäärärahasta iso osa ohjataan vahvistamaan sivistystä ja osaamista, mutta myös liikenneverkon korjausvelkaan pureudutaan.

-Sivistys ja osaaminen ovat myös meidän ratkaisun kulmakivissä. Haluamme laajentaa Liikkuva Koulu toiminnan nyt seuraavaksi varhaiskasvatukseen. Liikkuva Varhaiskasvatus saadaan käyntiin ensi lukuvuoden alusta. Iso määrärahasatsaukset ohjaamme myös koulujen kerhotoimintaan ja peruskoulujen tasa-arvorahaan. Haluan nostaa esille myös työpajatoiminnan johon lisäämme 1,5 miljoonaa euroa, josta osa kohdennetaan myös haja-asutusalueille, kertoi Timo Heinonen, joka kokoomuksen osalta vastasi eduskunnan valtiovarainvaliokunnan neuvotteluista jaostokohtaisten neuvottelujen lisäksi.

Liikennehankkeissa näkyy muutamien isompien hankkeiden lisäksi halu jatkaa tiestön korjausvelkaohjelmaa ja nyt määrärahoja ohjataan myös pienempien teiden kunnostuksiin. Nämä panostukset täydentävät osaltaan kelirikkokorjausten rahoituksia.

-Monessa liikennehankkeessa on ratkaisevana ollut myös työpaikkojen ja yritystoiminnan toimintaedellytysten vahvistaminen. Tästä voi mainita esimerkiksi Riihimäen VT3 –liitäntäpysäköinnin rahoituksen tai Terrafamen tai Sotkamo Silverin alueiden liikennehankkeet. Myös riista-aitoja lisätään erityisesti sinne missä peurakolareiden määrät ovat poikkeuksellisen korkeita, totesi Heinonen.

Kunta- ja terveysjaosto ohjaa lisärahoitusta mm. valtakunnallisten laaturekistereiden pilottityön jatkamiseen ja laajentamiseen sekä tutkimukseen. Väsymysoireyhtymän tutkimushankkeita rahoitetaan 200 000 eurolla.

-Ohjasimme myös merkittävästi lisärahoitusta nyt Metsähallituksen Luontopalveluille Kansallispuistojen ja muiden luontokohteiden korjausvelan pienentämiseen ja paikkojen kehittämiseen. Suurin yksittäinen tuki ohjataan Liesjärven ja Torronsuon Kansallispuistoihin. Uutena avauksena korvamerkitsimme 300 000 euroa esteettömien luontokohteiden lisäämiseksi. On äärimmäisen tärkeää, että myös liikuntarajoitteiset ja ikääntyvät ihmiset pääsevät nauttimaan näistä luontokohteista, lisäsi Timo Heinonen, joka toimii myös Valtiovarainvaliokunnan ympäristöjaoston puheenjohtajana.

Tagit: Budjetti 2019,

Kommentit