Kokoomuksen Kanerva, Heinonen ja Kopra: Hallituksen esitys Senaatti-Puolustuskiinteistöistä hylättävä

Uutiset, tiistaina 01.12.2020

Eduskunnan puolustusvaliokunta on käsitellyt Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen esityksen Puolustuskiinteistöjen uudelleenjärjestelystä. Esityksen tavoitteena on Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kokoaminen saman valtionvarainministeriön ohjauksessa olevan konsernin alle, joka koostuisi kahdesta liikelaitoksesta: Senaatti-kiinteistöistä ja sille alisteisesta Puolustuskiinteistöistä.Hallituksen esitys on monin tavoin ongelmallinen. Puolustusvoimien käytössä olevia tiloja — Puolustuskiinteistöjä — ovat kurittaneet vuosien saatossa kohtuuttomaksi nousseet ja alati kasvavat kiinteistökustannukset, joihin puolustusvoimat ei kykene omin toimin vaikuttamaan. Nyt hallituspuolueiden tekemä ratkaisu ei tosiasiallisesti ratkaisi ongelmia ja, siksi Kokoomus näkee välttämättömäksi, että esitys hylätään.

-Tilakustannukset ovat kasvaneet koko ajan ja nykyinen malli uhkaa vaarantaa puolustusvoimien ydintehtävien riittävän rahoituksen. Lakiuudistuksen tarkoitus on ollut puuttua tähän, mutta nyt tehdyt esitykset eivät ongelmia korjaa. Vuokranmaksuautomaatista ei hallituksen mallilla päästä eroon ja Puolustuskiinteistöt jäisi tosiasiallisesti alisteiseksi Senaatille, varoittavat puolustusvaliokunnan kokoomuslaiset jäsenet Ilkka Kanerva, Jukka Kopra ja Timo Heinonen.

Kokoomusedustajat ehdottavat, että hallituksen esityksen asemesta tulisi perustaa puolustusministeriön alainen liikelaitosmuodossa toimiva itsenäinen kiinteistölaitos.

-Puolustukseen käytettävät kiinteistöt ovat kiinteä osa puolustusjärjestelmäämme. Niiden tilaturvallisuus, hallinta, mutta myös ajanmukaistaminen ja kehittäminen vaativat erityistä osaamista ja tämä osaaminen on nimenomaan puolustusvoimissa ja puolustusministeriössä. Tätä osaamista ei ole valtiovarainministeriössä eikä tätä ole ollut nyt eikä tule jatkossakaan olemaan kiinteistöihin keskittyvässä Senaatti-kiinteistöissä, kokoomusedustajat toteavat.

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeessa keskeisenä tavoitteena oli muodostaa yksi strateginen kiinteistöalan kumppani ja noudattaa ns. yhden luukun periaatetta sekä samalla yksinkertaistaa puolustushallinnon kiinteistöalan toimintamallia.

-Tämän vuoksi on epäjohdonmukaista, että puolustusvoimien toimintaan kiinteästi liittyvien puolustuskiinteistöjen osalta on päädytty esittämään kahta ohjaavaa ministeriötä ja kahta liikelaitosta. Hallituksen mallissa toimivaltaa ja vastuita koskevat epäselvyydet korostuisivat erityisesti tehokkuutta ja nopeutta vaativissa poikkeusoloissa ja sisältäisivät riskin Puolustusvoimien operatiivisille ydintehtäville.

Hallituksen esitys aiheuttaisi merkittäviä epäselvyyksiä ja tulkintavaikeuksia puolustushallinnon kiinteistöalalle, jotka olisivat selkeästi ja tehokkaasti toteutettavissa Puolustuskiinteistöjen sijaitessa puolustushallinnossa.

Kokoomus teki tiistaina 1.12.2020 Puolustusvaliokunnassa hylkäysesityksen hallituksen esitykseen.

Kommentit