Kokoomuksen Timo Heinonen: Valtiovarainministeri Vanhanen ei tiennyt mistä puhui – tai johti harhaan

Uutiset, torstaina 03.12.2020

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Timo Heinonen on hämmästynyt valtiovarainministeri Matti Vanhasen puheista eilisessä oppositioryhmien vaihtoehtobudjetteja koskevassa keskustelussa. Vanhanen väitti kokoomuksen vaihtoehtobudjetin kasvattavan velanoton määrää lähes miljardilla. Heinosen mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

-Eduskuntakeskustelussa Vanhanen väitti täysin väärin, että Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti lisäisi velanottoa ja yritti tätä vielä syöttää medialle uutisena. Osa medioista väärän tiedon julkaisikin. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen ei tiennyt mistä puhui – tai johti eduskuntakeskustelussa tarkoituksella harhaan. Haluan uskoa ensimmäiseen, Heinonen sanoo.

-Tietopalvelun analyysi, johon Vanhanen viittasi, ottaa huomioon vain osan vaihtoehtobudjettien reformeista: ne uudistukset, jotka ovat laskettavissa tietopalvelun ns. Sisu-miksosimulointimallilla, Kokoomuksen vaihtoehtobudjettityöryhmää johtanut Heinonen lisää.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjettia koskevassa eduskunnan tietopalvelun muistiossa todetaan, että ”Sosiaaliturvaan ja henkilöverotukseen kohdistuvien muutosten vaikutukset on arvioitu staattisella mikrosimulaatiomallilla. Staattisessa mallissa ei oteta huomioon käyttäytymisvaikutuksia tai aikaulottuvuutta. Menetelmä huomioi siten vain reformien välittömät vaikutukset eikä esimerkiksi tulonsiirtojärjestelmään tehtävien muutosten vaikutusta työllisyyteen, palkkoihin ja talouskasvuun.”

-Olen ollut siinä käsityksessä, että valtiovarainministeri Vanhanen tuntisi eduskunnan tietopalvelun käyttämän simulaatiomallin rajoitteet. On päivän selvää, että kokoomuksen esittämät ja tietopalvelussa lasketetut veronalennukset heikentävät staattisesti julkista taloutta. Rahoitus niiden toteuttamiseen on kuitenkin esitetty osana vaihtoehtobudjettia, Heinonen sanoo.

-Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti vähentäisi valtion velanottoa noin miljardilla eurolla jo ensi vuonna. Pidemmällä aikavälillä julkista taloutta vahvistava vaikutus olisi varovaisenkin arvion mukaan noin 4 miljardia euroa. Keskeisin julkista taloutta vahvistava vaikutus tulee työllisyyttä vahvistavista reformeista, joiden yhteenlasketuksi vaikutukseksi on arvioitu 120 000 työllistä. Mittakaavaero kokoomuksen ja hallituksen työllisyystoimien välillä on räikeä – kuin yö ja päivä, Heinonen sanoo.

Lisätietoja SISU-mikrosimulaatiomallista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti löytyy kokonaisuudessaan täältä. Tietopalvelun laskelma löytyy täältä.

Valtiovarainministeri Vanhasen puheenvuoro löytyy täysistunnon pöytäkirjasta täältä.

Kommentit